Annonse
Sterke anti-demokratiske krefter fra venstresiden vil bestemme hvilken informasjon befolkningen får tilgang til og hvilke meninger som er tillatt i det offentlige rom. Historien viser hva dette kan føre til, skriver PDKs Arlene Hansen. (Foto: Colourbox)

Vern om ytringsfriheten!  

Partiet De Kristne i Troms er en sterk forsvarer av ytringsfrihet, en menneskerettighet som rangeres høyt etter selve retten til å leve. Om ytringsfrihet sier grunnloven:

“Ytringsfrihet bør finne sted.

Ingen kan holdes rettslig ansvarlig for å ha meddelt eller mottatt opplysninger, ideer og budskap med mindre det lar seg forsvare holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelse i sannhetssøken, demokrati og individets frie meningsdannelse. Det rettslige ansvar bør være foreskrevet i lov.

Frimodige ytringer om statsstyret og hvilken som helst annen gjenstand er tillatt for enhver. Det kan bare settes klart definerte grenser for denne rett, der særlig tungtveiende hensyn gjør det forsvarlig holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelser.

Forhåndssensur og andre forebyggende forholdsregler kan ikke benyttes med mindre det er nødvendig for å beskytte barn og unge mot skadelig påvirkning fra levende bilder. Brevsensur kan ikke settes i verk utenfor anstalter.”

Praksisen i dagens Norge er langt fra det som grunnloven foreskriver. Menneskers private meninger kan føre til utfrysning, advarsler og oppsigelser. Politikere blir mobbet. Teater og revy brukes til å henge ut bestemte mennesker og offentliggjøre privat informasjon. Sosiale medier stenger kontoer pga. innhold som noen ikke liker. AI (artificial intelligence) brukes til å saumfare sosiale medier for å slå ned på vanlige folks meninger som noen anser som uønsket. T.o.m. kjente politikere og offentlige ansatte driver med propaganda og sabotasje av personer, organisasjoner, aviser og andre medier fra «feil» politisk, ideologisk eller religiøs kant. Listen er lang over meninger som ikke tåles. Og ikke nok med det. Bestemte rene faktaopplysninger tåles heller ikke. For eksempel ble SSB tatt for vel ett år siden i å sensurere enkelte typer forskning i henhold til interne retningslinjer.

De som plages, trues og motarbeides mest, tilhører en verdikonservativ retning. De har for tiden lav status og manglende vern i eget land. Derfor kan de toneangivende (samfunnstopper, jurister, regjeringen) ustraffet kalle dem for «kloakkrotter, nazister, fascister» m.m. og deres meninger for «søppel», ja t.o.m. oppfordre til voldshandlinger mot dem, mens «kakerlakk» som karakteristikk av en venstre-darling gir bot og fengselsdom. «Likhet for loven» har blitt en innholdsløs floskel i vår tid.

Det rareste av alt er at omtrent samtlige aviser fra den ene siden har i det siste stengt sine kommentarfelt på nettet. I deres øyne ble det for mange vanlige borgere som ytret seg «feil». Løsningen var å stenge for alle. Samtidig bedyrer de samme mediene og kreftene hvor høyt de elsker ytringsfriheten. Normalt kalles dette for hykleri.

Angår dette deg? Ja, det gjør det. Både EU og AP har herlige planer for oss alle.

Om EUs planer skriver Hannes Hofbauer:

Alle som leser dokumentet framlagt av EU-kommisjonen den 14. juni 2019, «Rapport om gjennomføringen av handlingsplanen mot desinformasjon,» vil skremt kunne fastslå at arbeidet med å bygge en EU-sensurmyndighet i stor grad er ferdig. Deretter, sier det litt dulgte budskapet, skal formidling av informasjon som Brussel vurderer som feil og farlig straffes med sanksjoner, inkludert reiseforbud og sperring av kontoer.

Med «kontoer» menes ikke sosiale medier, men overtrederens bankkonto. Det er forutbestemt hvem dette meningsdiktaturet skal ramme. Det er også temmelig sikkert at både dagens og nye regjeringer vil slutte seg til hvert glade budskap fra Brussel, slik det har vært til nå. EU sier «Hopp!» og regjeringen spør «Hvor høyt?».

APs visjoner er nokså like, bare at straffen skal skje nesten momentant og uten innblanding av rettsvesenet. Representanter for partiet foreslår følgende fremgangsmåte: [sitat] For eksempel kan en person som blir utsatt for hets ta en skjermdump av og sende den til politiet, som så vil de kunne gi en bot på for eksempel 800 kroner til avsenderen, sier Aasen-Svensrud. [sitat slutt]. Glemt er en viss statsleders ord om «mer demokrati, mer åpenhet».

Sterke anti-demokratiske krefter fra venstresiden vil bestemme hvilken informasjon befolkningen får tilgang til og hvilke meninger som er tillatt i det offentlige rom. Historien viser hva dette kan føre til. Det haster med å avsløre og stå opp mot alle tiltak som undertrykker innbyggernes grunnleggende rettigheter. Partiet De Kristne i Troms vil verne om hvert menneskes frihet, også ytringsfrihet, i henhold til grunnloven.

Grasrota i mange land våkner nå og vil fortsette å våkne. Ved høstens valg er det anledning til å forkaste partier som bruker vakre ord om ytringsfriheten mens de samtidig undergraver den med sine gjerninger.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse