Annonse
Minnebauta: På Prostneset i Tromsø står det en minnebauta over jøder i Tromsø som ble deportert og drept under andre verdenskrig. Holocaust må likevel aldri blandes inn i debatten om omskjæring av barn, uansett hvilket standpunkt man har i denne debatten. Foto: Tom Benjaminsen

Vi må skille snørr fra Hitler-bart

Debatten om Holocaust og debatten om omskjæring av barn må aldri sauses sammen. De har ingenting med hverandre å gjøre.

Vi må skille snørr fra Hitler-bart. Dette vet Jonas Stein, og derfor bør han heller ikke søle til debatten med slike lettvinte, syltynne og billige poeng.

Mandag denne uken hadde byråd i Tromsø Jonas Stein et innlegg for å markere at 14 såkalte snublesteiner skulle legges ned på seks forskjellige adresser i Tromsø, som en symbolsk markering av de sytten jødene fra Tromsø som ble deportert og drept i de tyske konsentrasjonsleirene under andre verdenskrig. Det er en viktig og – ikke minst – uhyre riktig markering.

At det ikke skjer før det har gått over 70 år er selvsagt dypt beklagelig, og markeringen var således på høy tid. Steins kommentar er både berettiget og betimelig. Nevnte markering er spesielt viktig i disse dager, da vi også markerer 200-årsjubileet av vår egen grunnlov, en lov som opprinnelig var krystallklar på at «Jøder ere fremdeles utelukkede fra Adgang til Riget». Og det var ikke Det Tredje Riket, men kongeriket Norge. At det skulle ta hele 37 år før denne skammelige paragrafen ble fjernet gjør det bare enda tristere.

Likevel snubler Jonas Stein i et avsnitt der han drar inn debatten om omskjæring av guttebarn som en del av det dessverre fortsatt ubegripelige jødehatet som pipler under jorda i noen mørke avkroker av folkedypet. Stein skriver han er glad for at hans parti (Venstre) støtter en lovproposisjon for Stortinget som legger til rette for at omskjæring av gutter skal utføres av spesialhelsetjenesten.

Hans argument for å velsigne lovproposisjonen er enkel og tindrende klar: Fordi han og partiet mener den er viktig for å ivareta den jødiske minoriteten i Norge, samt at fjerning av forhuden på penisene til helt friske guttebabyer bør skje under trygge rammer, altså av det norske helsevesenet.

Nå er jeg personlig for at alle skal få tro på hva de vil, enten de er jøder, kristne, agnostikere, buddhister, muslimer, norrøne romantikere eller de tror på julenissen og Snåsamannen eller ingen av delene. Men jeg mener samtidig at de som har en eller annen åndelig overbevisning ikke bør ha lov til å misbruke denne personlige troen til å utføre irreversible, uopprettelige medisinske inngrep på små mennesker som ikke engang er i stand til å uttrykke sin skepsis eller misnøye med å bli skåret i kjønnsorganene sine før mange år etterpå, når det er vitterlig er altfor sent.

Her skiller undertegnede og Jonas Stein lag, og det er selvsagt greit. Det er slik det er å bo i et moderne, åpent demokrati. Det er derimot når Stein indirekte slår undertegnede og andre motstandere av omskjæring på barn i hartkorn med nazismen og Holocaust at argumentasjonen hans blir både tendensiøs og unødvendig sleivete.

Det er heldigvis ikke slik at kritikk mot praktiseringen av omskjæring av babyer er synonymt med at man støtter nazisme eller det grufulle folkemordet som fant sted under Adolf Hitlers ledelse. Jeg er, for ordens skyld, akkurat like imot at det skjæres i muslimske barn. Akkurat som jeg ville vært beinhard motstander av fysisk brennemerking av ateisters barn, enten det var en tatovering eller en symbolsk snitting i deres kjønnsorganer.

Hvis en åndelig trosretnings eksistens står og faller på om det skal være lov å omskjære babyene til de troende, er det fristende å mistenke trosretningen for å ha et problem med å følge med i tiden, snarere enn at det er samtiden som sakker etter i samme spørsmål.

Vi trenger en kollektiv bevissthet rundt det norske samfunnets unnfallenhet og medvirkning til deportasjonen av jøder under andre verdenskrig. Samtidig er det tvingende nødvendig at vi er innforstått med at kritikk av noe som skjer i det jødiske trossamfunnet, herunder omskjæring av forsvarsløse barn, ikke er ensbetydende med at man er verken antisemitt eller forfekter nynazistiske sympatier. Vi må skille snørr fra Hitler-bart. Dette vet Jonas Stein, og derfor bør han heller ikke søle til debatten med slike lettvinte, syltynne og billige poeng.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse