Annonse
Hvorfor ikke starte med deg selv, og ta en flyfri ferie i år? Tør å være en av de som går foran. Jo flere vi blir som etterspør alternativer til å fly, jo flere og jo rimeligere vil alternativene bli. I tillegg vil du kanskje oppdage hva som egentlig er viktig i livet, skriver Clara Good. Foto: Avinor

Vi må snakke om det å fly

Totalt sett har ikke min beslutning om ikke å fly ført til en dårligere levestandard, men snarere til at jeg fått mer tid hjemme med familie, venner og den fantastiske skandinaviske naturen.

Etter sommerens ekstreme varmebølge og tørke i Skandinavia begynner nok mange å innse at klimaendringer er noe som skjer allerede nå, og ikke noe som vil komme en gang i fremtiden. Selv om forskerne ikke kan si at denne sommeren er direkte forårsaket av klimaendringene er de aller fleste enige om at klimaendringene fører til verre og flere ekstreme værsituasjoner. Klimaendringene skjer raskere enn noen hadde kunnet forutsi, og vi har ett enormt jobb og lite tid for å redusere de globale utslippene nok for å unngå katastrofale effekter.

Som forsker i solenergi og grønn transport ved UiT i Tromsø har jeg stor tro på at vi kommer til utvikle ny teknologi som fører til en mer bærekraftig verden med mindre klimagassutslipp. Mye av teknologien finnes dessuten allerede i dag, og det handler egentlig bare om at vi må ta den i bruk.

Men det er ikke nok! For å løse den enorme utfordringen vi står innfor kreves ikke bare teknologiske løsninger og stor politisk vilje, det kreves også en innsats fra deg og meg. Dagens samfunn preges av overforbruk og en besettelse med det materielle. Kontinuerlig vekst på alle fronter er blitt det normale, og vi flyr som om det ikke fantes en morgendag. Men hvem tjener egentlig på dette? Og gjør det oss lykkeligere? Vi må tørre å endre måten vi lever på. Og en endring trenger ikke å bety at vi får det dårligere.

For de aller fleste nordmenn vil våre flyreiser utgjøre den største enkeltdelen av våre personlige klimagassutslipp. Et kutt i antall og lengde på flyreiser vil altså føre til en stor reduksjon i enkeltpersoners klimafotavtrykk. Selv om reising fører til mye positivt så må vi som voksne mennesker klare å sette dette i relasjon til kostnaden. For det handler jo om dette: Hvis jeg velger å fly, selv om jeg ikke må, velger jeg å gjøre noe jeg vet bidrar til globale klimaendringer i en tid når det er av største betydning av vi gjør det omvendte.

For snart to år siden var mitt nyttårsforsett å slutte å fly når det finnes alternativer. I et land som Norge, og spesielt i nord der vi ennå ikke har jernbane, er dette ikke bare enkelt. For noen vil flyreiser fortsatt også være helt nødvendig, for eksempel i forbindelse med arbeid eller av helsemessige grunner. Men det å velge bort fly vist seg å være fullt mulig for min del. I løpet av de siste to årene har jeg blant annet tatt flere turer til Stockholm og deltatt på konferanse i Oslo, alle reiser med tog, buss og båt. I praksis har det også ført til at jeg ved flere tilfeller har valgt bort å reise i det hele tatt, og funnet ut at veldig mange reiser i jobben kan erstattes med for eksempel en videokonferanse. Når det gjelder ferieturer har jeg valgt å bli i Skandinavia, men det ville også vært helt realistisk å dra ut i Europa med tog. Totalt sett har ikke min beslutning om ikke å fly ført til en dårligere levestandard, men snarere til at jeg fått mer tid hjemme med familie, venner og den fantastiske skandinaviske naturen.

I Sverige, der jeg kommer fra, opplever jeg at debatten om flyets klimaeffekter og enkeltpersoners ansvar har kommet mye lenger enn her i Norge. Det har blitt sosialt akseptert å velge bort fly av hensyn til klima, og en rekke kjente personer har gått ut i media og sagt at de slutter å fly. Facebook-gruppen «Tågsemester» (Togferie), der reiser med tog blir flittig diskutert, har på kort tid fått over 25 000 medlemmer.

Hvor er denne debatten i Norge? Hvor er diskusjoner om vårt personlige ansvar for fremtidige generasjoner? Hva skjer hvis vi faktisk tør å tenke hele tanken om klimagassutslipp og flyreisen til Thailand eller Kanariøyene, er det fortsatt verdt prisen? Og hva vil barna våre sette mest pris på i fremtiden – en ukes ferietur eller at vi tok vare på planeten de skal bo på?

Selvfølgelig har en enkeltpersons klimagassutslipp lite å si i absolutte tall, men ikke klimagassutslippene til 5 millioner enkeltpersoner. I tillegg er naboeffekten et velkjent fenomen, altså det at vi vil ha og gjøre det samme som naboen. De valgene du og jeg tar påvirker holdningene til andre omkring oss, ikke minst barna våre.

Selv om vi lever i en tid med stor usikkerhet og mye å være bekymret over ser jeg noe veldig positivt i akkurat dette: Hver enkelt av oss – du, jeg og naboen din –  kan gjøre en forskjell. Mens vi venter på at politikerne skal ta ansvar er det på tide at vi selv gjør det for våre egne handlinger.

Så hvorfor ikke starte med deg selv, og ta en flyfri ferie i år? Tør å være en av de som går foran. Jo flere vi blir som etterspør alternativer til å fly, jo flere og jo rimeligere vil alternativene bli. I tillegg vil du kanskje oppdage hva som egentlig er viktig i livet.

  • Den som ønsker å se på sine egne klimagassutslipp kan for eksempel ta testen på Klimatkontot, som er utarbeidet av IVL Svenska miljöinstitutet:

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse