Annonse

Vi er bekymret over at styreleder og adm. dir. i Helse Nord har latt seg intervjue om innholdet i en sak som de selv har definert som en personalsak.

Flere av de ansattes organisasjoner på UNN HF er kjent med påstander om trusler. 

I den grad dette kan ha forekommet så tar vi fullstendig avstand fra slik adferd på alle nivå i organisasjonen.

Vi er opptatt av at håndtering av personalsaker ikke skal prosederes i media, eller i andre offentlige rom.

Etter de senere dagers hendelser er vi bekymret over å se at styreleder og administrerende direktør i Helse Nord har latt seg intervjue om innholdet i en sak som de selv har definert som en personalsak.

Dette skaper en utrygghet i organisasjonen til hvordan personalsaker kan håndteres for ettertiden. Slik adferd vil føre til en svekket tillit i organisasjonen.  

Vi forventer at våre medlemmer og ansatte skal være trygge på at personalsaker ikke skjer gjennom media og eller i andre offentlige rom. I så henseende må våre øverste ledere gå foran med et godt eksempel.

For å bøte på den uroen som har spredt seg, må vi sammen se fremover og ha fokus på trygghet og at saker behandles etter lov- og avtaleverk.

De ansattes organisasjoner er nå opptatt av å se fremover og støtter opp om ny administrerende direktør, og ser frem til et godt partssamarbeid.

UNNs verdier: Kvalitet, trygghet, respekt og omsorg 

Arbeidstakerorganisasjonene ved UNN:

 • Nito
 • Fagforbundet UNN Tromsø og UNN Harstad
 • Fellesorganisasjonen
 • Delta
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norsk Fysioterapiforbund
 • Norsk Ergoterapeutforbund
 • Norsk forskerforbund
 • Norsk Radiografforbund
 • Den Norske psykologforening
 • Samfunnsviterne

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse