Annonse
Ulvene står oppført på den norske rødlisten som ”kritisk truet”, og vi har et ansvar for å ta vare på dem – både juridisk via Bernkonvensjonen og Naturmangfoldloven, men også moralsk sett. Foto: Wikipedia / Chris Muiden

Verst på vern?

Debatten rundt ulvevedtaket viser tydelig at det er behov for en dypere natur- og dyreetisk debatt i Norge. For mens det argumenteres med at ulvene kan skytes fordi de ikke har noen ”nytteverdi” eller fordi noen taper penger fordi de finnes, kommer det tydelig frem at ulvedebatten handler om mye mer enn ulvene: Den handler om hvorvidt mennesker har rett til å behandle resten av naturen akkurat slik det passer oss for øyeblikket, og om næringsinteresser alltid skal trumfe miljø- og dyrevern.

Ulven har “ingen verdi” for oss, påstås det. Det som ofte glemmes er at ulvene har en verdi i seg selv – en egenverdi, som er nedfelt i Dyrevelferdsloven. Hvert liv er verdifullt for den som har det, og det å ta livet fra noen som ønsker å leve er i utgangspunktet etisk problematisk. Ulvene har også en verdi for økosystemet de er en del av. Eksempelvis uttaler Norsk Institutt for Naturforskning at “ulvens fravær kan endre kursen til hele økosystemet”. Ulvene står oppført på den norske rødlisten som ”kritisk truet”, og vi har et ansvar for å ta vare på dem – både juridisk via Bernkonvensjonen og Naturmangfoldloven, men også moralsk sett. 

Om ulvene har en verdi ”for oss” er altså ikke det eneste som bør har en betydning for hvordan vi behandler dem - nytten for mennesker bør ikke alene få bestemme om natur får bestå eller ei. Det er heldigvis mange som er uenige i at nytteverdi for mennesker og næringsinteresser alltid skal veie tyngre enn dyre- og miljøvern: Flertallet i den norske befolkningen ønsker en levende natur med både ulv og andre rovdyr – selv om dette skulle gå på bekostning av økonomisk gevinst for de som tjener på kjøttproduksjon og rekreasjonsjakt. 

Hva med faren for mennesker? Selv om sjansen for å bli angrepet av ulv er så godt som ikke-eksisterende, kan selvfølgelig ulven, som en lang rekke andre dyr, komme i en situasjon hvor fare kan oppstå. Men gir det oss rett til å rydde den av veien? Hvis ja, betyr det at vi skal begynne å utrydde andre arter som kan være farlig for mennesker eller som noen er redde for – veps, slanger, haier, elefanter, tigre, elger? Dersom vi lar dette resonnementet utvikle seg, vil vi ende med at Norge blir verst på vern av ville dyr - og vi er skremmende nær allerede. En slik tankegang er langt farligere for oss selv enn noe vilt dyr kan bli.

Som dypøkolog Arne Næss uttalte, gir ikke ulikhetene mellom mennesker og de andre dyrene oss flere rettigheter enn dem – det gir oss flere forpliktelser. ”Vi må beskytte menneskene, men uten å drepe dyrene.” Det er på tide å debattere hvordan vi best kan leve sammen med ulvene og de andre dyrene vi deler naturen med, istedenfor hvordan vi i størst mulig grad kan tøye lovverket for å skyte flest mulig av de rødlistede ulvene i norsk natur.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse