Annonse
NY REGION?: Bystyret har vedtatt at Narvik skal være en del av Nordland når det blir to regioner og ikke ett Nordland. Men har vi snakket godt nok om alternativet? Er vi sikre på at det er best for oss å stå utenfor den nye arktiske landsdelen? Foto: Ragnar Bøifot

Vi må snakke sammen

Er det virkelig best for Narvik å stå utenfor den nye arktiske landsdelen?

Det hadde vært bedre å gå inn i et nytt Nord-Norge bestående av to regioner vel vitende om at vi tok avgjørelsen etter grundigere debatter og vurderinger enn det som har vært nå.

Troms og Finnmark slås sammen og blir den nye arktiske landsdelen i Norge. Nordland består som en egen region, «som i dag» – som regjeringen sier det.

«Som i dag» sier veldig mye, ikke bare om hvor grensene skal gå. Det er ikke i utgangspunktet grunn til å håpe at Nordland vil få en sentral rolle i det nye Nord-Norge. Når nye oppgaver skal fordeles til de nye regionene, vil selvsagt mange oppgaver legges til Nordland – og forhåpentligvis vil Narvik også få en sentral rolle i nye Nordland. Men tyngdekraften vil trolig sakte, men sikkert gi mer og mer oppmerksomhet og nasjonal, strategisk kraft til den nye arktiske regionen, mens Nordland kan risikere å bli satt på sidelinjen – og med det i hvert fall Narvik, som allerede nå overses i flere av det som bør være viktige satsingsområder for landet. For eksempel Narviks helt sentrale rolle som logistikkhovedsete i Nord-Norge, gjennom blant annet Ofotbanen som sikrer raske forsyninger både i nord og ut i verden.

Bodø har ønsket at Narvik forblir i Nordland, og samarbeidet byene imellom har vært bra og kommer trolig til å bli bedre i et nytt Nordland. Vi har også en fylkesråd som absolutt må sies å ha jobbet for Narvik og Ofotens beste. Det vi frykter er vår plass i en region i nasjonal sammenheng. Det har allerede kommet signaler fra regjeringen om at den nye arktiske regionen Troms+Finnmark vil stille meget sterkt når det gjelder nasjonale oppgaver knyttet til hav, Arktis og nordområdene.

Flere har i kommentarer og leserinnlegg de siste ukene dessuten uttrykt sin bekymring for Nordland og Ofoten i et nytt kart over landet etter 2020. Gard Borch Michalsen skriver i et innlegg på Nordnorskdebatt.no, gjengitt på Fremover.no: «Nord-Norge har hele verdens øyne rettet mot seg. Den arktiske landsdelen, fisk, olje, reiseliv, nordlys, midnattssol, opplevelser og mye mer. I dette bildet har ikke Nordland mye å by på, annet enn et par nye flyplasser og en kystriksvei i fjæra. Fylket kan fort komme til å bli det neste Nord-Trøndelag.»

Vi er redd Michaelsen kan ha et poeng. Vi håper han tar feil, men Nordland kan få en slags mellomrolle, der «Nord-Norge» er det som ligger nord for oss. Derfor er det utrolig viktig at vi i Narvik nå snakker godt sammen. Det er nå vi har muligheten til å sikre at Ofoten blir en kraftregion, og derfor mener vi at vi må spørre oss selv én gang til: Vil vi egentlig tviholde på det Bystyret har vedtatt? En todeling av Nord-Norge med dagens fylkesgrense der Ofoten blir en del av Nordland som i dag.

For selv om strukturen med to regioner i nord blir vedtatt, finnes det fortsatt en åpning gjennom grensejusteringene som skal gjennomføres. En kommisjon skal settes ned for å se på hvor grensene mellom de to nye regionene skal gå fra 2020, og her må vi være våkne og veldig bevisste. Narviks beliggenhet i utkanten av både Nordland og nye Troms+Finnmark er en ulempe; som en by i utkanten. Men kan også være en mulighet. En mulighet til å ta del av det som meget mulig kan bli det nye nordnorske tyngdepunktet. Geografien åpner for at vi kan flytte grensene slik at vi blir en del av den nye arktiske regionen.

Midtre Hålogaland blir delt mellom to regioner som i dag, mens vi burde stått samlet. Helst i én region der også Harstad er inkludert. Det er nok kanskje utopi, men hadde Harstad også vært en del av samme region som Narvik, ville vi stått mye sterkere. Å diskutere viktige spørsmål for vår region er lettere når vi sitter ved samme bord i samme region. De nye regionsgrensene vil ikke nødvendigvis gjøre et samarbeid særlig lettere. De nye regionsgrensene vil bli enda tydeligere, frykter vi.

Vi har en mulighet nå, som vi i alle fall bør vurdere grundig. Etter at forslaget om to regioner i nord og en regionsgrense som dagens fylkesgrense kom, har det vært helt stille. Det kan tolkes som om vi er fornøyde, men er vi egentlig det? Debatten har vært fraværende, folk flest er ikke blitt hørt. I en meningsmåling gjennomført av Nordlys, svarte flertallet av Narvik-folket at de ønsket å se Narvik som en del av nye Troms og Finnmark.

Det blir mest sannsynlig «som i dag» også etter 2020, men det hadde vært bedre å gå inn i et nytt Nord-Norge bestående av to regioner vel vitende om at vi tok avgjørelsen etter grundigere debatter og vurderinger enn det som har vært nå. At vi ikke tok avgjørelsen basert på dagens situasjon og gammel fylkeslogikk med flere hundre år gamle fylkesgrenser alene. Det er fortid. Men hvordan blir fremtiden?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse