Annonse
Det må satses på et fremtidsrettet skolebygg for Tromsø International School med kapasitet til å ta imot søkerne og et internasjonalt videregående tilbud i byen, enten i fylkeskommunal regi eller organisert som et friskoletilbud, skriver skolens rektor og business manager. Foto: Vegard Stien/Magy Media.

Verden vil til Tromsø, men har Tromsø plass?

Et helhetlig internasjonalt utdanningstilbud er avgjørende for å tiltrekke arbeidskraft til Tromsø, men da må byen tilrettelegge for det. Tromsøs eneste internasjonale skole må snu frustrerte foreldre i døra.

Er kommunen, fylkeskommunen eller andre aktører villige til å gjøre det som er nødvendig for å opprettholde et god internasjonalt skoletilbud i Tromsø? Alternativet, slik vi ser det, er at Tromsø kommer til å bli akterutseilt som alternativ for internasjonale arbeidstakere.

Se for deg at du bor i et annet land, er forelder med barn i skolealder, og at du sitter med to internasjonale jobbtilbud i hånden. Det ene fra Tromsø, en eksotisk by som troner høyt på reiselivskåringer av opplevelsesferier og som har en høyere vekst i verdiskapning per innbygger i regionen enn 97 % av verdens land. En region hvor det skal investeres 746,2 milliarder i løpet av de neste 30 årene. En spennende by hvor du kan delta i videreutviklingen av regionen. Du velger det andre jobbtilbudet fordi i Tromsø er den internasjonale grunnskolen full og det nærmeste engelskspråklige undervisningstilbudet på videregåendenivå ligger 150 km unna. Du vurderer at det ikke er aktuelt å sende tenåringen på hybel i et fremmed land, ei heller å sende barna i innføringsklasse. Tross alt er jobbtilbudet en toårskontrakt i første omgang og dere vet ikke enda om dere ønsker å bli boende her langsiktig.

Takker nei til Tromsø

Tromsø International School tilbyr undervisning på 1-10 trinn etter International Baccalaureates pedagogiske rammeverk. Skolen har som målsetning at elevene skal beherske både norsk og engelsk flytende. En forsterket satsing på norskspråket kommer av at elevene må forberedes på å ta videregående på norsk grunnet manglende tilbud på engelsk. Målet blir vanskeligere å nå jo lengre ut i grunnskolen eleven flytter til Norge. For internasjonale arbeidstakere som er attraktive verden over blir kompromisset uaktuelt. Tromsø taper, Singapore, Dubai, Porsgrunn, Haugesund og andre byer med et internasjonalt undervisningstilbud for hele skoleløpet vinner.

Tromsø International School tok imot sine første 11 elever i 2011. I dag teller skolen 150 elever, og på tross av nylig utvidet godkjenning til 220 elever setter skolebygget begrensinger både helhetlig og klassevis. Inntakskontoret ved skolen må ofte avvise søknader om skoleplass fra internasjonale arbeidstakere med jobbtilbud i Tromsø og kandidatene takker nei til stillingene som resultat.

Mangler plass til elevene

Nord-Norge er den regionen som har størst mangel på kvalifisert arbeidskraft og denne mangelen utgjør den største trusselen mot verdiskapningen i regionen. Utfordringen er å få flere til å bli og flere til å flytte hit. Dette betinger utvikling av et attraktivt lokalsamfunn for arbeidsinnvandrere og det begynner med et internasjonalt skoletilbud fra første klasse til og med videregående i Tromsø. Det må satses på et fremtidsrettet skolebygg for Tromsø International School med kapasitet til å ta imot søkerne og et internasjonalt videregående tilbud i byen, enten i fylkeskommunal regi eller organisert som et friskoletilbud.

Hva gjør Tromsø nå?

Alle er enige om at Tromsø skal være på kartet i internasjonal skala; vi skal øke verdiskapningen og innovasjonen, vi skal dekke kompetansebehovet og vi skal utvikle næringsmiljøet. Vårt spørsmål er derfor følgende: Hva gjør Tromsø nå? Er kommunen, fylkeskommunen eller andre aktører villige til å gjøre det som er nødvendig for å opprettholde et god internasjonalt skoletilbud i Tromsø? Alternativet, slik vi ser det, er at Tromsø kommer til å bli akterutseilt som alternativ for internasjonale arbeidstakere.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse