Annonse
Foto: NTB Scanpix / Nordnorsk debatt

Andøya: Vi har en demokratisk utfordring

Takk for henvendelsen, men vi kommenterer ikke graderte forhold. Det er svaret hver gang nye forhold dukker opp i kjølvannet av Stortingets beslutning om å legge ned Andøya flystasjon. Dette er et alvorlig demokratisk problem.

Det må graves frem av flystasjonens støttespillere, og jo mer man graver jo mindre troverdig blir beslutningsprosessen rundt denne saken.

Takk for henvendelsen, men vi kommenterer ikke graderte forhold.

Vi har en stor demokratisk utfordring i dette landet - noe vedtaket om nedleggelsen av Andøya flystasjon viser med full tyngde. Overskriften er svaret befolkningen på Andøya mottar fra de politiske partiene som stemte for nedleggelsen av Andøya flystasjon i Stortinget denne høsten, når spørsmål rundt nedleggelsen fremmes.

Det kommer stadig frem nye opplysninger rundt premissene for stortingsvedtaket som ikke har vært kjent i opinionen. La meg kort gjengi noen:

Det blir en delt løsning mellom Andøya og Evenes ved at Etterretningstjenestens stasjon på Andøya blir værende som utgjør en vesentlig del av dagens drift på flystasjonen. Kun flyene flyttes til Evenes. En hovedpremiss for nedleggelsen var et delt drift var for kostbart.

En undervurdering av kostnadene ved å bygge opp en nedlagt flystasjon på Evenes og en overvurdering av kostnadene ved delt drift på Andøya uten å nevne at E-tjenestens stasjon på Andøya videreføres.

Opplysninger har kommet ut at flyene (MPA-ene) måtte bort for at Andøya ikke skulle bli et bombemål, med fare for tap av et uetisk høyt antall sivile liv i en krig. En slik omsorg for befolkninger synes ny da ingen stilte spørsmål om dette under den “kalde krigen”.

Nå er det slik at det ikke primært vil være MPA-ene som vil være et mål, men snarere E-tjenestens stasjon som analyserer det som samles inn og kan si noe om hva dataene betyr og hva de innebærer. De fleste skjønner at en potensiell angriper vil sikre de strategiske ubåtene best mulig. Hva vil du da helst ta ut?

Kanskje etikken ikke betyr så mye allikevel? E-tjenestens installasjoner på Andøya lar seg ikke flytte uten kostnader som ville ha ødelagt beslutningsgrunnlaget om å bygge en ny stasjon på Evenes Så skitt au…. befolkningen på Andenes overlevde den kalde krigen også - bombemål eller ikke! Slik tenker en sann politiker i dagens Norge.

Hvordan kan man velge en flyplass som Evenes som idag er avhengig av dispensasjoner fra gjeldende nasjonale regelverk for luftfarten. Etter 2017 må man også forholde seg til et felleseuropeisk regelverk som alt i dag har alt for liten plass til å ta imot økt aktivitet. Valget fremstår mer og mer som et mysterium i forhold til Andøya.

Så tilbake til overskriften. Ja, vi har et alvorlig demokratisk problem når beslutningstakere ikke vil på noen måte kommentere noe som helst som ikke passer inn i beslutningsbildet, ved å henvise til gradert informasjon.

Idag vet vi at svært lite av dette er klassifisert som gradert materiale. Det meste finner vi i åpne kilder. Problemet er at vi ikke får innsyn i hvilke premisser som lå til grunn for beslutningen. Etter hvert kommer mer og mer frem, men det må graves frem av flystasjonens støttespillere, og jo mer man graver jo mindre troverdig blir beslutningsprosessen rundt denne saken.

De som taper er våre folkevalgte og en politisk korrekt forsvarsledelse som er de som er avhengige av vår tillit.

Det vil komme frem mer rundt dette vedtaket. Da holder det ikke lengre med “Takk for henvendelsen, men vi kommenterer ikke graderte forhold”.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse