Annonse

Vi må ta selvstendige standpunkt i internasjonale sikkerhetsspørsmål

Som det eneste fylket som vil grense til alle våre tre naboland, vil det midlertidig sammenslåtte Troms og Finnmark være i en særstilling nasjonalt. Vi som bor her er avhengige av et godt naboskap, og er også tjent med et sterkt, troverdig og selvstendig forsvar.

SV mener at norsk sikkerhetspolitikk ikke bør handle om hva som best tilfredsstiller Natos krav, men om hva som best tjener vår egen sikkerhet. Norge må derfor holde oss unna konfliktsøkende aksjoner som for eksempel mot Iran i Persiabukta.

Uavhengig av hva man mener om Nato-medlemsskap vil det være riktig å kunne hevde vår suverenitet og ta selvstendige standpunkt i internasjonale sikkerhetsspørsmål. Da må vi ikke gjøre oss fullstendig avhengig av andre lands goodwill.

Norsk basepolitikk og restriksjoner må gjeninnføres. Allierte styrker skal ikke stasjoneres på norsk jord i fredstid. Allierte skal ikke øve øst for Alta. Det betyr at allierte nasjoner ikke må få fortsette å stasjonere såkalte «rullerende» styrker på Setermoen og Værnes.

I stedet for å provosere naboland med andre lands permanent stasjonerte styrker i Nord-Norge, må vi ha et troverdig og selvstendig eget forsvar.

Forsvaret i nord må styrke Hæren, Heimevernet og Sjøforsvaret, og ha tilstrekkelig helikopterstøtte til både Forsvar og sivilsamfunn. Dette får vi råd til ved å redusere antall kampfly til det antallet som er nødvendig, i stedet for å ha en kostbar overkapasitet til bruk i utlandet.

Forsvaret av landsdelen må hvile på norske styrker. SV vil derfor at 2. bataljon skal fortsette som stående avdeling, og ikke reduseres til en mobiliseringsstyrke. Oppbyggingen av Finnmark Landforsvar må komme i tillegg til, og ikke på bekostning av, resten av Hæren.

Dessuten må Forsvaret ha tilstrekkelig helikopterstøtte på Bardufoss. Heimevernet må ha nok materiell og personell til å sikre alle vitale objekter i landsdelen i tilfelle krise og krig.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse