Annonse
Vi kan se konturene av at dyktige ansatte føler usikkerhet og velger å søke annen jobb. Dette vil svekke den nye fylkeskommunen, spesielt i startfasen hvor viktige saker og rutiner skal på plass, skriver Frps John Karlsen. Foto: Stian Saur / Troms fylkeskommune

Vi er på overtid!

Troms og Finnmark fylkeskommune har blitt kjent i hele landet i løpet av dette året, men hvorvidt det er positivt kan det nok være delte meninger om. Det er først og fremst takket være de partiene som sitter i posisjon i Finnmark, og som har nektet å følge Stortingets flertallsvedtak om sammenslåing, som gjør at vi er i denne situasjonen. Jeg må minne om at Troms FrP på fylkestinget aldri har gått inn for dette. Vårt standpunkt er at fylkeskommunene er et unødvendig forvaltningsnivå. Vi hadde gjerne sett at lokaldemokratiet hadde blitt styrket gjennom robuste kommuner hvor innbyggerne ble sterkere involvert i alle viktige avgjørelser, men vi må alle forholde oss til flertallet på Stortinget som mener at vi skal ha dette forvaltningsnivået, og at Finnmark og Troms skal være én fylkeskommune. Hvor lenge kan dette spillet foregå? Det er ikke noe som tilsier at Stortinget vil endre på noe som helst, og til syvende og sist vil sammenslåingen bli gjennomført 1.1.2020.

Jeg skal nevne noen av de viktige og store avgjørelsene som står på spill. De ansatte i fylkeskommunene er den viktigste ressurs for å holde hjulene igang. Vi kan se konturene av at dyktige ansatte føler usikkerhet og velger å søke annen jobb. Dette vil svekke den nye fylkeskommunen, spesielt i startfasen hvor viktige saker og rutiner skal på plass.

Hva vi skal gjøre med eierskap i selskaper og eiendommer bør kanskje avklares før sammenslåingen. Troms fylkeskommune eier 60% av Troms kraft, og er også eier av mange eiendommer og bygninger. Skal dette overføres direkte til den nye fylkeskommunen, eller skal noe selges? Kan eventuelt kommunene i Troms overta eierskapet til noe av dette? Tror dette må opp til behandling i fylkestinget vårt snarest, og det samme må Finnmark gjøre i forhold til sine eierskap.

Statsgrunn blir i Troms forvaltet av Statskog, og i Finnmark av Finnmarkseiendommen (FeFo). Forvaltningen av de enorme naturressursene kan bli den største saken av alle. Jeg tror nok vi har mange innbyggere i Troms som er misfornøyde med Statskog. Det samme er mange i Finnmark med FeFo, mens noen igjen er fornøyde med den forvaltningen vi har i dag. Statskog er et statlig foretak som også var grunneier i Finnmark fram til 2006. Da kom Finnmarksloven og FeFo så dagens lys med et styre hvor tre ble valgt fra fylkestinget og tre fra sametinget. Vil vi fortsette slik vi har det i dag, uavhengig av fylkessammenslåingen? Skal vi kanskje vurdere en ny felles forvaltning hvor kommunene spiller en viktig rolle? Det kan være med på å skape sterkere legitimitet blant folk enn det de to nevnte organene har i dag.

Hvordan skal den politiske styringen være? Hvor mange komiteer og utvalg skal vi ha? Hvordan skal den administrative strukturen være, og hvem skal ha ansvaret for hva? Utallige spørsmål er fortsatt ubesvart. Oppgavene er mange, og det er på tide at de som styrer Fylkestinget i Finnmark innser den alvorlige situasjon, og oppnevner medlemmene som skal være med i fellesnemnda sammen med representantene fra Troms som er valgt for mange måneder siden. Vi har også et fylkestingsvalg i 2019 som krever en del forarbeid, og som må gjennomføres. Uenig eller enig, nå er vi på overtid!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse