Annonse
VANSKELIG SAK PÅ BORDET: Styreleder Renate Larsen i Helse Nord må finne en løsning på striden om fremtidens spesialisthelsetjeneste på Helgeland. Det avgjørende styremøtet i Helse Nord er i Bodø kommende onsdag.

Vi oppfordrer styret i Helse Nord til å ikke blande lokalpolitiske hensyn med forsvarlig helsepolitikk

Lars Vorland legger opp til et svekket tilbud til Helgelands befolkning, skriver 148 leger i regionen.

Vi viser til administrerende direktør Lars Vorland sin innstilling til styret i Helse Nord i sak 137-2019, der styret 18.desember skal avgi sin anbefaling for fremtidens spesialisthelsetjeneste på Helgeland.

Som helgelands-leger kjenner vi godt til det totale helsetilbudet helgelendingene mottar i dag. Vi kjenner til utfordringene ved dagens struktur i spesialisthelsetjenesten, utredningene som er gjort gjennom en flere års lang prosess mot fremtidens spesialisthelsetjeneste på Helgeland, og har lenge vært inneforstått med behovet for endret struktur til det beste for pasientene. Imidlertid mener vi at den fremlagte innstillingen ikke er fremtidsrettet, og vil gi et totalt sett dårligere helsetilbud for svært mange helgelendinger, uten at det blir vesentlig bedre for noen.  

Administrerende direktørs innstilling innebærer i realiteten en nedleggelse av sykehuset i Mosjøen, og en sannsynlig svekket funksjon ved enten Sandnessjøen eller Rana sykehus.

Tjenestene som er skissert i de to sykehusene i Sandnessjøen og på Mo i Rana innebærer totalt sett ingen oppbygging, eller mer fremtidsrettede tjenester, enn dagens modell. Den gastrokirurgiske funksjonen, og de administrative funksjonene, er unnlatt fra innstillingen. Sammen med administrerende direktørs tilførsel om en mulig ny vurdering av fødetilbudet, er det for oss åpenbart at helgelendingene gjennom den fremlagte sykehusmodellen IKKE vil møte to likeverdige sykehus, og at plassering av det gastrokirurgiske tilbudet og de administrative funksjonene i stor grad vil påvirke hvilket av sykehusene som i fremtiden får hovedfunksjonen som fullverdig akuttsykehus med fødetilbud.

Administrerende direktørs innstilling innebærer altså at Helgelandssykehuset går fra å ha to fullverdige akuttsykehus med fødetilbud og ett lite akuttsykehus med redusert akuttfunksjon, til to fullverdige akuttsykehus med fødetilbud. Etter all vår faglige forståelse vil dette på sikt reduseres til ett hovedsykehus med alle akuttfunksjoner, og ett sykehus uten fullverdig fødetilbud eller gastrokirurgisk tilbud. Det kan ikke faglig argumenteres for at dette vil gi en styrket spesialisthelsetjeneste, eller et bedre og tryggere tilbud enn dagens modell.  I praksis vil en modell etter administrerende direktørs innstilling umiddelbart gi et betydelig dårligere akuttilbud til dagens vel 16.000 pasienter som sokner til sykehuset i Mosjøen. På sikt vil sannsynligvis også sykehustilbudet svekkes for ytterligere 30.000 helgelendinger, som sokner til Sandnessjøen eller Rana sykehus. Dette er ikke en modell som har vært utredet gjennom prosessen, og kan IKKE være veien å gå, når man nå planlegger fremtidens Helgelandssykehus.

Vi mener enstemmig at ETT sykehus, sentralt på Helgeland, er den eneste veien å gå for et styrket og fremtidsrettet Helgelandssykehus. Fag og pasient må ha hovedfokus, og likhet i helsetilbud er en av de mest grunnleggende verdiene det norske helsevesenet er tuftet på. Som regionalt helseforetak for en hel landsdel, oppfordrer vi på det sterkeste Helse Nord til å kjenne sitt ansvar for likeverdige og trygge helsetjenester til hele befolkningen i Helgelandsregionen, når styret nå skal avgi sin anbefaling om det fremtidige helsetilbudet til helgelendingene. Vi oppfordrer Helse Nord til å ikke blande lokalpolitiske hensyn med god og forsvarlig helsepolitikk, og ikke minst til å handle ut i fra helsefaglige hensyn.

God helsefaglig etikk er å bruke sine helsefaglige kunnskaper til det beste for pasienten.

 

Helgeland 13.12.19

Gunnleiv Birkeland, overlege generell kirurgi, Helgelandssykehuset Mosjøen

Ramona Nofal, overlege urologi, Helgelandssykehuset Mosjøen

Joakim Athlin, overlege plastikkirurgi, Helgelandssykehuset Mosjøen

Egidijus Pagirskas, overlege hudsykdommer, Helgelandssykehuset Mosjøen

Yordanka Timova-Dimitrova, overlege øyesykdommer, Helgelandssykehuset Mosjøen

Dorota Slowinska, overlege nevrologi, Helgelandssykehuset Mosjøen

Stefan Petrik, overlege hjertesykdommer, Helgelandssykehuset Mosjøen

Ulf Ahremark, overlege hjertesykdommer, Helgelandssykehuset Mosjøen

Klaus Becker, overlege radiologi, Helgelandssykehuset Mosjøen

Guri Hoff Hansen, overlege psykiatri, Helgelandssykehuset Mosjøen

Peter Becskei, overlege anestesiologi, Helgelandssykehuset Mosjøen

Peter Skrabak, overlege anestesiologi, Helgelandssykehuset Mosjøen

Elin Kure Gravbrøt, konst. overlege indremedisin, Helgelandssykehuset Mosjøen

Ole Arvid Østerud, konst. overlege plastikkirurgi, Helgelandssykehuset Mosjøen

Sammia Kausar, kst. overlege indremedisin, Helgelandssykehuset Mosjøen

Andreas Bergquist, LIS2 urologi, Helgelandssykehuset Mosjøen

Hanne Hoff Hansen, LIS2 urologi, Helgelandssykehuset Mosjøen

Kristian Grane, LIS2 kirurgi, Helgelandssykehuset Mosjøen

Berit Nordland, LIS2 kirurgi, Helgelandssykehuset Mosjøen

Ane W. Holte, LIS2 indremedisin, Helgelandssykehuset Mosjøen

Andreas Tendeland Uhre, LIS2 indremedisin, Helgelandssykehuset Mosjøen

Jon Viggo Sagedal, LIS2 indremedisin, Helgelandssykehuset Mosjøen

Christian Hansen, LIS2 indremedisin, Helgelandssykehuset Mosjøen

Asim Ahmad, LIS2 indremedisin, Helgelandssykehuset Mosjøen

Anniken Sjo, LIS2 psykiatri, Helgelandssykehuset Mosjøen

Anette Dahl, LIS1, Helgelandssykehuset Mosjøen

Arnhild Binde, LIS1, Helgelandssykehuset Mosjøen

Torry-Rene Halvorsen, LIS1, Helgelandssykehuset Mosjøen

Carl Christian Hansen, LIS1, Helgelandssykehuset Mosjøen

Maria Steigen, LIS1, Helgelandssykehuset Mosjøen

Vilde Finne, LIS1, Helgelandssykehuset Mosjøen

Nina Rani Pedersen, LIS1, Helgelandssykehuset Mosjøen

Martin Tufteland, LIS1, Helgelandssykehuset Mosjøen

Inger-Lise Haakstad, overlege ØNH, Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Ulrike Sylvia Pester, overlege ØNH, Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Thomas Schymalla, overlege ØNH, Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Kari Bruheim, overlege anestesiologi og psykiatri, Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Per Arne Reinertsen, overlege gynekologi, Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Liv Einmo, overlege gynekologi, Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Andrzej Rodzen, overlege gynekologi, Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Danuta Laima Jonusiene, overlege pediatri, Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Sydonia Ewa Golebiowska-Staroszczyk, overlege pediatri, Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Bjørn Engel, overlege ØNH, Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Kristin Sakshaug, kst. overlege fys.med, Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Knut Glasø, overlege fys.med, Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Jaroslaw Skrzypek, overlege generell kirurgi, Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Runa Andreassen, overlege generell indremedisin og nyresykdommer , Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Michael Heese, overlege generell indremedisin, Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Elisabeth Benum, kst. overlege indremedisin, Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Pawel Hertz, overlege hjertesykdommer, Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Gabor Nadas, overlege anestesiologi, Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Martin Fjellsøy, overlege hjertesykdommer, Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Svein Skolt, overlege gastroenterologi, Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Roar Sandøy, overlege generell kirurgi, Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Knut Magne Augestad, overlege generell kirurgi og gastrokirurgi, Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Andrzej Leon Rasinski, overlege pediatri, Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Magnus Salomonsen, overlege anestesiologi, Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Margit Steinholt, overlege gynekologi, Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Piotr Tomasz Foltynski, overlege anestesiologi, Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Grazyna Marta Rasinska, overlege radiologi, Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Reda Rapalviciene, overlege fys.med, Helgelandssykehuset Sandnessjøen

John Kufaas, overlege generell kirurgi, Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Hans Henrik Strøm, overlege generell indremedisin og lungesykdommer, Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Iveta Paulauskiene, overlege ØNH, Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Pawel Rajszys, overlege radiologi, Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Thora Anette Belsby, LIS 1, Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Markus Heiskanen, LIS 1, Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Bedriya Tahir Abdulkadir, LIS 1, Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Ida Marie Nordanger, LIS 1, Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Stein-Martin Tilrum Fagerland, LIS 1, Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Victoria Langseth, LIS 1, Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Khubeb Bakhsh, LIS 1, Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Avleen Kaur Gill, LIS 1, Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Ole Magnus Flormælen, LIS 1, Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Kristine Pettersen, LIS 1, Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Andreas Berg Sellevold, MED.LIS 2, Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Jon Anders Feet, MED.LIS 2, Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Steinar Ose Evensen, MED.LIS 2, Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Linh Nguyen, MED.LIS 2, Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Monica Storkjørren, MED.LIS 2, Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Tina Nilsen, MED.LIS 2, Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Petter Dahle, KIR.LIS.2, Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Julie Syltern, KIR.LIS.2, Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Ingeborg Steinholt, KIR.LIS.2, Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Martine Mirabella Bjørnvold Larsen, KIR.LIS.2, Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Stine Holm, KIR.LIS.2, Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Jan-Erik Stokka, KIR.LIS.2, Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Rikki Yahiro, LIS.2 ØNH, Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Trine Berg Sellevold, LIS.2 GYN, Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Kine Dybos, LIS2 ANESTESI, Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Kirsti Einum, LIS2 FYS.MED, Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Hege Harboe-Sjåvik, kommuneoverlege, Vefsn kommune

Kjell Nystuen, fastlege, Vefsn kommune

Erlend Jørgensen, fastlege, Vefsn kommune

Thomas Byhrø, fastlege, Vefsn kommune

Fredrik Steinsvik, fastlege, Vefsn kommune

Jan Roger Rasmussen, fastlege, Vefsn kommune

Ronald van den Berg, fastlege, Vefsn kommune

Kjell Sjøbrend, fastlege, Vefsn kommune

Urban Persson, fastlege, Vefsn​ kommune

Øyvind Rømo, fastlege, Vefsn kommune

Aygul Bjerknesli, fastlege, Vefsn kommune

Geir Andvord Søbstad, fastlege, Vefsn kommune

Fanny Hansen, fastlege, Vefsn kommune

Tatjana Ponomareva-Heggli, fastlege, Vefsn kommune

Reidun Kismul, sykehjemslege, Vefsn kommune

Espen Skaarn, sykehjemslege, Vefsn kommune

Kaja Hansen Hunnålvatn, LIS1, Vefsn kommune

Britt Blaunfeldt Petersen, kommuneoverlege, Hattfjelldal kommune

Natalia Madsen, fastlege, Hattfjelldal kommune

Aml Alaktherei, LIS1, Hattfjelldal​ kommune

Haakon Ljosland, kommuneoverlege, Grane kommune

Edgars Girons, fastlege, Grane kommune

John Lockhart, kommuneoverlege, Vevelstad kommune

Rolv-Jørgen Bredesen, kommuneoverlege, Sømna kommune

Mari Brox, fastlege, Sømna kommune

Sigurd Nikolaisen, LIS1, Sømna kommune

Hassan Ahmad, fastlege, Sømna kommune

Heidrun Regina Stene, kommuneoverlege, Dønna kommune

Emiru Fufa Kanaa, fastlege, Dønna kommune

Audun Dyrhaug Hov, kommuneoverlege, Herøy kommune

Erik Krag Jenssen, fastlege, Herøy kommune

Ebbe Grønvold, LIS1, Herøy​ kommune

Siri Brekke Arntzen, fastlege, Brønnøy kommune

Kristina Wikjord, fastlege, Brønnøy kommune

Mikael Slotvik, fastlege, Brønnøy kommune

Renate Lomsdal, fastlege, Brønnøy kommune

Ghasem Fard Hassanina, fastlege, Brønnøy kommune

Elena Myren, legevaktslege, Brønnøy kommune

Katrine Rose Larsen, fastlege, Brønnøy kommune

Even Thorkildsen, kommuneoverlege, Brønnøy​ kommune

Lawrence Rajakumar, kommuneoverlege, Træna kommune

Marianne Valnes, fastlege og avdelingsleder, Alstahaug kommune

Torbjørn Uhre, fastlege, Alstahaug kommune

Reidun Margrethe Moe, fastlege, Alstahaug kommune

Jon Sivertsen, fastlege, Alstahaug kommune

Kristian Moksnes Songøygard, fastlege, Alstahaug kommune

Øyvind Bendik Gaupen, fastlege, Alstahaug kommune

Thor Bredvold, fastlege, Alstahaug kommune

Kirsten Toft, kommuneoverlege, Alstahaug kommune

Jon Olafsen-Bårnes, LIS1, Alstahaug kommune

Sinne Marken, kommuneoverlege, Vega kommune

Vilde Lie, fastlege, Vega kommune

Ilkka Maapalo, kommuneoverlege, Nesna kommune

Jørgen Pedersen, kommuneoverlege, Leirfjord kommune

Anette K. Michaelsen, LIS1, Leirfjord kommune

Ole Helge Knutsen, fastelege, Leirfjord kommune

Kristine Olaisen Talseth, fastlege, Leirfjord​ kommune

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse