Annonse
Vi skal selvsagt ikke ha en skole med kun PC-er, der vi aldri møtes, men fjernundervisning kan være et svært godt alternativ i slike tilfeller som Norge er i nå, skriver fylkespolitiker Kristin Rajala.

Vi må øve på fjernundervisning

Mulighetene er mange, og det er mulig å gjennomføre digital opplæring uten veldig mye bruk av ressurser! Vi må bruke vår lokale kunnskap til å lære opp hverandre.

For noen uker siden fikk Troms og Finnmark fylkeskommune et brev fra Utdanningsdirektoratet om at LOSA var ulovlig i henhold til opplæringsloven pga. bruk av fjernundervisning. LOSA står for Lokal Opplæring i Samarbeid med Arbeidslivet, og man kan lese mer om LOSA på nettsidene til Nordkapp vgs. som driver LOSA i Finnmark.

Forrige torsdag ble hele Norge en versjon av LOSA med fjernundervisning.

Det er lov å håpe at Utdanningsdirektoratet og den nye opplæringsloven som nå er ute på høring, får et mer positivt syn på fjernundervisning, og forstår viktigheten av denne kunnskapen.

Vi lever i en mer og mer globalisert verden, der vi reiser på kryss og tvers. Dette er nok ikke siste gangen vi ser en slik pandemi - dessverre!

Vi må være forberedt på slike situasjoner, og også skoleverket må øve på hva de skal gjøre hvis slikt inntreffer. Over natten skulle en hel profesjon endres fra å skape relasjoner og læring i et fysisk klasserom til et virtuell klasserom. I dag er det mye opptil teknisk kunnskap hos hver enkelt lærer hvordan undervisning elevene får. Og det er opp til hver enkelt kommune å satse på IKT i skolen.

Jeg mener derfor at følgende må komme med i enhver kriseplan hos alle utdanningsinstitusjoner:

  • Være enig om hvilken digital plattform som skal brukes for å kommunisere, også gjennom live-plattformer med toveis kommunikasjon.
  • Lærerne må få opplæring hvordan man underviser med å bruke slike digitale plattformer, og også hvordan de fungerer rent teknisk.
  • Elevene må få opplæring i å bruke denne digitale plattformen - det går nok fort for de fleste elever i Norge.
  • Foresatte må få opplæring i hvordan den digitale plattformen fungerer, for å kunne følge opp sine barn.
  • Man må øve på dette noen ganger i året, for å holde kunnskapen ved like.

I Tana har Deanu Sameskuvla i mange år har hatt fjernundervisning i samisk.
I Finnmark har vi LOSA som har en unik kunnskap i dette. Det finnes sikkert flere eksempler også.

Denne kunnskapen må vi utnytte. Den er ikke bare nyttig i en pandemi, men kan også brukes for eksempelvis når elever er syke over en lengre periode eller i noen tilfeller der faglærer har fravær. Et annet tilfelle der man også kan bruke fjernundervisning er ved uvær, der kanskje ikke lærer og elev kommer seg til skolen.

Vi skal selvsagt ikke ha en skole med kun PC-er, der vi aldri møtes, men fjernundervisning kan være et svært godt alternativ i slike tilfeller som Norge er i nå, men også for å forhindre at elever må flytte langt hjemmefra for å gå på vgs. Det kan gi muligheter for å gi et bredere tilbud i den videregående skolen.

Mulighetene er mange, og det er mulig å gjennomføre digital opplæring uten veldig mye bruk av ressurser! Vi må bruke vår lokale kunnskap til å lære opp hverandre.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse