Annonse
Delta forventer at UNN legger til rette for at dagens ambulansearbeidere fortsetter å ha de sertifiseringer og funksjoner de har i dag, skriver foretakstillitsvalgt Jan Eivind Pettersen ved UNN. (Foto: Delta)

Vi har bruk for både fagarbeidere og paramedisinere i ambulansene - ikke enten eller!

Delta krever møte med ambulanseledelsen like etter ferien. UNN-ledelsen må ta ansvar.

Avisen Nordlys har i flere artikler skrevet om ambulanseuroen ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Ambulansearbeiderne frykter at de fases ut og nedprioriteres til fordel for de nyutdannede paramedisinerne. Fagarbeideren i ambulansen som har mange år med realkompetanse ønsker paramedisinerne velkomne, men ønsker også at det gis tilbud om videreutdanning til fagarbeiderne. I et samfunn med økt behov for kompetanse, må arbeidsgiver bidra til å få en maksimal utnyttelse av den potensielle store arbeidskraft man har. Alle ansatte i ambulansen- også fagarbeiderne må sikres relevant kompetanseløft, som sikrer at de fortsatt kan være med på å opprettholde et fullverdig faglig forsvarlig tilbud av ambulansetjenesten også her nord.

Delta vil nå kreve et møte med UNN for å få avklart UNNs holdning til bruken av paramedisinere og fagarbeidere og hvordan UNN, som arbeidsgiver, vil legge til rette for kompetanseutvikling og læring på arbeidsplass.

Alle medarbeidere er verdifulle for UNN og alle medarbeidere må ivaretas slik at det sikres god kompetanseutvikling gjennom et tilrettelagt løp. Det er arbeidsgivers ansvar å kartlegge kompetanse, avdekke eventuelle kompetansegap og legge til rette og skape rom for planlagt og systematisk kompetanseutvikling.

Dette arbeidet må og skal skje i nært samarbeid med de ansatte og de ansattes organisasjoner.

Delta krever at arbeidsgiver snarest signaliserer hvordan de har tenkt å ivareta alle ansatte i ambulansetjenesten på en god måte. UNN må være med på å sikre at ambulansetjenesten er i stand til å øke et endret og utfordrende pasientpanorama. Kompetansen mange fagarbeidere besitter gjennom mange år vil være unik å bygge på.

Vi har solide og erfarne fagarbeidere på UNN og vi har dyktige paramedisinere. Det skal vi være stolte over. Nå har arbeidsgiver, gjennom sine utspill, skapt unødig uro og engstelse. Fremover må vi samarbeide om god kvalitet og god kompetanse. Det er behov for alle ansatte i ambulansen som gjør en meget god jobb i tjenesten. Arbeidsgiver må ikke sette i gang et slags spill, som vil dreie seg om fagarbeidere eller paramedisiner- vi trenger begge to i et velorganisert og operativt ambulansetjeneste, hvor oppgave- og funksjonsfordeling vil være viktig.

Delta er opptatt av at fagarbeidere og paramedisinere skal jobbe sammen og utfylle hverandres kompetanse på best mulig måte. Det er viktig å anerkjenne fagarbeidernes kompetanse, og styrke arbeidet med videreutdanning og kompetanseutvikling av fagarbeidere.

Delta forventer at UNN legger til rette for at dagens ambulansearbeidere fortsetter å ha de sertifiseringer og funksjoner de har i dag.

Erfaringen og realkompetansen til dagens fagarbeidere må verdsettes på en god og faglig måte. som forteller at ambulansearbeiderne er svært dedikerte og engasjerte i faget sitt og bruker mye tid på å utvikle seg faglig.

Delta er på linje med arbeidsgiver og UNN opptatt av utdanningen, og mener at paramedisinutdanningen også må være en videreutdanning for fagarbeidere og ikke kun et tilbud for førstegangsstuderende. Det må tilbys gode videreutdanningsløp i en y-vei for fagarbeidere med muligheten til å bli realkompetansevurdert og også til å få avkortet deler av utdanningen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse