Annonse
Finnsnes med Gisundbrua og Senja i bakgrunnen. En Senja-kommune inklusiv Lenvik istedenfor fire kan frigjøre ganske mange millioner ved færre heltidsordførere, rådmenn, kommunalsjefer, politikere m.m., skriver Oddmar Mathiassen. Foto: Ole Åsheim

Vi må heie på hverandre!

En Senja-kommune inklusiv Lenvik istedenfor fire kan frigjøre ganske mange millioner ved færre heltidsordførere, rådmenn, kommunalsjefer, politikere m.m.

En regjeringsoppnevnt Scheikomite danna grunnlaget for den kommunereguleringa regjeringa og Stortinget gjennomførte på landsplan på 1960-tallet.

Mer overgang fra sjø - til landverts kommunikasjoner var en av grunnene til at flere av de gamle grensene ikke passa. Eksempelvis bestod tidligere Hillesøy kommune av en del på Senja og en del på Kvaløya med værharde Malangen mellom. Med dagens elektronikk kan folk i større grad få utført tjenester uten å møte på rådhuset. Med større mobilitet er avstandene blitt mindre.  

Over tid er det blitt endringer av kommunegrensene uavhengig av hvem som har hatt regjeringsmakta. Men det har ikke skjedd uten strid. Ikke minst i ytre Midt-Troms har det vært til dels en heftig debatt mot og for kommunesammenslåing.

I et avisinnlegg blei debatten karakterisert slik: ”Hvorfor dette intense by-hatet (mot Finnsnes og regionsenteret), som mest kommer fram i fylla og på sosiale medier når sentrum og omland ”er hundre prosent” avhengig av hverandre?” Avhengigheten blir dokumentert med fiskeri- og oppdrettsnæringa på Senja og fra Finnsnes og omegn med nært 1000 arbeidsplasser, videregående - og høgskoletilbud og ei sterk handels- og servicenæring - også for omlandet.

Siterte har mye rett i at ”denne utskjelte finnsnesværingen består av senjaværinger, sørreisaværinger, døler o. a.. Vi konkurrerer faktisk ikke med hverandre, men med Tromsø og Harstad”.

Fylkesmannen står for ei sammenslåing av de fire Senja-kommunene inklusiv Lenvik. I sum ville en slik ny kommune fått nært 15.000 innbyggere og blitt en middels stor kommune, men bare ca. en femdel av folketallet i Tromsø.

Spesielt i mindre kommuner er det over tid blitt ei forsterka overvekt av pensjonister i forhold til arbeidstakere, og skattegrunnlag svikter. Med under 2000 innbyggere vil dette ikke over tid være bærekraftig, sier de som kan dette.

Kommunene Berg, Torsken og Tranøy har alle under 2000 innbyggere hver. Dersom disse går sammen med Lenvik med rundt 11 500 innbyggere, vil en slik ny kommune få flere ”næringsføtter” å stå på. Flere næringer vil være en økonomisk utjevnende trygghetsfaktor - spesielt i år med problemer i enkeltnæringer. En større kommune vil også bedre sikre tilgang av fagkompetanse på mange lovpålagte områder. Mangel på egne jurister i småkommuner kan føre til brudd på lovverket og true folkets rettsikkerhet.

Fylkesmannen tviler på om utfordringene for de mindre kommunene kan løyses gjennom interkommunalt samarbeid. Regionråd er ikke demokratisk fundert.

Vekstnæringene fiske, fiskeindustri og oppdrett på Senja vil med større tyngde tvinge fram en bedre veistandard fram til Husøy og Senjahopen. En Senja-kommune vil ha større mulighet til å få gjennomslag for dette.

En Senja-kommune inklusiv Lenvik istedenfor fire kan frigjøre ganske mange millioner ved færre heltidsordførere, rådmenn, kommunalsjefer, politikere m.m.

Hvorfor skal vi sitte på hvert vårt nes og misunne hverandre? Skal vi også som kommunesamfunn lykkes, må vi lære å tenke at ”vi er i samme båt”, tenke  fellesskap og heie på hverandre som likeverdige! 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse