Annonse
Vi kan ikke skape et enormt byråkrati med rapporteringsplikt på tiltakene nå. Det må vi kunne komme tilbake til i ettertid. Det viktigste nå er å få pengene «raskt i arbeid», skriver Senterpartiets Sandra Borch.

Vi må vi kick-starte økonomien som vi gjorde i 2009

Norge og verden er i en alvorlig krise. En krise som vi alle må ta på alvor, først og fremst for å forhindre smitte og for å bekjempe corona-viruset. Ingen vet når eller hvor denne krisen vil ende. Mange er med rette redde for viruset, for at det skal ta liv og for at det skal gå dramatisk ut over helsevesenet vårt. Som enkeltpersoner er vår største oppgave å ta alle råd som nasjonale og lokale myndigheter gir på alvor. Det er en dugnad vi alle må være med på.

Jeg skjønner at folk er bekymret for fremtiden sin. For jobben sin, for inntekten sin og for utviklingen av samfunnet vårt. Vi ser allerede massive permitteringer og flere konkurser. Det er vanskelig å si hvilket omfang dette får, men at det må på plass solide krisepakker for næringsliv, kommuner og fylkeskommuner er helt klart.

Som folkevalgte er det vår oppgave å prøve og komme med løsninger som skal hjelpe både under, og ikke minst etter at denne krisen er over. At folk har en jobb å gå til og for fortsatt positiv utvikling av samfunnet vårt.

Senterpartiet har lansert en av sine krisepakker denne uka. Den bygger på erfaringen fra tidligere krisetider. Da finanskrisen slo til i 2009 var et av de mest effektive tiltakene at vi sikret arbeidsplasser ved at kommunene kjøpte tjenester, og slik sikre oppdrag for håndverkere og andre yrkesgrupper. Senterpartiet mener derfor at vi må kick-starte økonomien som vi gjorde i 2009.  Senterpartiets foreslår derfor følgende pakke for kommunene og fylkeskommunene:

  • Fem milliarder kroner til kommunen og fylkene som skal gå til vedlikehold og investeringsprosjekter (fordeling 80/20 til kommuner/fylker)
  • 500 millioner kroner til spesielt hardt rammede kommuner, typisk turistkommuner og f.eks. verftskommuner der en stor andel av arbeidsstokken er permittert eller er på dagpenger.
  • Pengene kommer i tillegg til det kommunene allerede vil bli kompensert for av inntektsbortfall og uforutsette utgifter som følge av koronakrisen.
  • Vedlikeholdsprosjektene må ferdigstilles i 2020, mens investeringsprosjekter må startes senest innen utgangen av 2020.
  • Pengene overføres straks for å redusere byråkrati. kommunene må i ettertid rapportere hva pengene har gått til.
  • Stortinget har allerede bevilget 250 millioner kroner til en egen pakke til NordTroms og Finnmark. Disse pengene skal komme i tillegg.

Dette er nødvendige bevilgninger til kommuner og fylkeskommuner som må vedtas raskt for å sørge for at folk har inntekt og kan bidra med skatt, framfor å heve på NAV. Samtidig styrker vi vedlikehold av offentlig eiendom og infrastruktur og bidrar til utvikling av nye prosjekter over det ganske land. Dette må komme i tillegg til krisepakkene som Stortinget har vedtatt om blant annet sikring av inntekter til kommunene som følge av svikt i skatteinngang. Vi må gjøre kommunene til etterspørselsdriveren for entreprenører og håndverkere slik at de har oppdrag nok.

Turistnæringen er særlig hardt rammet, derfor er det nødvendig med en egen krisepakke til kommuner som er mest berørt av krisen og har fått mange av sine arbeidstakere permitterte eller på dagpenger.

I tillegg til dette er det viktig å få på plass en yrkesforbud-kompensasjon til enkeltpersonforetak som frisører og andre yrkesgrupper som nå har lagt ned arbeidet. Dette er bedrifter som i dag ikke har noen inntekt, de må få dekt sine utgifter og få en kompensasjon som gjør at det er mulig å komme tilbake i arbeid etter at denne krisen er over. Det har ikke vært mulig å planlegge for perioden med yrkesforbud for yrkesgrupper som frisører, hudpleiere, kiropraktorer, tatovører og artister. Derfor er det rimelig at staten stiller opp og støtter økonomisk yrkesgrupper som ikke går innunder permitteringsreglene

Vel så viktig er det å prøve og gjøre dette enkelt, vi kan derfor ikke skape et enormt byråkrati med rapporteringsplikt på disse tiltakene nå. Det må vi kunne komme tilbake til i ettertid.

Det viktigste nå er å få disse pengene «raskt i arbeid». Jeg håper derfor på at Senterpartiet får tilslutning til disse tiltakene i et bredt flertall i Stortinget. Vår viktigste oppgave nå er å sikre kommunene og næringslivet ressurser og virkemidler som skaper trygghet. Vi har klart å reise oss fra kriser før, det må vi sammen bidra til at vi også gjør nå.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse