Annonse
Kriger utkjempes i dag uten at et eneste skudd blir utløst, men der destabilisering er selve målet. Jeg ønsker at vi bygger opp en bedre totalberedskap med mot hybride trusler – uklare og udefinerte hendelser, skriver politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark. Foto: Nordlys arkiv

Vi trenger beredskap mot hybride trusler

“Do you not in Norway think of internal security?” Dette var et spørsmål som jeg fikk under diskusjonen om politidistrikter for noen år tilbake. Da var det planlagt ett politidistrikt i Nord-Norge. Spørsmålet kom fra en kollega fra et annet land. Jeg var ikke i stand til å gi et fornuftig svar. Spørsmålet var en vekker for meg. Det var en vekker fordi jeg måtte virkelig gå en runde med meg selv om betydningen av sivil myndighets tilstedeværelse over hele landet. Hva betyr det i den nye typen trusler, inklusive hybride hendelser. Jeg måtte tenke gjennom hvem som har et ansvar. Den slo tilbake som en bommerang.

Mitt ansvar er den sivile beredskapen. Mitt ansvar er å sikre lov og orden. Det skal jeg gjøre i fred, i krig (okkupasjon) og under en eventuell krise. Det handler ikke bare om responstid og antall politimannskaper. Det handler også om å være klar med adekvat respons og situasjonsrapportering ved uklare og udefinerbare hendelser. Dette også ved gråsonehendelser. Det handler om å gi våre besluttende myndigheter god beslutningsstøtte. Det handler om god og troverdig kommunikasjon til befolkingen og samhandling med andre sivile myndigheter. Det er de sivile myndighetene som skal håndtere slike hendelser når vi ikke har etablert krigsskueplass. Det handler altså ikke om militær beredskap. Det handler ikke om militære kapasiteter. Når man roper etter opprusting av Forsvaret, må man ikke glemme at også det sivile samfunnet må opprustes. Det må være motstandsdyktig for å bevare ro og orden så lenge som mulig og for å avklare hybride hendelser.

Jeg håper at det å erklære krig og etablere krigsskueplass ligger langt inne. Og jeg håper at vi ikke kommer i den situasjon at regjeringen må ta en slik beslutning. Jeg håper at vi klarer å beholde territoriet så lenge som mulig, men da må vi ha en en fungerende sivil sektor.

Tiden har endret seg mye de siste årene. Det skjer påvirkningsoperasjoner rundt om i verden og uklare hendelser rammer på ulik måte. Det kan være kriminalitet og det kan være statlige aktører som står bak. Ønsket er ofte å skape usikkerhet og destabilisere samfunnsfunksjoner. Derfor må vi her i landet også tenke litt på hvordan vi skal forberede oss på dette. Vi må ha bevissthet og klarhet i ansvarsforholdene og kapasitetene. Kanskje er ikke vår sektororganisering den beste måten lengre. Er vi sikker på at den passer inn i dagens trusselbilde? Vu har nå fått en beredskapsminister på plass. Det er et viktig signal om at den sivile beredskapen tas på alvor. Nå må vi endre fokus og vi må handle til det beste for samfunnet vårt.

Vi har akkurat gjennomført en stor omstilling i politidistriktet. Jeg er selv skattebetaler og ønsker en fornuftig bruk av skattepengene. Jeg forstår behovet for effektivisering i de offentlige tjenester. Jeg ønsker at vi skal omstille oss og bli mer effektive. Men det er mulig å ha to tanker i hodet samtidig. Det er viktig å ha sivil myndighets tilstedeværelse i Finnmark. Det er med sivil myndighets tilstedeværelse vi sikrer vår suverenitet i fredstid. I tidligere tider bygde man kirker. Det betyr at man må ha sivile myndigheter på bakken med tilstrekkelig kapasitet og kompetanse. De sivile myndigheter må ha tilgang på tilstrekkelige bistandskapasiteter også utenfor Forsvarets. Disse vil kunne være bundet opp i en eventuell eskalerende krisesituasjon og dermed være utilgjengelig for det sivile samfunnet. Det er noe vi må ta høyde for.

Ved eventuell bortfall av GSM-nett vil det får store konsekvenser. Det vil for eksempel gjøre det vanskelig å få hjemmesykepleien til å fungere. Kabelbrudd er også aktuell hendelse som vil skape problemer i samfunnet. Være seg fiber eller strøm. Vår infrastruktur er sårbar og avstandene er store i Finnmark. Vi har allerede hatt gjentatte problemer ved at GPS-signaler faller bort. Dette kan ha fatale følger for personer med voldsalarm, ved redningsoperasjoner og for de som har havet som arbeidsplass. Kort sagt det har betydning for det sivile samfunnet ved behov for hjelp.

Kriger utkjempes i dag uten at et eneste skudd blir utløst. Det vil tvert imot være en lang periode med destabilisering og bruk av hybride virkemidler som for eksempel påvirkningsoperasjoner og nedfall av kommunikasjon. Det er heller ikke sikkert at krig og okkupasjon er målet for den som forstyrrer. Vi kan ikke se bort fra at det er destabilisering som er selve målet. Da er det den sivile beredskapen som testes. Det er den sivile myndigheten som må være rustet til å svare ved slike hendelser. Det er ikke forsvaret.

Jeg ønsker at vi bygger opp et enda mer motstandsdyktig totalberedskap, med Fylkesmannen og DSB i spissen, som kan stå i mot uklare og udefinerte hendelser, og som sammen med politiet kan gi god beslutningsstøtte til regjeringen i en krisesituasjon. Dette uavhengig av årsak. Det være seg kriminelle handlinger eller forsøk på destabilisering fra fremmede stater eller kriminelle elementer.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse