Annonse
Ferga fra Brensholmen ved Sommarøy over til Botnhamn på Senja. (Foto: Yngve Olsen)

Vi trenger en helårsforbindelse mellom Tromsø og Senja

Vi trenger å skape mer, ikke mindre i Troms og Finnmark. En helårsforbindelse mellom Brensholmen og Botnhamn vil bidra til å skape mer.

I august i fjor kom statsminister Erna Solberg med gode nyheter til innbyggerne i Tromsø og på Senja. Regjeringen ville forskuttere midlene som var nødvendig for at Troms og Finnmark fylkeskommune skulle få på plass en helårsforbindelse mellom Brensholmen og Botnhamn. I over 20 år har denne forbindelsen vært et sommertilbud og mange har stått på for at det skal bli en helårsforbindelse. Forbindelsen har vært svært populær i perioden fergen har vært i drift, og behovet for forbindelsen har også blitt mer og mer aktualisert i takt med utviklingen og veksten i reiselivsnæringen og sjømatnæringen. Det har vært et sterkt ønske fra både innbyggere, kommuner og næringsliv at forbindelsen får status som en helårsforbindelse.

I flere år har fylkeskommunen signalisert at en vurdere å omgjøre forbindelsen til en helårsforbindelse. Det har enda ikke skjedd, og fylkespolitikerne har begrunnet det i at de ikke har funnet økonomisk inndekning. Men det handler om prioriteringer fra fylkespolitikerne. Hovedregelen for at en fergeforbindelse skal komme inn i den statlige finansieringen av fergeforbindelser, er at en kan vise til regnskap og trafikkgrunnlag over en 2-års prøvedriftsperiode som må finansieres av fylkeskommunen.

Rett etter statsministerens besøk i august i fjor sendte Kommunal- og moderniseringsdepartementet brev til fylkeskommunen og bekreftet at de var villig til å ta halvparten av driftsutgiftene de to første årene. Da Høyre i juni fremmet forslag på fylkestinget om at fylkeskommunen måtte si ja til medfinansiering fra staten, slik at en fikk på plass en helårsforbindelse, stemte flertallet på fylkestinget med Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet ned forslaget. Det er uforståelig. Heldigvis opprettholder staten tilbudet om medfinansiering ut året, og fylkestinget kan i løpet av høsten snu og si ja til tilbudet. Det bør de gjøre.

Det er på høy tid at fylkestinget prioriterer å få på plass en helårsforbindelse. Det vil knytte Tromsø og Senja tettere sammen, og korte ned reiseavstandene for folk og næringsliv. Helårsforbindelse vil for mange innen reiselivsnæringen kunne være med å sikre kontinuerlig drift gjennom hele året. For hele næringskjeden rundt sjømat vil det bidra til raskere varelevering og muligheter for bedre og bredere rekruttering.

Vi trenger vekst og utvikling i små og store lokalsamfunn. Vi trenger å skape mer, ikke mindre i Troms og Finnmark. En helårsforbindelse mellom Brensholmen og Botnhamn vil bidra til å skape mer.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse