Annonse
Av Høyres nordnorske stortingsrepresentanter; Frank Bakke-Jensen, Regina Alexandrova, Odd Henriksen, Margunn Ebbesen og Kent Gudmundsen. Foto: Kjell Werner, ANB

Vi må ikke være naive

Atomvåpen er avgjørende for NATOs forsvarsstrategi. Våpnene skal skremme andre fra å angripe oss, skriver Høyres topper i nord.

Det er i denne sammenheng skremmende å se hvordan Arbeiderpartiet nå ønsker å bryte med NATOs forsvarsstrategier og slik setter i spill norsk forsvars- og utenrikspolitikk.

Vi er flere som er bekymret over siste tids økte spenninger i verden. Verden er litt utryggere nå enn den var for bare få år siden. Da er det oppsiktsvekkende, i en tid der Russlands statsminister varsler en ny kald krig, at Arbeiderpartiet rokker ved selve grunnlaget for norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk ved å ta til ordet for at Norge skal bryte med NATOs strategier som det eneste landet i alliansen.

Norge er et lite land, men med vi er med vår lange kyst, og grense til Russland et strategisk viktig land. I lys av dette har vi siden andre verdenskrig basert vår forsvarspolitikk på en viktig erkjennelse; Vi er avhengig av å alliere oss med gode venner for å sikre vår selvstendighet. Vårt valg har vært NATO.

Tradisjonelt har Høyre og Ap stått sammen om hovedlinjene i norsk utenrikspolitikk og vært garantistene for vår troverdighet inn i NATO-alliansen og vår nære allianse med USA. At venstrefløyen i Arbeiderpartiet nå synes å få gjennomslag slik at man er i ferd med å gå bort fra dette skremmer.

Atomvåpen er avgjørende for NATOs forsvarsstrategi. Våpnene skal skremme andre fra å angripe oss. Målet er likevel selvsagt at våpnene aldri skal bli brukt. Når Ap nå ber regjeringen aktivt arbeide for et internasjonalt forbud mot atomvåpen sier de i realiteten at Norge skal bryte med den linjen som våre allierte i NATO står for.

Det er bred politisk enighet om at alle verdens ledere må arbeide for nedskalering av potensielle konflikter, nedrustning og færre atomvåpen i verden. Norge og de øvrige NATO-landene arbeider for en balansert nedrustning og for å hindre at atomvåpen spres til enda flere.

I vårt internasjonale arbeid for en fredeligere og tryggere verden må vi imidlertid aldri bli naive og sette våre verdier, demokrati og ytringsfrihet i spill. Det finnes dessverre statsledere, diktatorer og fiendtlige krefter som ønsker å utfordre vårt levesett og som samtidig har tilgang på atomvåpen. Det er i denne sammenheng skremmende å se hvordan Arbeiderpartiet nå ønsker å bryte med NATOs forsvarsstrategier og slik setter i spill norsk forsvars- og utenrikspolitikk.

Vi trodde det var bred enighet om at et totalforbud mot atomvåpen ikke vil gi oss en tryggere verden. Tvert om. Et slikt forbud ville bli fulgt opp av verdens siviliserte land og dermed ville kun de verste og farligste i verden ha masseødeleggelsesvåpnene. Kunnskap om atomvåpen forsvinner nemlig ikke.

Da må vi stå sammen i Norge om de store spørsmålene, sikre samarbeid på tvers av partigrensene, og også stå sammen om å styrke vår egen forsvarsevne. Spesielt en styrking av forsvaret i nord blir viktig, og her håper vi å kunne stå bredt politisk sammen og sikre tryggheten i landet vårt når disse spørsmålene skal behandles i Stortinget.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse