Annonse
Tromsø Arbeiderparti vil være garantisten for at folk i distriktet skal få muligheten til å leve det gode liv der du bor, enten det er i byen eller på landet, skriver Mari-Ann Benonisen. Foto: Privat

Vi må legge til rette for gode liv i både bygd og by

Tromsø er mer enn en by. Derfor må vi ha god distriktspolitikk!

Nylig snakket jeg med en dame, som for litt siden flyttet fra byen med sin lille familie til ei bygd i distriktet. Jeg spurte hvordan hun trivdes i bygda. «Her får vi senket skuldrene og det er en annen ro enn det å bo i byen». Hun og familien ønsker å bli boende i bygda. For at denne familien og andre barn, unge, voksne og eldre skal kunne leve gode liv i både by og land så har vi et stort ansvar.

Tromsø kommune strekker seg fra Jøvik helt øst i kommunen til yttersida og Sommarøy i vest, en avstand på drøye 15 mil. Det viser at vi bor i en stor kommune, og det er egentlig en større sannhet enn at Tromsø er en storby. Jeg bor selv i et av Tromsø kommunes ytterpunkter: Lakselvbukt. Her er det fint å bo. Så fint at vi har fått 30 nye naboer de siste årene. Bygda har vokst, og det er godt å se. Nye barnefamilier i bygda gir nytt liv!

For fire år siden ble jeg valgt inn i kommunestyret for Arbeiderpartiet, og vi har i perioden sørget for å opprettholde viktige velferdsordninger i distriktene, også når administrasjonen har foreslått kutt i disse tilbudene. For Tromsø Arbeiderparti er det viktig at folk skal kunne leve gode liv i hele kommunen.

Vi har stor verdiskapning i Tromsø. Verdiskapningen skjer i alle deler av kommunen, vi har primærnæringer som fiskeri og jordbruk, vi har gründere, vi har reiseliv og andre naturressurser for å nevne noe. For at disse næringene skal opprettholdes er vi avhengig av at det bor folk der denne aktiviteten finnes. Samtidig har vi et urbant sentrum der den største andelen av befolkningen bor. Det betyr at vi skal rigge oss for å bli en større by samtidig som vi skal ta vare på distriktene i kommunen. Klarer vi å «tenke to tanker» samtidig?

Hva skal til å for at folk vil bo på Sjursnes, i Lakselvbukt, i Tromvik og på Brensholmen? Svaret er enkelt. Hvis folk skal bo og flytte til et sted må vi ha nærskole, barnehage, butikk og grunnleggende helse- og omsorgstjenester tilgjengelig. Og hva skjer når kommuneadministrasjon som har ansvaret for å legge til rette for tjenester i hele kommunen, stadig vekk foreslår å legge ned nettopp skoler, barnehager, legekontor og korttidsplasser i distriktet?

Sentralisering og nedleggingsspøkelset har dessverre blitt et uromoment for mange av våre innbyggere. De siste fire årene har politiske vedtak vært med på å redde viktige velferdsordninger i distriktet. Her har Arbeiderpartiet hatt en tydelig stemme, mange viktige distriktsarbeidsplasser og tjenestetilbud i distriktet er bevart under dagens styringsregime.

Det skal være trygt å bli gammel uansett hvor du bor i Tromsø kommune. Vi må legge til rette for næromsorg og vi skal videreutvikle bo – og servicesentrene til å bli bærekraftig for fremtiden. Arbeiderpartiet vil sette næromsorg i fokus der trygghet og forutsigbarhet skal være grunnpilaren i folks hverdag. Derfor vil Tromsø Arbeiderparti også de neste fire årene jobbe for at viktige velferdsordninger skal bestå i både by og distrikt.

Det skal være trygt å vokse opp i Tromsø kommune uansett hvor du bor. Forutsigbarhet med nærskole og barnehage er avgjørende for at folk skal bli værende og ha lyst å flytte til distriktet. Gode lokalsamfunn med trygge nærmiljø er en forutsetning for å trives.

Tromsø Arbeiderparti har i inneværende kommunestyreperiode jobbet for å styrke nærbutikken. Nærbutikken i distriktet er i ferd med å ta over viktige serviceoppgaver som post, apotekvarer, kommunal informasjon og turistformidling. Slike tilleggstjenester er det viktig at kommunen bidrar med å legge til rette for. Vi i Tromsø Arbeiderparti mener at nærbutikken er like viktig som mange primære velferdstjenester, derfor satser vi på nærbutikken. Vi støtter det statlige Merkur-programmet som er et målrettet og viktig distriktstiltak.

Det må være muligheter for boligbygging og mulighet for å drive næringsvirksomhet i distriktet. I neste periode vil Kommunedelplan komme på høring. Tromsø Arbeiderparti vil jobbe for å legge bedre til rette for boligbygging i distriktet. I dag kan det være vanskelig å få omgjort eller søkt dispensasjon i områder avsatt til landbruk, natur, friluftsliv og reindrift (LNFR). Derfor vil Arbeiderpartiet se på nye muligheter for hvordan en kan utnytte LNFR-områdene. Administrasjonen i Tromsø kommune må i lag med utviklingslagene se på nye boligområder eller utvidelser av eksisterende områder.

Tromsø Arbeiderparti vil være garantisten for at folk i distriktet skal få muligheten til å leve det gode liv der du bor, enten det er i byen eller på landet.

Så har Tromsø behov for distriktspolitikk? Svaret er JA! Alle lamme alle.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse