Annonse

Er vi blitt immune mot statlig sløseri?

Om Forsvarets langtidsplan og Andøya - sett fra Sunnmøre.

Stakkars lille Andøya hadde alt tapt før startskuddet gikk. Fair Play er noe vi bare lærer ungene våre. I det politiske vokabular er visst begrepet utgått.

Flere av oss stiller oss dette spørsmålet etter at Langtidsplanen for Forsvaret hastig ble vedtatt. Så vil nok noen av leserne her lure på hva angår dette vår del av landet som ikke direkte er berørt etter at HV 11 er fredet inntil videre.

Til det er det å si at det pågår en sentraliseringsprosess som vi har sett konturene av veldig godt også i vår region. Ofte ser vi at disse er løst fundert og er gitt premisser som synes å være tilpasset beslutningstakernes ønsker og visjoner med løs forankring i beviselige effekter.

Nå er det Forsvaret som skal omorganiseres igjen gjennom denne vedtatte planen en organisasjon som har vært eksponenten for utstrakt sløsing av samfunnets ressurser gjennom tvilsomme prosesser.

Det bygges opp og det bygges ned, både ledelse og avdelinger flyttes rundt omkring i Norge. Og flytting koster penger. Hvis man hadde latt disse flyttingene være, hvilket albuerom hadde forsvaret da hatt til å fokusere på økt operativ evne, på økt trening og aktivitet. Nettopp for å bygge den kompetansen som det nasjonale forsvaret faktisk har behov for.Ifølge media Forsvaret har brukt minst 2,3 milliarder kroner bare på å flytte den øverste ledelsen rundt om i landet de siste årene

Ikke før priskalkylen på nedleggelsen av Bodø hovedflystasjon og oppbyggingen av Ørlandet sprakk med mer enn 4 milliarder i forhold til hva Stortinget ble informert om, skal nå en fullt operativ flystasjon på Andøya legges ned og en ny skal bygges på Evenes mellom Narvik og Harstad - 12 mil unna. Et helt lokalsamfunn skal nå utraderes ute på Andøya basert på et hastevedtak i Stortinget.

Det er nettopp her vi i vår del av landet som har spredt bosetting vi reagerer - ikke bare over en pengesløsing av våre felles verdier, men at man gjennom en utrolig hastig behandling setter strek over dette samfunnet ute på Andøya hvor faktisk lokalpolitiske hensyn kunne gått hånd i hånd med Forsvarets, Her kunne man grepet muligheten, men nei..våre politikere vil heller bygge en ny nært knyttet opp mot 2 byer. De sa ikke engang vent - vi trenger mer fakta.

Da vil jeg spørre: Ønsker vi små øysamfunn som ute på Andøya, ønsker vi bosetting innerst i fjordene våre her på Sunnmøre - det er jo dyrt med ras sikring, ønsker vi i det hele tatt at mennesker skal bo i områder hvor infrastruktur koster?

Andøya flystasjon er et godt eksempel hvor våre folkevalgte har blitt tilsynelatende immune mot statlige milliard-overskridelser hvor sentraliseringstanken gjennomsyrer premissene som er gitt for nedleggelsen.

Hva gjør Forsvaret? De gjør som alltid i staten - de engasjerer et privat konsulentfirma, utarbeider vurderinger ofte tilpasset oppdragsgivers ønsker. Også her. Noen vil kalle det manipulasjon av tall og effekter. Vi ser det så alt for ofte - politireform, sykehusreform, kommunereform osv.

For de av oss som kjenner de lokale forholdene i nord, er det vanskelig å skjønne premissene for valget av Evenes:

På Andøya er det en operativ tverrvindbane på 1600m (landets eneste) En forlengelse på ca 500 meter er kostnadsberegnet til 2.95 milliarder. Det kan jo være relevant med mindre banen skal dekkes med bladgull, men det er vel ikke meningen? I de samme dokumenter er en slik alternativ bane priset til 0 på Evenes, fordi det finnes ingen og ingen ny er mulig å bygge pga topografi - ihvertfall vil det koste enormt og gi en spennende innflyvning.

Etterretningstjenestens stasjon på Andøya som er knyttet til overvåking flyene er ikke nevnt ved en nedleggelse - mao. priset til 0 ved en flytting. Selv om denne tjenesten av natur er hemmelig er den ikke gratis. Vi er ikke dummere enn at vi vet at pengene tas fra vår felles pengesekk.

Det er nesten ingen kostnader knyttet til opprydding etter 50 års drift på Andøya, det er jo heller ikke nødvendig da flyplassen i vedtaket er konvertert til reserveflyplass. Den ligger jo der - hvorfor rydde opp? Ikke dumt å nytte eksterne konsulenter med stjernehonnorar til å komme med en slik fiks slutning! 3-0 til Evenes!

Kanskje kan befoklningen på Haugnes vende tilbake! Skolen står der, men mulig at man har vurdert at de splinstsikre sprednings shelterne kan bli deres nye hjem? Det er kanskje ikke så mange igjen av de (menneskene, shelterne står til evig tid) - hvem vet. Antar at konsulentene ikke har hørt om Haugnes - ei heller statsråd/FSJ.

Forholdet mellom bygging av nye bygg/installasjoner mellom Andøya og Evenes er beregnet til 8:3 i disfavør av Andøya som idag er en operativ base for overvåking flyene. Slik kan jeg liste en rekke faktorer som eksempler på hvordan staten på en tilfeldig måte overkjører lokalsamfunnet. Støytiltak er satt til astronomiske summer på Andøya med basis i erfaringene fra Ørlandet. At de har en tverrvindbane og skal være en fremskutt QRA-base er irrelevant selvfølgelig. At øybeboerne ute i havet der har levd med jagerfly i en generasjon betyr lite for teoretikerne…det passer ikke helt inn i modellen. Dessuten skal man legge bladgull på tverrvindbanen og den kan jo ikke de nye jagerflyene bruke selv om prismessig har sin vekt i gull.

Stakkars lille Andøya hadde alt tapt før startskuddet gikk. Fair Play er noe vi bare lærer ungene våre. I det politiske vokabular er visst begrepet utgått.

Fra et relativt langt liv i Oslo flyttet jeg dette året til Sunnmøre og lært hvor viktig vårt bosettingsmønster er hvor vi har levende bygder innerst inne i fjordene våre og ute på øyene. Noen lokalsamfunn har ofret mer enn andre. Deler av andøysamfunnet forlot hjemmene sine for at Forsvaret skulle få rom til å bygge flystasjonen på Andøya. Vi skylder de noe mer enn et hastig vedtak om å fjerne hele flystasjonen hvor Forsvarets behov og lokalsamfunnets kunne ha vært forent.

Et dårlig signal til distriktene. Et dårlig signal til velgerne som ikke aksepterer denne pengesløsingen som vi alt for ofte ser i statlig regi.

Dette undergraver tilliten til mange av reformprosessene som nå gjennomføres.Har vi de politikere vi fortjener? Vær enkelt av oss kan gi det svaret i 2017.

Til øyværinger på Andøya fra meg g mange her på Sunnmøre: Ikke gi opp. Det er ikke snakk om omkamp. Det er snakk om fakta og anstendighet i miljøet hvor våre folkevalgte ferdes.

Avstanden fra stortingssalen og utkant Norge kan tidvis bli lang også for de som representerer våre fylker på Løvebakken. For hva betyr noen tusen mennesker ute på Andøya sålenge konsulentene forteller Forsvaret at de kan spare noen millioner i et 40 års perspektiv. Engstelig familier, unger betyr lite i den sammenheng…de har jo fisken utenfor stuedøra slik de hadde før stasjonen kom. De kan jo satse på hvalsafari! Om 40 år er mange av oss borte heldigvis, men da er nok pensjonsfondet også tom av grunner jeg har redegjort for i ovenstående.

Er det ikke fantastisk hvor kosteffektivt det er å flytte 5-600 arbeidsplasser og legge et samfunn brakk. Du må nesten være siviløkonomfor å klare et slikt regnestykker - eller aller helst politiker, for de kan beslutte.

PS: Så er det jo flott å få æren av å klippe over snoren til en flunkende ny stasjon 12 mil unna!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse