Annonse

Vi må stille klare krav til arbeidet mot mobbing

Mobbing skal ikke skje, men når det skjer må vi stå klare til å se og til å handle.

Som på så mange andre områder i skolen, vil et prinsipp om tidlig innsats kunne forhindre mange vonde hendelser.

Visjonen er klar. Loven er klar. Alle barn og unge har rett til et godt læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Sagt med andre ord: Skoler og barnehager skal være mobbefrie.

Likevel er virkeligheten dessverre en annen. Som vi med gjentatte mellomrom så tragisk får se, utsettes barn og unge for mobbing. For enkelte fører de store psykiske og fysiske belastningene til svært alvorlige utfall. 

Målet om en mobbefri hverdag vil alltid stå der som vår fremste visjon. Når vi likevel vet at mobbing skjer, må problemstillingen være hvordan skolene skal håndtere slike saker.

I Tromsø kommune utarbeidet det forrige byrådet en strategiplan mot mobbing. Denne stiller klare krav til skolenes ansvar og oppgaver. Det er derfor helt avgjørende at strategien aktivt tas i bruk på den enkelte skole, slik at struktur og tiltak er på plass.

Dersom slike planer kun blir liggende i en skrivebordsskuff, har de ingen verdi i kampen mot mobbing. 

For det kanskje aller viktigste for utfallet av en oppdaget mobbekonflikt, er hvordan sakene følges opp. Høyre er klare på at det må stilles tydelige krav til hvordan Tromsø-skolene håndterer mobbesaker.

Bare slik kan vi forsikre oss om at skolene hele tiden jobber aktivt for å forhindre eller avslutte uønskede hendelser. Nettopp derfor må det være åpenhet rundt hvordan de enkelte skolene bekjemper mobbing.

Vi må etterspørre resultater av mobbearbeidet, finne ut hvordan skolene avdekker, tar tak i og følger opp mulige mobbehendelser. Hva fungerer og hva fungerer ikke? Er terskelen i praksis så lav at mulige mobbesaker blir tatt tak i fra dag én?

Som på så mange andre områder i skolen, vil et prinsipp om tidlig innsats kunne forhindre mange vonde hendelser.

Jeg er glad for at vi har en regjering som setter mobbing på dagsorden og som aktivt fremmer tiltak for å få slutt på mobbingen. Fredag signerte statsministeren, kunnskapsministeren og tolv ulike organisasjoner et partnerskap mot mobbing.

Denne avtalen innebærer at partnerne blir en del av et fast samarbeid, som i fellesskap har høye ambisjoner for læringsmiljøet i barnehagen og skolen. Regjeringens mål er at det skal nytte å si ifra om mobbing.

I tillegg er regelverket presisert, slik at det i større grad åpner for at mobberen kan bli pålagt å bytte skole. I sum utgjør tiltakene et stort antimobbeløft. 

Mobbing må forstås som et overgrep, ikke som en konflikt mellom to parter. Selv om årsakene til mobbing kan være komplekse, må rutinene må være klare og presise.

Det er viktig med innsats på alle nivåer og i kampen mot mobbing har vi alle et ansvar, som skole, elev, lærer eller enkeltmenneske. Høyre forventer at kommunestyret og den øverste ledelse alltid arbeider aktivt med å forhindre og bekjempe mobbing.

Mobbing skal ikke skje, men når det skjer må vi stå klare til å se og til å handle. Ganske enkelt fordi det handler om mennesker.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse