Annonse
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Verden trenger at Nord-Norge lykkes

​​​​​​​Når retorikken skygger for fakta, stopper debatten og dermed muligheten for utvikling gjennom meningsutveksling. Det er synd, for verden trenger at Nord-Norge lykkes. Og det er ingen overdrivelse.

Verden trenger derfor at Nord-Norge lykkes med sin satsing på oppdrett. Det er ikke pompøst å hevde. Det er sant. Og det er det all grunn til å være stolt av.

Vi har med interesse lest Jarle Bakkes kronikk «Redd villaksen» i Nordlys den 6. august. Debatt om vår virksomhet ønsker vi alltid velkommen fordi meningsbrytning gjør oss alle bedre. Dessverre har Nordlys glemt å faktasjekke denne kronikken. Hadde avisen gjort det, ville den raskt avdekket flere feil. Da ville kvaliteten på en viktig debatt blitt bedre. Vi er ikke tjent med en diskusjon preget av skyttergravretorikk, fremfor en åpen diskusjon om et viktig tema: Hvordan ta vare på villaksen samtidig som vi utvikler en sjømatindustri som dekker det helsemessige behovet til millioner av mennesker.

Fakta først

Tillat meg å peke på noen av Bakkes faktafeil.

Bakkes påstand: I juli (2019) rømte over 203.000 settefisk fra Norway Royal Salmons (NRS) settefiskanlegg i Dåfjord i Troms.

Fakta: Det har aldri stått en eneste fisk i dette anlegget av den enkle grunn at det ikke er ferdig. I Dåfjord bygger vi akkurat i disse dager et topp moderne settefiskanlegg som vil skape 20 nye arbeidsplasser og gi mange indirekte arbeidsplasser når det er ferdig i 2021.

Bakkes påstand: Norway Royal Salmon har planlagt produksjon av 6000 tonn oppdrettslaks ytterst i Øyfjorden på Senja.

Fakta: Arctic Offshore Farming er planlagt, og fått godkjennelse, på Fellesholmen i Tromsø. Lokaliteten er godkjente av en rekke offentlige myndigheter og vurdert som en godt egnet plass. Dette er fremtidens anlegg, og et anlegg som tar nettopp de hensynene Bakke etterlyser – blant annet dobbeltnot for å unngå rømming og muligheten for å senke merdene slik at laksen blir stående under lusebeltet.

Det er synd at Bakke kaster ut løse påstander fremfor å diskutere fakta. Vi har sikkert noe å lære av Bakke. Samtidig kunne vi kanskje gitt Bakke et lite innblikk i hvor hardt våre medarbeidere på merdkanten jobber for å unngå rømming. Kanskje kunne vi også skapt litt interesse for vår utvikling av laks som ikke kan parre seg med vill-laks. Vi har kommet langt.

Sunn mat til verden

Vi har ingen illusjoner om at Bakke og Norway Royal Salmon skal bli enige i denne saken. Der Bakke kun virker å se profittjag, ser vi pågangsmot og omstillingsevne i en hel landsdel. Det finnes en egen kraft i folket langs kysten vår, på storhavet og i tettstedene. Det er en av årsakene til at Nord-Norge i dag står helt sentralt i en næring som sikrer sunn mat til millioner av mennesker. Verden trenger derfor at Nord-Norge lykkes med sin satsing på oppdrett. Det er ikke pompøst å hevde. Det er sant. Og det er det all grunn til å være stolt av.

Der Bakke ser på myndighetens behov for å legge til rette for sysselsetting i landsdelen som et onde, mener vi arbeidsplasser er helt grunnleggende for å sikre folks levekår og utvikle et samfunn. Norway Royal Salmon har satt Nord-Norge i sentrum for vår videre utvikling av selskapet. Det har vi gjort fordi vi her finner kvaliteten vi ønsker oss, kompetansen vi har behov for og samarbeidspartnere som spiller oss gode. Vi handler med over 100 registrerte bedrifter i Troms, og har stor betydning i de ulike lokalmiljøene.

Vi er heldige i Norge. På verdenstoppen i inntekt, utdanning og levevilkår. På pallen i FNs globale lykkeindeks. Vi har fått til så mye i vårt lille land. Men vi kan bli enda bedre. Da er det viktig med debatt for å diskutere hvordan. Debatt og diskusjon er alltid nyttig, men mest fruktbar blir den om retorikken dempes til fordel for fakta.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse