Annonse
Hvis oppdrettsnæringen driver bærekraftig og på en troverdig måte, både miljømessig, sosialt og økonomisk, så vil nok de nok oppleve aksept og tilrettelegging i de fleste kommuner, skriver Anna Ljunggren. Foto: Colourbox

Vern om den kommunale selvråderetten!

Sjømat Norge og Norsk Industri skriver i et debattinnlegg i Nordlys at de mener havbruksnæringens drift ikke skal reguleres av den enkelte kommune. Nå er det ikke godt å si hva Tveit, Ystmark og Lier-Hansen legger i «drift». Det er naturlig at staten regulerer både produksjon og til dels hvor i landet havbruket skal og kan vokse. Og nettopp dette reguleres i dag gjennom auksjonssystemet for konsesjoner og trafikklyssystemet.

Når Ystmark og Lier-Hansen velger å gå sammen i et avisinnlegg for å synliggjøre at NHO-familien står samlet om en mer «tydelig og hensiktsmessig nasjonal havbrukspolitikk» og ikke det de i dag velger å kalle en «detaljregulering på kommunalt nivå». Da mener jeg det, uten å ta stilling for eller mot vindkraftutbygging, og se til sommerens lokale protester mot vindkraftutbygging.

Det er overraskende at NHO ikke ser sammenhengen mellom havbruk og den massive motstanden vindkraftutbyggingen har fått lokalt de siste månedene. Vår påstand er at den manglende kompensasjon for ulempene ved vindkraftutbygging er en vesentlig årsak til den manglende lokale aksepten.

Nå har slett ikke alle kommuner hatt for vane å få store inntekter og mange arbeidsplasser fra oppdrettsnæringen. De heldigste i så måte er de kommuner som har lokale eiere og/eller hovedkontor, samt de kommuner som har arbeidsplasser i form av slakterier. Det er de siste årene inntektene har kommet, i form av Havbruksfondet. Allikevel har kommunene satt av arealer til denne næringen fordi vi har forstått at det er en næring som vil tjene landet vel. Og helt ærlig: Det er ikke slik at kystkommunene kan velge og vrake mellom ulike typer næringsaktivitet eller attraktive og godt betalte statlige arbeidsplasser.

Jeg vil henstille næringen og NHO i å være svært forsiktige med å tukle med den kommunale selvråderetten. Gjør man det, så kan det slå hardt tilbake på næringen selv. Det er tross alt slik at lokale folkevalgte kjenner på og tar sitt forvalteransvar på alvor, de vet hvor skoen trykker, og hvis næringen driver bærekraftig og på en troverdig måte, både miljømessig, sosialt og økonomisk, så vil nok de nok oppleve aksept og tilrettelegging i de fleste kommuner.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse