Annonse
Vetle Langedahl, stortingsrepresentant for Troms og Finnmark Høyre, svarer på innlegg fra Arbeiderpartiets Ingalill Olsen.

Nei, det er ikke noen mørk sky over Nord-Norge

Det går bra i Nord-Norge og vi vet at næringene som vi har levd av i tusen år her oppe, er de som skal sikre vekst for hele nasjonen i fremtiden.

Stortingsrepresentant Ingalill Olsen skriver 20. januar i Nordnorsk debatt at Nord-Norge er «de brutte løfters landsdel», før hun serverer en rekke unyanserte og feilaktige fakta om regjeringen. Jeg forventer mer av en som har så mange års erfaring som politiker, som Ingalill Olsen har.

Først av alt mener jeg Olsen har et utrolig negativt bilde på landsdelen. Hun danner et bilde av forakt for Nord-Norge, sett fra sør. Det samme bildet kan ikke jeg si at jeg ser. Det er stor tro på Nord-Norge, også i Oslo. Vi vet at det er i Nord-Norge de store mulighetene ligger, hvor fremtiden ligger. Det er synd at Arbeiderpartiets stortingsrepresentant ikke deler den optimismen.

Så kan ikke Olsens påstander om regjeringen få stå uimotsagt. For det første serverer Olsen ren løgn når hun påstår at ABE-reformen gjør at vi krever kutt på 5 % i staten hvert år. ABE-reformen handler om å avbyråkratisere og effektivisere offentlig sektor. Kravet vi stiller til statlige instanser er at de må effektivisere med 0,5 % hvert år. Det er med andre ord en tiendedel av det Olsen påstår. Når staten stiller strenge effektiviseringskrav til privat næringsliv og til organisasjoner som mottar støtte fra staten, mener jeg det er rett og rimelig at vi også skal gjøre det vi kan for å ha mest mulig effektiv drift av staten. Faktisk utgjør ABE-kuttene 1,7 milliarder kroner hvert eneste år. Det er  over 1300 sykehjemsplasser, 1500 politistillinger eller 6700 barnehageplasser for de minste barna. Denne reformen og for eksempel jernbanereformen, er bevis på at nytenking i offentlig sektor kan gi en langt mer fornuftig bruk av folks skattepenger.

Når det gjelder ilandføring på Veidnes, er jeg enig med representanten Olsen om at det er skuffende at dette ikke blir noe av. Likevel synes jeg det er bemerkelsesverdig av Olsen å heve sin røde fane så høyt i denne saken, all den tid det var Arbeiderpartiet som styrte landet når konsesjon ble gitt. Den ble gitt uten krav til ilandføring. Det tar seg kanskje godt ut for Arbeiderpartiet å prøve å skyve ansvaret over på sittende regjering, men vi må ikke glemme at dette skjedde på deres vakt.

Når det gjelder Olsens mistro mot regjeringens politikk i Nord-Norge, blir jeg også overrasket. Siden vi kom i regjering i 2014, er det bygget eller fattet vedtak om bygging av nye sykehus i Kirkenes, Alta, Narvik og snart Helgeland, i tillegg til bygging av Klinikk Alta og SANKS i Karasjok og utbygging/utbedring på UNN i Tromsø. Vi bygger mer vei enn noen sinne, hvor Kvænangstunellen, Hålogalandsveien og utallige veiprosjekter mellom Nord-Troms og Finnmark står som bevis på denne satsningen. Vi har tatt ansvar og startet oppbyggingen av Garnisonen i Porsanger igjen, etter at Arbeiderpartiet bygget den ned over mange år. I tillegg er Garnisonen i Sør-Varanger styrket med et ekstra jegerkompani.

Videre har vi etter- og videreutdannet rekordmange lærere i hele landet, også i Nord-Norge. Vi har gitt økning i stipend, både ved 11 måneders studiestøtte og realvekst i det totale stipendet til studenter. Dette kommer våre nord-norske studiesteder til gode. Det gis ekstrastipend til de som tar lærerutdanning i Nord-Norge og blir her i årene etter at de er ferdige. Dette er politikk som virker, Olsen!

Nei, det er ikke noen mørk sky over Nord-Norge, selv om AP har egeninteresse i å tegne et annet bilde. Det eneste jeg skal si at har slått ut feil, er regionreformen. Den var ikke bra nok, når den kom. Det er imidlertid ingen grunn til å male med mørke farger over Nord-Norges fremtid. Det går bra i Nord-Norge og vi vet at næringene som vi har levd av i tusen år her oppe, er de som skal sikre vekst for hele nasjonen i fremtiden.

Og skal vi få det til, kan vi ikke ha politikere som lyger om andres politikk, for å fremstå bedre selv. Jeg har tidligere støttet Olsen når hun har kritisert nettroll for å gjøre det «umulig» å være politiker uten å motta hets. Da hjelper det lite at Olsen selv bidrar til denne typen retorikk, ved å spre løgn. Nord-Norge er best når vi spiller hverandre gode, ikke river hverandre ned.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse