Annonse
Med den veksten en forventer i sjømatnæringa, vil det bli umulig å frakte all fisken med bil til markeder i Europa. Vi er nødt til å finne nye muligheter - og frakt på jernbane er en framtidas løsning, skriver Jan Meyer. Foto: Torgrim Rath Olsen

Vi kan ikke frakte all fisken med bil

Venstre representanten Magnar Hellebust, rådmann i Harstad (1947-1983) og varerepresentant til Stortinget for Venstre i to perioder var sterkt opptatt av å forbedre kommunikasjonen i regionen og landsdelen. Han var framsynt og stod sentralt i arbeidet med realiseringen av Tjeldsundbrua og flyplassen på Evenes.

Magnar Hellebust og Venstre arbeidet aktivt i mange 10-år for forlengelsen av Nord-Norgebanen fra Fauske og nordover. Fra 1960 og fram til 1980 jobbet Magnar Hellebust aktivt med for å få forståelsen for å knytte hele Nord-Norge sammen med landet for øvrig med en jernbane. Dette har vært en Venstresak i mange 10-år.

Stortinget la forslaget dødt gjennom vedtak i Stortinget den 26. mai 1994.

24. mai 2017 bestilte Solberg sin Regjering en utredning om forlengelse av banen fra Fauske til Tromsø. I en hovedrapport fra Jernbaneverket datert 01.07, 2019 forventes det en stor økning i behovet for å frakte fisk fra Nord-Norge til markeder i Europa. Det legges også vekt på økt turisttrafikk som vil kunne benytte toget som en framtidig mulighet for gode opplevelser.

Jernbaneverket har beregnet kostnader til to alternativer (østre og vestre korridor) der østre korridor er beregnet til 113 milliarder kr og vestre alternativ til 120 milliarder. Disse kostnadene har beregnet inn elektrifiseringen av jernbanen. Nordlandsbanen er i dag drevet av diesellokomotiver. Jernbaneverket har også lagt inn en trasè fra Bjerkvik til Harstad med et kostnadsestimat på 20 milliarder kr. Begrunnelsen er økt eksport av fisk og turisme og legger til at Harstad vil være en sentral fiskerihavn.

Det ligger klare miljøgevinster i overføring av frakt fra vei til jernbane og med elektrisk drift gjennom bruk av fornybar energi fra vannkrafta i Nord-Norge. Slik jeg oppfatter aktører i næringen og sentrale politiske føringer, vil det med den veksten i næringa slik en forventer, ikke være mulig å frakte all fisken med bil til markeder i Europa. Vi er nødt til å finne nye muligheter og frakt på jernbane er en framtidas løsninger. En av framtidas løsninger er å realisere en jernbane videre nordover fra Fauske.

Nord-Norge er landsdelen med uanede muligheter i framtida. Det er en viktig oppgave å få de politiske og byråkratiske miljøene til å se mulighetene og investere for framtida. En jernbane til 120 -130 milliarder kr åpner muligheter som gavner hele Norge. Til sammenligning kostet utbyggingen av Bergensbanen et havt statsbudsjett. Da var det vilje og mot til å starte!! Det bør vi kreve nå også.

Utfordringer vil være hurtig frakt til sentrale markeder i Europa. En annen utfordring er miljøproblemen i sjømatnæringen. Skal vi øke må disse utfordringene finne sin løsning.

Venstre har arbeidet for jernbaneløsning fra Fauske til Tromsø med sidespor til Harstad i mange år og er glad for alle politiske miljøer som er med og støtter denne saken.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse