Annonse
Vi har sammenlignet og vektet de to alternativene, og konkludert med at det ene åpenbart er bedre enn det andre. Å bygge en vei i en diger kurve koster flere hundre millioner kroner mer enn å bygge den i en rett linje, skriver prosjektleder Jøran Heimdal i Statens vegvesen. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

Fakta fra Ramfjord

Vestre er åpenbart bedre enn østre trasé, skriver Vegvesenets prosjektleder Jøran Heimdal.

Skulle en tunnel bli aktuell senere vil E8 Ramfjord gjennom en vestre korridor uansett ikke være til hinder for byggingen. Tvert imot: samfunnsnytten av kombinasjonen tunnel og vei i vest er høyere enn alternativet Walnum og Nymo forfekter.

I et leserinnlegg hevder Magne Nymo og Terje Walnum at Statens vegvesen er skyldig i urett, blant annet «overtramp», «feilaktig planprosess», «gamle feilvurderinger» og «dårlig opplegg». Vi bestrider anklagene.

Det dreier seg om prosjektet E8 Ramfjord, hvor vi på oppdrag fra Samferdselsdepartementet nå reviderer reguleringsplanen for det såkalte vestre alternativet. Det omfatter bygging av ny europavei på vestsiden av fjorden og på bru fra Hans Larsa-neset til Leirbakken. Walnum og Nymo står på barrikadene for vedtatt korridor på østsiden av fjorden og protesterer høylytt mot arbeidet vi har startet.

De legger ikke nevneverdig vekt på årsaken til at det er blåst liv i gamle planer: Det å bygge en vei i en diger kurve koster flere hundre millioner kroner mer enn å bygge den i en rett linje.

I 2018 beregnet Statens vegvesen og Nye Veier AS kostnaden for det østre alternativet til 2,33 milliarder kroner. Til sammenligning er styringsmålet i vest nå 1,89 milliarder. I tillegg gir det dyreste prosjektet en vei som er fire kilometer lengre.

Vi har altså sammenlignet og vektet de to alternativene, og konkludert med at det ene åpenbart er bedre enn det andre. Det var også grunnen til at vi i sin tid fremmet innsigelse mot vedtaket om å bygge en vei i dalsiden ovenfor Ramfjord. Det er vår plikt å si fra når valgene som gjøres taler imot vesentlige interesser, for eksempel dem til trafikantene som nok foretrekker en kortere – ikke lengre – reisevei til og fra byen.

Når alt dette er sagt: det er ikke Statens vegvesen som beslutter hvor ny vei skal bygges. Det er det politikerne som gjør og jeg vil minne om at kommunestyret i Tromsø i desember 2018 ba om en oppdatering av planen for det vestre alternativet. Beskyldningene om at vi overkjører planmyndigheten faller på sin egen urimelighet.

Statens vegvesen skal gi beslutningstakerne grunnlag for å ta avgjørelser til det beste for trafikantene og samfunnet for øvrig. I Ramfjord er vi nå godt i gang med arbeidet og denne høsten leverer vi endelig forslag til reguleringsplan. Så blir det opp til Tromsø kommune å bestemme hvor veien videre skal gå. Får vi politisk klarsignal derfra og fra Stortinget skal vi være klare til bygging i 2021/22.

Avslutningsvis: Walnum og Nymo kobler valget av trasé for E8 Ramfjord til byggingen av en tunnel gjennom Tromsdalstinden. Men et slikt prosjekt er ikke beskrevet i Nasjonal transportplan 2018–2029 og har ingen finansiering. Skulle en tunnel bli aktuell senere vil E8 Ramfjord gjennom en vestre korridor uansett ikke være til hinder for byggingen. Tvert imot: samfunnsnytten av kombinasjonen tunnel og vei i vest er høyere enn alternativet Walnum og Nymo forfekter.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse