Annonse
Hvordan kan vi skape flere private arbeidsplasser i Tromsøregionen? På «Mulighetskonferansen 2018» på Næringslivets hus 19. april kan selskapene selv fortelle hvor de ser muligheter og begrensninger for vekst. Til konferansen inviterer vi også viktige tilretteleggere som Tromsø kommune, Tromsø Havn, Innovasjon Norge, Troms fylkeskommune, Statens vegvesen, Avinor, NAV, Karlsøy kommune m.v. slik at disse får førstehånds kunnskap fra bedriftene. Illustrasjon: Marianne Saus

Vi trenger 2000 nye private arbeidsplasser

Tromsøregionen bør skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Nå inviterer Næringsforeningen i Tromsøregionen til Mulighetskonferansen 2018 for å finne ut hvor næringslivet ser muligheter for vekst.

Når andelen offentlige arbeidsplasser blir veldig stor, fører dette til tøff konkurranse om de innbyggerne som har høy utdanning og spisskompetanse på viktige områder. Det svekker muligheten til å utvikle det private næringslivet.

Tromsø er ikke som andre byer i Norge. Mens 70 prosent av de arbeidsføre innbyggerne i Bergen arbeider i en privat virksomhet, er dette tallet kun 53 prosent i Tromsø. I vår by arbeider nesten halvparten av alle sysselsatte i staten, fylket eller i kommunen. Arbeidsmarkedet i Tromsø skiller seg markert fra de store byene litt lengre sør i landet.

«Friske» penger

Mange vil hevde at statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser er bra for sysselsettingen i Tromsøregionen. De statlige og fylkeskommunale arbeidsplassene bringer «friske» penger inn i den regionale økonomien og skaper nye arbeidsplasser. Det er korrekt. Men når andelen offentlige arbeidsplasser blir veldig stor, fører dette til tøff konkurranse om de innbyggerne som har høy utdanning og spisskompetanse på viktige områder. Det svekker muligheten til å utvikle det private næringslivet.

Flere private arbeidsplasser

Løsningen på denne utfordringen er en satsing på flere private arbeidsplasser i Tromsøregionen. Vi har spurt næringslivet om dette og nesten 90 prosent av bedriftene er enig i en slik satsing for vår region. Det er med andre ord på tide å sette et tydelig mål for næringsutviklingen i Nord-Norges største by.

Vi mener at Tromsøregionen bør ha som mål å skape 2000 nye private arbeidsplasser de neste fire årene. I dag lanserer vi derfor initiativet «2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022». Her vil vi arbeide for økt sysselsetting innenfor eksisterende bedrifter i privat sektor, og særlig der hvor verdiskapingen er størst; innenfor de store næringene som eksporterer varer og tjenester ut av regionen.

Størst verdiskaping privat

Selv om statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser fortsatt vil være en viktig del av arbeidsmarkedet i Tromsøregionen, må vi ikke glemme at arbeidsplasser i private bedrifter skaper langt større verdier og ringvirkninger enn arbeidsplasser i det offentlige. Vi har bedt Menon Economics analysere verdiskapingen om vi klarer å etablere 2000 nye arbeidsplasser i bedrifter som eksporterer varer og tjenester ut av regionen. Denne analysen viser at:

2000 nye arbeidsplasser i privat eksporterende næringer har en verdiskapingseffekt på 1,8 milliarder kroner per år. Dette er drøyt 400 millioner kroner mer enn om disse arbeidsplassene kommer i offentlig sektor.

2000 nye arbeidsplasser i privat eksporterende næringer utløser dessuten mer enn 2,2 milliarder kroner i økt omsetning for underleverandører og andre bedrifter i regionen. Like mange arbeidsplasser innenfor offentlig sektor gir til sammenligning rundt 500 millioner kroner i ringvirkninger hvert år.

Om de 2000 nye private arbeidsplassene kun kom i Tromsø vil dette, i følge Menon, bidra med skatteinntekter til kommunen på rundt 120 millioner kroner per år. Økte skatteinntekter vil være avgjørende for å kunne opprettholde velferdsnivået i Tromsø i årene som kommer.

Hvordan kan vi skape flere private arbeidsplasser i Tromsøregionen?

Dette er et vanskelig spørsmål som det ikke finnes enkle svar på, men vi i Næringsforeningen tror det er en lurt å spørre bedriftene selv hvor de ser muligheter for vekst. Derfor inviterer vi næringslivet i Tromsø til «Mulighetskonferansen 2018» på Næringslivets hus 19. april 2018. Her kan selskapene selv fortelle hvor de ser muligheter og begrensninger for vekst. Til konferansen inviterer vi også viktige tilretteleggere som Tromsø kommune, Tromsø Havn, Innovasjon Norge, Troms fylkeskommune, Statens vegvesen, Avinor, NAV, Karlsøy kommune m.v. slik at disse får førstehånds kunnskap fra bedriftene.

Ved å skape en slik arena håper vi å bidra til at selskapenes egne tanker om vekstmulighetene i regionen kommer på bordet, slik at tilretteleggerne og premissgiverne kan bruke denne informasjonen til å treffe enda bedre med veksttiltakene de tilbyr næringslivet i Tromsøregionen. Vi håper at dette kan være et av bidragene på veien mot målet om 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse