Annonse
SOM TROMSØPALMEN: «Slik man har jobbet med økonomien til nå, er som når folk kjemper med Tromsøpalmen. Vi spar den opp hvert år, og så kommer den tilbake, uansett hvem som spar. Fra år til år rydder man opp litt, men neste år er man tilbake til der man var før», skriver Aps ordførerkandidat Gunnar Wilhelmsen. Foto: Yngve Olsen

Vi må tenke nytt – og virkelig gjennomføre

Tromsø kommune har vært i en blindvei i mange år under skiftende regimer. Det gjøres veldig mye bra i mange sektorer, men når det gjelder økonomien henger kommunen etter. Her må vi brette opp ermene og ta tak.

Tromsø kommune er steinrik på verdier. Vi eier masse eiendom, vi har et friskmeldt Troms Kraft, vi har Tromsø parkering, Arnestedet, Tromsø Havn, Remiks. Tas det ut nok utbytte her? Henter vi ut potensialet for avkastning?

Jeg har gjort meg opp noen tanker sett utenfra. Siden jeg ble nominert som Arbeiderpartiet sin ordførerkandidat har mange ansatte i kommunen kommet til meg og sagt «Gunnar, dette må du ta tak i. Ingen andre gjør det». De har gitt meg eksempler på steder der enheter i kommunen i dag ikke snakker sammen, der man ikke våger å tenke nytt og annerledes.

For sannheten er: Vi kan ikke kutte oss til god økonomi.

Mange ansatte i kommunen forteller at de føler på en frustrasjon. De opplever å måtte løpe raskere, jobbe mer og mer effektivt, og det de opplever å møte av løsninger fra rådhuset er stadig flere kutt. Sånn skal vi ikke ha det i Tromsø kommune.

Vi ser nå en oppsamling av flere ting som gjør handlingsrommet mindre. Det er ikke investert nok i riktige bygg de siste 20 årene. Regjeringa og staten legger mer oppgaver og mindre penger til kommunene, hvert eneste år. Effektiviseringstiltak som blir vedtatt i kommunestyret, blir ikke gjennomført.

Vi må tenke nytt. Og så må vi gjennomføre. Det er det viktigste.

Og det skal gjøres gjennom samarbeid med de ansatte, tillitsvalgte, brukerne og de pårørende. Og ikke minst innbyggerne for øvrig. Fordi det er deres penger vi skal forvalte. Da må ingen gode ideer legges bort. Vi må tenke sammen, jobbe sammen og løfte sammen.

Slik man har jobbet med økonomien til nå, er som når folk kjemper med Tromsøpalmen. Vi spar den opp hvert år, og så kommer den tilbake, uansett hvem som spar. Fra år til år rydder man opp litt, men neste år er man tilbake til der man var før.

Kutt er kortsiktige løsninger. Vi må ta problemet ved rota.

Hvordan kan vi øke inntjeningen andre steder, slik at vi ikke må kutte i tjenestene til brukerne? Tromsø kommune er steinrik på verdier. Vi eier masse eiendom, vi har et friskmeldt Troms Kraft, vi har Tromsø parkering, Arnestedet, Tromsø Havn, Remiks. Tas det ut nok utbytte her? Henter vi ut potensialet for avkastning?

Kommunen leier i dag kontorer til administrasjonen for 93 millioner kroner årlig. 93 millioner. Å eie selv hadde i løpet av få år betalt seg. Vi har også store muligheter i å søke midler fra staten for å omstille og tenke nytt. Vi ser betydelige overskridelser på nye bygg, samtidig som konsulentbruken går opp. Hvorfor? Administrasjonssjefen har denne uka sagt at byggekostnader skal regnes på en annen måte enn før. Det er veldig positive signaler, og et steg i riktig retning.

Trygghet gir trivsel. Det må være slutt på ufrivillig deltid, kommunen skal ha hele, faste stillinger til de som ønsker det. Det handler om forutsigbarhet for den ansatte. Å leve i ufrivillig deltid gjør at man ikke kan ta opp boliglån, det gjør at man må shoppe prosenter rundt omkring for å få ei lønn til å leve av. Det er ikke godt nok, og jeg aksepterer ikke at dyktige helsefagarbeidere og vikarlærere skal leve så usikkert. Derfor er kommunale bemanningskontor viktig. Så kan den ansatte jobbe 100% og få trygghet, samtidig som kommunen får dekket vikarbehovet så brukerne får de tjenestene de skal ha.

Ap, Rødt og SV tok over et såkalt konkursbo i 2015. Gjennom hele perioden har en rekke tiltak og planer gjort et godt grunnarbeid. Det vi ser nå i 2019, er at vi ikke har stor nok fart i gjennomføringen. Gode politiske vedtak blir fattet, men planene legges i skuffen. Jeg aksepterer ikke det.

Vi må samarbeide om økonomien, fordi den er grunnpilaren i kommunen. Uten å få økonomien på rett kjøl, kan vi ikke skape bedre tjenester. Det gjelder å tenke nytt, sammen, og i et lengre tidsperspektiv. Politiker-kjekling har vi sett nok av.

Blir jeg valgt til ordfører, vil jeg jobbe med dette hver dag. Jeg vil lytte til nye ideer, uansett hvor disse kommer fra – om det er fra de mange tusen ansatte i kommunen eller andre partier. Her er jeg sikker på at det finnes masse uforløst potensial, og muligheter for endring. Da får vi en best mulig kommune der det er godt å jobbe, OG motta tjenester fra.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse