Annonse

Vi trenger en næringspolitikk for Nord-Norge

Nord-Norge klarer seg bedre enn andre regioner i møtet med oljebremsen. Men det betyr ikke at landsdelen slipper unna omstilling, mener Knut Aarbakke.

Selv om Nord-Norge ikke er like hardt rammet av oljebremsen som Vestlandet, er det også i nord behov for nytenking og offensive grep.

De siste 25 årene har vært en enestående økonomisk oppgangsperiode for både Norge og Nord-Norge. Oljebremsen gjør at dette bildet er i ferd med å endre seg radikalt. Selv om Nord-Norge ikke er like hardt rammet som Vestlandet, er det også i nord behov for nytenking og offensive grep.

Jeg har gitt regjeringen velfortjent skryt for en kraftfull satsing på forskning. Dette er det viktigste grepet Norge kan ta for økonomisk utvikling på lang sikt. Både langtidsplanen for forskning og statsbudsjettet for 2016 representerer avgjørende milepæler i arbeidet med å styrke den norske forskningsinnsatsen og dermed den langsiktige verdiskapingen.

Vi kan imidlertid ikke bare ha fokus på tiltak som gir effekt om 5, 10 eller 15 år. Vi trenger også satsinger som skaper ny vekst og flere arbeidsplasser i det kortere bildet. Regjeringens næringspolitikk fortjener ikke like mye skryt som forskningspolitikken. Ingen er uenig i at god næringspolitikk dreier seg om gode rammevilkår, men rammevilkår alene er ikke nok. Vi må ha større ambisjoner på politikkens vegne.

Fremover må regjeringen tone ned næringsnøytraliteten og fokusere mer på å ta proaktive grep på områder der vi allerede er sterke og i regioner med spesielle utfordringer. På samme måte som oljeeventyret for 40 år siden vokste ut av vår verdensledende maritime kompe-tanse og prosessindustri, vil fremtidens næringer vokse ut av det vi er sterke på i dag.

For Nord-Norges del er styrken ikke minst knyttet til naturressurser, både i havet og på land.  Da er det naturlig å se på hvordan vi i fremtiden kan bruke denne kompetansen til å utvikle et kraftfullt næringsliv i nord. Men dette kommer ikke til å skje av seg selv. Vi må utvikle en like djerv politikk som vi i sin tid hadde for petroleumsnæringen.

Vi må også forberede oss på at teknologiskift som robotisering, digitalisering og delings-økonomi vil føre til betydelige endringer i det fremtidige arbeidslivet. Færre kommer til å være fast ansatt, mens flere blir selvstendige næringsdrivende og freelancere. Derfor må vi snarest ha en full gjennomgang av alle de sosiale rettighetene i arbeidslivet og gjøre dem uavhengig av tilknytningsform. Jeg tenker da på sykepengeordningen, ledighetstrygd, pensjonssparing og lignende.

Jeg vil også oppfordre regjeringen til å vie modernisering av offentlig sektor stor oppmerksomhet. Det er nå viktig at vi har fokus på hvordan vi kan levere bedre offentlige tjenester mer effektivt enn vi har gjort så langt. Da må vi tenke nytt, ikke minst når det gjelder organisering, systemer og struktur. Jeg vet dette er vanskelig i oppgangstider, men nå er tidsvinduet åpent. Bruk det!

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse