Annonse
MISTER OPPGAVER: Torill Mørk (til venstre), Ingebjørg Nymo, Rebecca Davidson og Karin Elisabeth Holmgren er ansatt ved Veterinstituttets avdeling i Tromsø som nå kan miste helt sentrale oppgaver. Foto: Inger Præsteng Thuen

Veterinærinstituttet i spill - hva gjør regjeringspartiene?

Så kom den utrolige beskjeden; Veterinærinstituttets ledelse har bestemt seg for å legge ned laboratorievirksomheten og obduksjonsenheten ved instituttets avdeling i Tromsø. Det skjer etter alt å dømme med regjeringens velsignelse, til tross for et enstemmig stortingsvedtak fra 2015 som konkluderte med det motsatte. Det er en mer dramatisk beslutning enn det kan høres ut som; med dette river man i realiteten ned hele det veterinærmedisinske miljøet som er bygget opp over flere år her nord.

Veterinærinstituttets avdeling i Nord-Norge ble opprettet i 1996 for kunne kunne bidra i et kompetent samspill med Universitetet i Tromsø, Norsk Polarinstitutt og Sysselmannen på Svalbard. Instituttet har hatt som kjerneoppgave å ivareta havbruk, reindrift og arktisk landbruk, samt å delta i beredskap og forskning knyttet til miljø- og klimaendringer i Arktis. Derfor skapte det stor bekymring da Veterinærinstituttets styre i mars 2014 vedtok å legge ned all virksomhet innen grønn sektor ved avdelingene i Tromsø og Harstad og å redusere aktiviteten i Harstad til å gjelde havbruk. Mange protesterte og hevdet at dette innebar en alvorlig svekkelse av et solid fagmiljø innen arktisk veterinærmedisin. Flere pekte på at naturen er særdeles sårbar her nord og at negative følger av menneskeskapte klimaendringer først vil merkes her.

Etter betydelig press og flere spørsmål i Stortinget om saken, ble avgjørelsen om nedleggelse av Veterinærinstituttets avdeling i Tromsø utsatt inntil videre. Men i 2015 fremmet undertegnede sammen med Martin Henriksen, Helga Pedersen og Tor Arne Ljunggren fra Arbeiderpartiet et representantforslag om å videreføre og utvikle avdelingene både i Tromsø og Harstad, for henholdsvis grønn og blå sektor - noe som fikk bred støtte fra samtlige fagmiljøer som uttalte seg.

Det ble raskt klart at daværende landbruksminister Sylvi Listhaug ikke ville foreta seg noe som helst i sakens anledning. Forslaget hadde i utgangspunktet støtte fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MDG og KrF. Det holdt ikke til flertall i Stortinget. Men etterhvert ble det tydelig at også daværende - nå utmeldte - FrPer Øyvind Korsberg så på Veterinærinstituttets vedtak med stor bekymring. Korsberg hadde på det tidspunkt plass i næringskomiteen, som hadde saken på sitt bord. Kortversjonen er at Øyvind Korsberg underveis bestemte seg for å gå imot sin egen statsråd og stemme sammen med opposisjonen for bevaring av det veterinærmedisinske miljøet i Tromsø. Det fikk resten av de borgerlige representantene til å våkne. Det hele endte med at Arbeiderpartiets forslag om bevaring av Veterinærinstituttets avdelinger i Tromsø og Harstad fikk enstemmig tilslutning i Stortinget.

Arbeiderpartiets Martin Henriksen har nylig stilt spørsmål til nåværende landbruksminister Olaug Bollestad fra KrF om hva hun vil gjøre med saken - som altså igjen er satt i spill. I skrivende stund er svaret ennå ikke kommet. Men det må være lov å håpe på statsrådens velvilje. I 2015 sto KrF skulder ved skulder med opposisjonen i helhjertet oppslutning om Arbeiderpartiets forslag om å ivareta det faglige miljøet innen veterinærmedisin i nord. En samlet næringskomité understreket den gang betydningen av å utvikle en type spisskompetanse som kun kan tilegnes gjennom å ha bosted og base i det miljøet man skal betjene. Spørsmålet er nå; vil regjeringspartiene stå bak det enstemmige vedtaket fra 2015? Eller vil man nok en gang svikte Nord-Norge?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse