Annonse
Jarle Aarbakke

Vi er stolte av våre lærere

De er de første i sitt slag i Norge.

Vi er alle stolte av de nye lærerne som har gått opp en helt ny vei, og vi er stolte av jobben universitetet har gjort.

Denne uka fikk 62 nye lærere sitt bevis på at de har gjennomført en femårig masterutdannelse ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet. De er de første i sitt slag i Norge.

– En nasjonal milepæl i norsk utdannings- og skolehistorie, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i sin tale til studentene. Han hadde hørt på to av de nye masterlærerne som fremla sin forskning for et stort publikum. Både han og vi andre i salen forsto der og da at den ambisiøse målsetningen med utdanningen var nådd.

Vi er alle stolte av de nye lærerne som har gått opp en helt ny vei, og vi er stolte av jobben universitetet har gjort. Bak milepælen ligger langsiktig arbeid. Det startet før fusjonen mellom Høgskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø.

Da sa daværende høgskolerektor Ulf Christensen og jeg som universitetsrektor at vi ville bli målt på om fusjonen var vellykket dersom den kunne skape Norges beste lærerutdanning for grunnskolen. Nå ser vi målet, og det er et viktig budskap fra nord til resten av landet når vi skal utdanne morgendagens lærere.

Kunnskapsministeren skal ha ros for at han går inn for femårig lærerutdanning i hele Norge fra 2017. Og for at han ser at det utløser behov for å se på strukturen i Universitets- og høgskolesektoren på nytt.

Med lærerutdanningen lanserte vi også Universitetskole-begrepet. Sammen med tidligere AP-ordfører Arild Hausberg gikk Tromsø foran også på dette området. De siste årene med borgerlig kommuneledelse av skolene har videreført samarbeidet med universitetet. Jeg gratulerer begge med en godt utført jobb.

På universitet snakket jeg med de nye lærerne. Mange har fått jobb i landsdelen og vil være en stor kraft i endring og utvikling av skolene der de skal jobbe. Skolene i Tromsø må også åpne for de nye. Vi trenger lærerstaber i Tromsøskolen som består av både erfarne og nyutdannete lærere.

Vi trenger undring, endring og utvikling i skolen. Med styrket oppmerksomhet på faglighet og kompetanse hos lærerne kommer også en tydeligere grense mellom fag og politikk.  Det er en utvikling jeg også som politiker vil hilse velkommen.

Arbeiderpartiet vil ansette 40 nye lærere i vår fireårsperiode, og vi vil ta bort unødig testing og rapportering. Jeg ser frem til at mange av de nye medarbeiderne i Tromsøskolen høsten 2015 vil være de nye masterne.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse