Annonse
Jeg oppfordrer alle som ikke har satt sin fot i Loppa på Sandland, Sørøya fra Hasvik i sør til Akkarfjord i Nord, Stjernøya, Seiland, Revsneshamn, Rolvsøy og Ingøy, for ikke å glemme Måsøy: - Gjør reisen i sommer, se hvordan folk har bodd og levd i generasjoner, og se mulighetene disse plassene har for framtida, hvis de gis muligheten. (Foto: Allan Klo)

Vi må ikke så tvil om at det er verdt å bo og utvikle disse kystsamfunnene videre. De er også en del av vår framtidige beredskap.

Minus og minus gir ikke pluss for samferdsel i tvangsektede Troms og Finnmark.

Selvfølgelig hadde det kommet godt med om overføringene fra staten var tilpasset utgiftene til det nye storfylket, men inntil det skjer, eller til vi igjen blir Finnmark som før, så må det prioriteres rett.

I Troms har de slitt med å få samferdselsbudsjettet til å gå opp fra lenge før sammenslåingen med Finnmark. I Finnmark ble det for noen år siden gjort et valg innenfor samferdsel som våre veiløse samfunn nå kan måtte betale prisen for.

I løpet av det siste halvåret har det skjedd betydelige strukturelle endringer i Vest-Finnmark, som påvirker inntektsgrunnlaget for et allerede forfordelt reisetilbud som mange har stilt spørsmål ved fra første dag, Vargsundekspressen. Den nyeste og gjennom tidene sikkert mest omstridte nyskapningen innenfor Finnmarks samferdsel.

Problemene som fulgte med Vargsundekspressen var mest knyttet til hvordan det reduserte rutetilbudet for buss mellom Alta og Hammerfest. Det gjorde alle mer bilavhengige som skulle andre steder enn til Alta, Storekorsnes og Hammerfest sjøveien.

Hvilke argumenter som var så vektige at våre fylkespolitikere valgte Vargsundekspressen inn i hurtigbåtfamilien i Finnmark er ikke like tydelige. En styrking av infrastrukturen for pasientreiser fra Altaregionen til Hammerfest sykehus har vært nevnt. I desember 2019 åpnet Finnmarkssykehuset HF Klinikk Alta med en prislapp på mer enn 450 millioner kroner, og en kapasitet på mer enn 20 000 konsultasjoner i året. Det sier seg selv at Vargsundekspressen vil miste en del reisende som følge av dette. Så kom covid19, og Norwegian sluttet å fly på Finnmark. Antall reisende over Alta lufthavn med «shuttle» Vargsundekspressen har falt betydelig med dette.

Det forventes også at det vil vare lenge før passasjerantallet øker til gamle høyder, selv etter covid19, når det måtte bli. I tillegg har SAS åpnet direkterute til Lakselv, og flere fra Vest-Finnmark har nå lagt om reisevanene sine. Skulle Avinor også ta til fornuft slik at det blir ny flyplass i Hammerfest, så er vel det meste gitt når det gjelder Vargsundekspressen. Reetableres de gamle gode bussrutene over Sennalandet, er det tvilsomt om den blir savnet.

Det norske folk er oppfordret til å feriere i hjemlandet i år. Vi må sørge for å hjelpe våre landsmenn og -kvinner fram til de virkelige perlene hvor våre natur- og kulturbaserte reiselivsbedrifter har etablert seg. Vi må ikke så tvil om at det er verdt å bo og utvikle disse kystsamfunnene videre. De er også en del av vår framtidige beredskap.

Jeg oppfordrer alle som ikke har satt sin fot i Loppa på Sandland, Sørøya fra Hasvik i sør til Akkarfjord i Nord, Stjernøya, Seiland, Revsneshamn, Rolvsøy og Ingøy, for ikke å glemme Måsøy: - Gjør reisen i sommer. Se hvordan folk har bodd og levd i generasjoner, og se mulighetene disse plassene har for framtida, hvis de gis muligheten.

SV´s Kjersti Bergstø er tydelig i spørsmålet om de veiløse bygdene i intervjuet i iFinnmark i dag. Hva forhindrer de øvrige partiene å innta tilsvarende framtidsrettede standpunkt? Sikre forutsigbarhet, bosetting, utvikling og framtid for de som allerede bor og de som planlegger å etablere seg på disse stedene.

Selvfølgelig hadde det kommet godt med om overføringene fra staten var tilpasset utgiftene til det nye storfylket, men inntil det skjer, eller til vi igjen blir Finnmark som før, så må det prioriteres rett.

Prioriter hurtigbåtanløpene til øyene og de veiløse bygdene i Vest-Finnmark.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse