Annonse
SVs stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes.

Sikkerhet i en ny tid

Jeg foreslår fem tiltak mot høyrepopulismen.

USA styres av en svært uforutsigbar og konfliktsøkende person.

Vi har sikkert alle i det lengste håpet at Trumps valgkamp kun var valgkamp, at han ville moderere seg straks han ble president. Men det motsatte har skjedd. Trumps kaotiske valgkamp videreføres med full kraft i det hvite hus. Han er høyresidens verste sider i destillert form, folket skal splittes, frykt skal utnyttes til mistenksomhet, og syndebukker skal utpekes. Samtidig skal de rike skal bli rikere.

Trumps konfliktsøkende linje tar han også med seg ut av landet, i utenrikspolitikken. Land som utfordrer Amerika først-doktrinen er problemer som skal håndteres. Klima-avtaler og øvrige internasjonale avtaler som begrenser amerikanske interesser skal vrakes. Internasjonale institusjoner og samarbeidsarenaer skal svekkes. Plutselig er alt i spill, og vi går en uforutsigbar tid i møte.

Tror du det vil bli mer eller mindre konflikt i verden med Trump og hans like rundt om i verden?

De fleste jeg møter er dessverre overbevist om at det blir mer konflikter i verden, og at Norge neppe kommer til å være upåvirket. Vi er jo tross alt et land som til de grader har bygget opp vår sikkerhetspolitikk rundt USAs beskyttelse. Problemet er bare at USA nå styres av en svært uforutsigbare og konfliktsøkende person.

Vi kan jo bare forestille oss Erna Solbergs første møte med Trump. Vil hun tørre å si noe kritisk til hans ulike opptrinn? Vil hun tørre å si ifra? Neppe. Norges sikkerhet er for koblet til USAs beskyttelse – og Trump er en mann som er hevngjerrig overfor de kritiske – for ikke å snakke om de illojale.

Norge har et problem.

Nord-Norge er kanskje den delen av Norge som kjenner best på den nye situasjonen. Den økende internasjonale interessen for nordområdene er spennende – men med den nye uforutsigbarheten er også vår region den mest sårbare.  

Vi må derfor tenke helt nytt rundt hvordan vi ivaretar norsk sikkerhet. Og med sikkerhet mener jeg hele bredden, fra forsvar og mat til strøm, sykehus og politi. Dessuten må vi bygge flere allianser med likesinnede land, både for å hindre at vi ikke plutselig står alene, men også for å kjempe imot bevegelser som angriper menneskerettigheter, demokrati og øker de sosiale forskjellene. Det er nettopp disse kreftene som har muliggjort høyrepopulistenes framferd rundt om i verden.

Jeg foreslår derfor følgende fem tiltak i tiden som kommer:

- Fra USA-avhengighet til selvstendig forsvarsevne. Vi må i større grad kunne ta hånd om egen sikkerhet fremover. Hele bredden i forsvaret må utbygges, flere bataljoner i hær, styrke luftforsvar og flere fartøy til havs. Styrke sivilforsvaret og vurdere å utvikle en ny beredskapstjeneste hvor all ungdom får opplæring i beredskap, livredding, overlevelse, selvforsvar, samarbeid i kritiske situasjoner, med mer. Vi må dessuten ta initiativ til et mer formalisert nordisk samarbeid, med den brede sikkerhetspolitikken som inngang.

- Fra liberalisering til selvstendig matproduksjon. Norsk matproduksjon på land og vann er svært avhengig av utenlandske innsatsfaktorer (import fôr, gjødsel, mm). Dagens liberalisering og nedbygging gjør oss ytterligere sårbare. Jordbruksarealet må økes med 10%, fiskerettighetene må tilbake på samfunnets hender og knyttes til kystsamfunnene. Opptrappingsplan for selvberging må etableres.

- Fra sentralisering til «nær stat». Den gjennomgående sentraliseringen av sykehus, politi og øvrige kritiske offentlige funksjoner øker avstand og sårbarhet. Lokalsykehusene bør styrkes, lensmannsmodellen bør bygges ut og viktige statlige funksjoner bør desentraliseres. Det offentlige må være mer tilstede i folks daglige liv, og skape nærhet, det skaper trygghet og sikkerhet. Desentralisering bør være det nye mantraet når statlige oppgaver skal gjennomgås.

- Trygge nett. Norske strøm-, telefoni- og datanett er altfor sårbare for sabotasje i dag. Nettene har i all for stor utstrekning blitt åpnet opp for kommersielle og utenlandske aktører. All sentral infrastruktur må defineres som kritisk og følge strenge regler for investering og nasjonal kontroll.

- Global aktivisme for rettferdighet og menneskerettigheter. Trump og hans like skaper et globalt vakuum i kampen for demokrati, pressefrihet og menneskerettigheter. Vi står i fare for å bli satt mange tiår tilbake i tid. Aldri tidligere har det vært viktigere at land som Norge øker sin satsing globalt betraktelig for å bidra til å hindre ytterligere negativ utvikling. Vi må øke og målrette bistand og støtte for å demme opp mot denne utviklingen.

Jeg vet at dette høres voldsomt ut. Er det virkelig så ille da? Kan vi ikke bare se det an? Jeg skal innrømme at mye av dette ville jeg aldri ha vurdert for bare et år siden. Men nå er vi her, og det er jo typisk norsk å vente og se. Denne gangen kan vi ikke bare sitte stille og håpe på det beste. Vi må rett og slett ta våre forhåndsregler, og handle nå mens vi fortsatt har tid.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse