MÅ STILLE OPP: Tiden er inne for at vi som politiske ledere i Tromsø stiller opp for UNN og sier klart i fra – vi aksepterer ikke  en bevist dekonstruksjon av UNN og dets fagmiljøer, skriver Jarle Heitmann.

Vi må slå kringvern rundt UNN!

Saken om PCI i Bodø må behandles på nytt, mener Jarle Heitmann.

Onsdag ble rapporten om hendelsesforløpet i avgangen til tidligere UNN-direktør Tor Ingebrigtsen lagt frem. Jeg var tilstede på fremleggelsen og ble enda mer bekymret enn tidligere for UNN.

Jeg er bekymret fordi det er blitt  synlig, at vi ser forsøket på en bevist dekonstruksjon av UNN – bit for bit. På en rekke fagområder, har det over mange tiår vært bygd opp avanserte medisinske tilbud på universitetsklinikk-nivå ved UNN. Det har vært et klart politisk mål, at disse skal være like god som i resten av landet. Tanken har vært «øvelse gjør mester» og de aller vanskeligste medisinske prosedyrene krever øvelser og atter øvelse, som forutsetter et volum som i praksis betyr at befolkningen som skal betjenes må ha en viss størrelse. I Nord-Norge har dette betydd en betydelig lojalitet til at pasienter sendes til UNN og ikke til en sør-norsk universitetsklinikk.  Derfor har vi da også fagmiljøer ved UNN, som holder høy medisinsk standard.

Helse Nord sitt vedtak i PCI-saken, om å dele et allerede lite befolkningsgrunnlag i to var i en slik ramme sterkt urovekkende. På sikt mener fagmiljøet ved UNN, at vi får svakere grunnlag for PCI i både Bodø og UNN. Det burde man lytte til, for der sitter faktisk landsdelens fremste eksperter på dette området.
Jeg håper vedtaket i Helse-Nord var et enkeltstående feilsteg som kan rettes opp og som ikke får konsekvenser for tenkningen fremover. Fremleggelsen av rapporten gjorde meg mer bekymret i så måte.

Rapporten avdekker at Helse Nord- styret, som inntil da hadde vært delt i PCI-saken, på samme styresamling som de skulle behandle denne saken (12.-13.12.17), fikk opplysninger om at det var fremkommet trusler og fra hvem. Det gjengis sitater fra deltakere om at «flere i styret reagerte kraftig» og «Styret ble ganske opphisset, de oppfattet at dette var et angrep på hele styret…«. Å tro at styremedlemmene ikke ble påvirket av dette, er naivt. Det vil for all fremtid være en usikkerhet om hva som gjorde at et styre som inntil da hadde vært ganske delt, fremsto som relativt enstemmig i vedtaket om PCI. Dermed kan man ikke ha tillit til at Helse Nord- styret har gjort sitt vedtak på rene medisinskfaglige og foretaksøkonomiske hensyn.

For å skape tillit til vedtaket, også her i Tromsø og ved UNN, må Helse-Nord styret nå behandle saken om PCI på nytt. 

Det andre som gjør at jeg ble mer bekymret, er den holdning og de metoder personer tilknyttet Helse Nord er villige til å bruke, for å ta UNN. Når man benytter anledningen til å bruke en slik sak på en måte som ikke er forsvarlig -verken styringsmessig på foretaksnivå eller rent personalsaksmessig – for å påvirke Helse Nord til å ta avgjørelser som svekker nøye opprettede fagmiljøer ved UNN, da er det en bevisst dekonstruksjon.

Da mener jeg man er vitne til en bevist dekonstruksjon av UNN – bit for bit. Det er flere vitnesbyrd fra tillitsvalgte og fagpersoner ved UNN, som skaper bekymring for at dette nå skjer på andre fagområder. Da snakker vi om at det skjer bit-for-bit. Det skal vi som er Tromsø-politikere ikke akseptere.

Tiden er inne for at vi som politiske ledere i Tromsø stiller opp for UNN og sier klart i fra – vi aksepterer ikke en bevist dekonstruksjon av UNN og dets fagmiljøer. Vi slår kringvern rundt UNN!

Jeg vil nevne at jeg på pressekonferansen fikk et godt inntrykk av UNNs nye styreleder Ansgar Gabrielsen. Han var klinke klar på at den viktigste rollen til styret på UNN er å ansette og ivareta arbeidsgiveransvaret for den administrerende direktøren, og slik vil det være i hvert fall så lenge han var styreleder. I tillegg påpekte han at vi må komme videre. Dette ga tillit til at Ansgar Gabrielsen vil klare å sørge for at UNNs fagmljøer blir sikret og at fremtidig forsøk på dekonstruksjon blir slått tilbake.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse