Annonse
5. mai er Den internasjonale jordmordagen. Dagen markeres over hele verden og setter søkelys på kvinnehelse, menneskerettigheter og jordmødres viktige rolle nasjonalt, globalt og i lokalsamfunn.

«Vi elsker moderskapet, vi vil dets vel, men i fuld frivillighet og under vort eget ansvar»

Kronikk i anledning Den internasjonale jordmordagen 5. mai

Tilgang til prevensjon og lovfestet rett til selvbestemt abort gjør at kvinner ikke behøver å ta valg som setter livet deres i fare.

Tenk deg at du er 23 år, student og uønsket gravid i innspurten av din bacheloroppgave. Et barn nå vil ha store konsekvenser for ditt videre liv og kaste om på alle dine planer for fremtiden. I Norge kan du oppsøke fastlege, jordmor, Amathea eller gynekologisk poliklinikk på sykehuset for samtale og hjelp. Du gis et informert valg om du vil bære frem barnet eller ikke. Dersom valget ditt er abort henvises du til medisinsk behandling i regi av det offentlige helsetilbudet. At du har tatt abort er konfidensielt og vil aldri bli brukt mot deg.

Bor du i El Salvador vil du ikke under noen omstendigheter få lov til å ta abort, selv ikke om ditt eget liv er i fare. Eneste alternativ er å oppsøke noen som i det skjulte kan utføre inngrepet. Du risikerer å få store blødninger eller infeksjoner som de ikke vil ha kompetanse eller medikamenter til å stoppe. Du tør ikke å kontakte helsevesenet hvis det oppstår komplikasjoner av frykt for at de skal fatte mistanke og rapportere deg til myndighetene. Flere kvinner som spontanaborterer eller opplever dødfødsler blir også arrestert, mistenkt for å ha satt i gang en abort. 17 kvinner er for tiden fengslet i El Salvador på grunn av aborter. Dommene er på opptil 40 år.

5. mai er Den internasjonale jordmordagen. Dagen markeres over hele verden og setter søkelys på kvinnehelse, menneskerettigheter og jordmødres viktige rolle nasjonalt, globalt og i lokalsamfunn. Gjennom utdanning og politisk bestemte forskrifter er jordmødre i Norge gitt kompetanse og rett til å veilede og skrive resept på prevensjonsmidler til alle kvinner over 16 år, hun kan sette inn spiral og p-stav og hun kan støtte og veilede den gravide som er usikker på om hun ønsker å beholde barnet. Seksuell- og reproduktiv helse er med dette en viktig del av det offentlige helsetilbudet; noe som ikke er en selvfølge.

Man trenger ikke å dra langt før tilgang til prevensjon og rett til selvbestemt abort er kraftig innskrenket eller ikke fungerer i praksis. I Sør-Italia har du etter loven rett til å ta abort frem til 90 dager etter unnfangelse.  Virkeligheten er en annen. 87% av legene i Sør-Italia har reservert seg mot å utføre aborter. Du risikerer dermed å måtte reise langt for å finne en klinikk som faktisk kan utføre inngrepet.  Hvem kan du spørre? Hvor kan du dra og hvor skaffer du penger til transport og opphold? Andre eksempler er Polen som i dag har av de strengeste abortlovene i Europa. Det er bare ved voldtekt, alvorlig fosterskade eller når kvinnens liv eller helse er i fare at abort er lovlig.

Mens flere utviklingsland som Mosambik, Guyana og Uruguay har liberalisert nasjonale abortlover de siste årene, har det i flere vestlige land vært en dreining mot innskjerping eller å gjøre abort ulovlig. I Spania forsøkte den konservative regjeringen å oppheve retten til selvbestemt abort i 2014, men lovforslaget ble trukket etter store protester. Kort tid etter at Donald Trump ble innsatt som president i USA i januar 2017 signerte han The global gag-rule, som kan beskrives som en munnkurvregel.  Den forbyr amerikansk finansiering eller økonomisk støtte til nasjonale og internasjonale organisasjoner som driver abortveiledning.

Iverksetting av The gag rule rammer dobbelt. Et godt eksempel her er organisasjonen Planned Parenthood International. De jobber i utviklingsland og tilbyr blant annet seksualundervisning og prevensjonsveiledning i tillegg til abortveiledning. Kunnskap om og tilgang til prevensjon er et viktig tiltak for å redusere antall uønskede graviditeter. Vi vet at kvinner verden over som blir ufrivillig gravide vil forsøke å ta abort, uansett om det er lovlig eller ikke. Ved å frata denne type organisasjoner økonomisk støtte kan det føre til at frekvensen av uønskede svangerskap og dermed aborter øker. Det er estimert at cirka 19 millioner illegale aborter blir utført hvert år på verdensbasis. Man tror at opp mot 47 000 kvinner dør som følge av utrygge inngrep. Av de kvinnene som får utført illegale aborter vil cirka en tredjedel oppleve komplikasjoner som blodforgiftning, blødning, nyresvikt og varig barnløshet. Tilgang til prevensjon og lovfestet rett til selvbestemt abort gjør at kvinner ikke behøver å ta valg som setter livet deres i fare.

Overskriften på denne kronikken er hentet fra Katti Anker Møllers tale «Moderskapets frigjørelse» i Kvindestemmeretsforeningens Klub, Kristiania, 18. januar 1915. Vi mener at utsagnet er like aktuelt i 2017. Retten til selvbestemt abort og tilgang til prevensjon skal ikke tas for gitt. Det krever kontinuerlig engasjement fra befolkningen, politikere og fra jordmødre og annet helsepersonell som jobber for og med kvinnehelse og kvinnerettigheter.

Gratulere med dagen alle jordmødre. Fortsett den viktige kampen for kvinners seksuelle rettigheter og retten til å bestemme over egen kropp. Det redder liv!

• Ingvild Hersoug Nedberg
Jordmor / stipendiat UiT Norges arktiske universitet
Den norske jordmorforening Tromsø lokallag

• Maren Johnsen
Jordmor Tromsø kommune og UNN
Den norske jordmorforening Tromsø lokallag

• Sigrun Kongslien
Jordmor / Universitetslektor Jordmorutdanning UiT Norges arktiske universitet
Den norske jordmorforening Tromsø lokallag

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse