Annonse
Helge Ytterøy L'orange og Håkon Vahl i Åpne Høyre.

Vi må ikke sove

Vi er heldige som bor i et av verdens beste land å bo i for skeive. Et land der arbeidet med juridiske rettigheter og reell aksept har kommet svært langt.

Selv om det generelt har vært store fremskritt for regnbuerettigheter siden 1990-tallet for regnbuerettigheter, så er ikke det tilfelle over alt, selv ikke på vårt kontinent.

Verst er situasjonen i Russland, der egne lover forbyr omtale av homofili og tema som «strider mot familieverdier». Arrestasjon, konsentrasjonsleire og drap på homofile i enkelte regioner har faktisk blitt akseptert av nasjonale styresmakter og president Putin.

Også innenfor EU ser vi svært negativ utvikling i en del land. I Polen har det nasjonalkonservative regjeringspartiet utpekt LHBT+personer som farlige for landet. 1/3-del av Polen er nå erklært LHBT+frie soner av lokale styresmakter basert på en doktrine programfestet av regjeringspartiet.

Ungarns kvasidemokratiske og autoritære leder, Victor Orban, har lenge motarbeidet rettigheter for LHBT+personer. I ly av koronakrisen har hans regjering fremmet lovforslag som med et pennestrøk fjerner transpersoners rettigheter og muligheten til å skifte kjønn juridisk. Det Ungarn gjør er å si at en utsatt minoritet ikke skal ha noen rettigheter, og ikke skal sees i Ungarn.

Også i Slovakia og Romania har vi sett en svært negativ utvikling med åpenbar hatretorikk mot etniske og seksuelle minoriteter. Her er det venstreorienterte regjeringer som har brukt retorikken for å ta fokus bort fra eget vanstyre. Slovakia fikk nylig ny regjering, og det blir spennende å se om det fører til en forbedring i situasjonen.

Summen av de fire landene, forteller oss imidlertid at hatretorikk og ekskludering av etniske og seksuelle minoriteter kan oppstå både på den ekstreme høyre- og venstresiden. Derfor er det så viktig at vi står sammen i kampen for universelle menneskerettigheter.

EU har gjennom traktatsfesting av universelle menneskerettigheter vært en bærebjelke i arbeidet mot diskriminering. Gjennom etablering av det indre markedet, har flere kunnet ta med seg rettigheter fra et land til et annet. For eksempel er det EU som har sikret at ekteskap, også samkjønnede, inngått i et EU-land skal anerkjennes i alle EU-land. Det sikrer at en rumensk mann som har giftet seg i Frankfurt kan ta med seg sin ektemann hjem med juridisk vern som ektefelle.

EU har også verktøy for å intervenere mot land som ikke oppfyller traktatfestede krav. En slik prosess er innledet mot Polen, men det er lange og kompliserte prosesser, og enkelte krever enstemmighet. En annen mulighet er å holde tilbake budsjettmidler, noe som kan gjøres på bestemte vilkår av EU-Parlamentet. Sammen med øvrige LHBT+nettverk i Europas liberalkonservative partier, har vi krevd at det skal skje mot både Polen og Ungarn.

Norge sitter ikke ved bordet når lover vedtas og sanksjoner iverksettes mot land som bryter med våre felles europeiske verdier. Likevel gjør vi viktige bidrag gjennom EØS-avtalen. For inneværende programperiode (2014-2021) mottar 15 land til sammen 2,8 mrd Euro, cirka 30 milliarder kroner. Midlene gis til utviklingsprogrammer innen 5 områder, hvor kultur, sivilt samfunn, godt styresett og grunnleggende rettigheter er ett hovedområde.

I forrige programperiode (2009-2014) ble 3,4 mrd Euro fordelt på 75 prosjekter i 7 land knyttet til arbeid for og med LHBT+. Hovedfokus var informasjon og kunnskapsbygging, arbeid mot hatkriminalitet og lavterskel helsetilbud for LHBT+ og familiene. Støtten går ofte til frivillige, ikke-statlige organisasjoner.

Utenriksdepartementet gjør en stor jobb med å sikre at midler på dette området videreføres også i inneværende programperiode. Flere land har motsatt seg dette, blant annet Ungarn og Polen. Konsekvensen har vært at Norge avventer avtalesignering og dermed utbetaling av EØS-støtten til man har fått gjennom også støtte til arbeid mot diskriminering av minoriteter og LHBT+ gjennom ikke-statlige organisasjoner.

Mellom de mørke skyene, skal vi ikke glemme at det fortsatt skjer steg i riktig retning. Tyskland fikk samkjønnet ekteskap rett før forrige valg. Østerrike, med en konservativ kansler i spissen, fulgte etter i 2019. Luxemburg og Belgia har gjort flere juridiske forbedringer de seneste årene. I år utvider og forsterker Norge endelig vernet mot hatvold.

Det er gledelig, men må ikke medføre at vi lukker øynene for den urett som ikke rammer oss selv.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse