Annonse
HJERTEKIRURGI: Det er ingen tvil om at nærhet til et PCI senter er den viktigste faktoren man finner for å få optimal behandling om du skulle rammes av hjerteinfarkt, skriver Geir T. Jørgensen.

Vi skal ikke bare overleve et hjerteinfarkt, vi skal ha et hjerte vi kan leve med

Det dreier seg derimot slett ikke om å ta fra Finnmark og gi til Bodø, slik Fjellheim ønsker å framstille det. Det dreier seg om å styre knappe ressurser nærmere pasienten som trenger dem.

Nordlys, med politisk redaktør Skjalg Fjellheim i spissen, har vært svært engasjert i sine bidrag i den pågående PCI-debatten.

I Helse Nord ser man nå på muligheten for å nå et større antall pasienter med PCI-behandling ved å korte ned transportavstandene til hjertepasientene. Dette ved å opprette et PCI-tilbud også i Nordland.

Fjellheims retorikk har dessverre bidratt til å skape steile fronter og skape et bilde av at det er grådige Bodø som prøver å frarøve hele Nord-Norge den gode behandlingen av hjertesykdom som i dag kun tilbys på UNN.

For slik er det jo heldigvis ikke. Det er ikke et samlet fagmiljø som går imot dette. Det er i hovedsak på UNN man går imot dette, i frykt for at midlene skal følge pasienten.

Et samlet fagmiljø i Nordland står bak kravet om at denne behandlingen også må kunne tilbys i Bodø. Og de faglige argumentene for dette er større nå enn noen gang, med støtte i de siste internasjonale retningslinjene for hjerteinfarktbehandling og rapporten fra Norsk hjerteinfarktregister som nylig ble presentert.

Sistnevnte rapport brukes derimot av Fjellheim for å argumentere for det motsatte. Og det kan ikke stå uimotsagt.

Fjellheim er svært selektiv når han henter frem høy overlevelse etter hjerteinfarkt i deler av Nordland som argument mot opprettelse av PCI-senter i Bodø.

Dette argumentet brukes også av hjertelegene på UNN, som er redde for at ressursene de i dag rår over selv, skal bli delt på to PCI-senter.

Det dreier seg derimot slett ikke om å ta fra Finnmark og gi til Bodø, slik Fjellheim ønsker å framstille det. Det dreier seg om å styre knappe ressurser nærmere pasienten som trenger dem.

Det er ingen tvil om at nærhet til et PCI senter er den viktigste faktoren man finner for å få optimal behandling om du skulle rammes av hjerteinfarkt.

Det er nemlig et par andre momenter fra den ferske rapporten fra Norsk hjerteinfarktregister som ikke har fått like stor oppmerksomhet fra Fjellheim og hjertelegene på UNN. Rapporten viser at kun 1 av 10 pasienter som hører til Helgelandssykehuset får den beste behandlingen ved et alvorlig hjerteinfarkt (STEMI). Dette er lavest i landet.

Noen vil argumentere for at de får god behandling med medisin for å løse opp blodproppen i den tette blodåren til hjertet, kalt trombolyse.

Det er nettopp kommet nye europeiske retningslinjer for behandling av de mest alvorlige hjerteinfarktene (STEMI). Denne slår fast at PCI uten tvil er å foretrekke over trombolyse ved behandling av STEMI.

Dette er ikke noe nytt, dette har vi visst lenge. Mindre enn 2 av 10 pasienter ved Finnmarkssykehuset, Nordlandssykehuset og Helse Møre og Romsdal får den beste hjerteinfarktbehandlingen ved STEMI.

Det er disse helseforetakene som ligger lengst fra et PCI-senter i Norge. Pasienter fra disse helseforetakene får et dramatisk dårligere PCI-tilbud enn resten av landet.

Ved UNN får nesten 7 av 10 den beste hjerteinfarktbehandlingen, ved St. Olavs Hospital nesten 10 av 10.

Dette er ingen overraskelse for oss som jobber med disse pasientene og vet at det er for langt å reise fra Helgeland, og resten av Nordland, til UNN ved et alvorlig hjerteinfarkt.

Den varige skaden på hjertet har skjedd før man rekker å bli PCI-behandlet. De fleste overlever heldigvis på tross av dette, men med varierende grad av skade på hjerte.

God overlevelse etter hjerteinfarkt kan ikke brukes som argument mot etablering av PCI-senter i Bodø. For vi skal ikke bare overleve, vi skal ha et hjerte vi kan leve med.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse