Annonse
HØY INNVANDRING: En gruppe asylsøkere ved den norsk-russiske grense i Finnmark, høsten 2015. Foto: NTB Scanpix

Når venstresiden svikter

Aftenposten omtaler torsdag en rapport  hvor det anerkjente Frischsenteret har undersøkt hvordan innvandring har påvirket lønn og sysselsetting for norskfødte.

I perioden 1992 til 2016 økte innvandrernes andel av den voksne befolkningen i Norge fra 5 til 18 prosent, skriver Aftenposten. Ifølge rapporten har den høye innvandringen svekket mulighetene i arbeidsmarkedet for norskfødte fra lavere sosiale lag, og dermed også lagt grunnlaget for økt politisk polarisering i Norge.

Forskerne har undersøkt inntekt, yrke, foreldreinntekt og bosted for hele 1,1 millioner nordmenn.

Når dette faktagrunnlaget nå foreligger, er det naturligvis lett å tenke på de harde angrepene samfunnsforskeren Ottar Brox ble utsatt for, da han påpekte dette allerede på 1980-tallet.  

Brox spådde at stor innvandring og høy arbeidsimport ville føre til stagnasjon i lønninger, at nordmenn fra fattige familier ville bli fortrengt fra arbeidsmarkedene, og at forskjellene i sum ville øke.

Og det er altså nøyaktig det som har skjedd. Den sosiale mobiliteten, et bumerke med den norske velferdsstaten, har blitt mindre.  Og de voksende ulikhetene blant annet som konsekvens av høy innvandring, har blitt et tabu. Det Brox snakket om, burde være barnelærdom for venstresiden. Istedet ble Brox brunskvettet av sine egne.

Det som har skjedd, har ikke vært i tråd med kjerneprosjektet til Ap og venstresiden. Som burde være å kjempe for interessene til lavinntektsgrupper i samfunnets nederste sjikt. Man har ikke våget å innrømme at de svakeste blant nordmenn risikerer å tape på høy innvandring.

Ap og venstresiden har på mange måter “globalisert” klassen de skal kjempe for. Det har handlet om å vise solidaritet med de fattige i hele verden, og bringe noen av dem hit. Samtidig har de med høye inntekter i Norge tjent på høy innvandring, blant annet gjennom tilgang på håndverkere, vaskehjelper og annen billig arbeidskraft.

Det er selvfølgelig ikke snakk om et enten eller. Norge skal fortsatt være en trygg havn for forfulgte med reellt behov for beskyttelse. Og en viss arbeidsinnvandring vil Norge være avhengig av. Særlig i de deler av landet der tilgang på arbeidskraft er svak.

Men dette må balanseres opp mot reguleringer og politiske tiltak som forhindrer at Norge på nytt blir et klassesamfunn. Her har venstresiden sviktet. Det skyldes i stor grad svake analyseverktøy. Eller rettere sagt; for lite kontakt med mennesker utenfor sitt eget politiske sjikt.

En del av populismen kan derfor forklares med at partiene på venstresiden har glemt at landet har en arbeiderklasse. Den består dessverre av en stor gruppe mennesker som opplagt føler at blant annet Arbeiderpartiet ikke lengre ivaretar deres interesser.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse