Annonse
KRIGEN I NORGE: Narvik under tysk flyangrep 1. juni 1940. Innbyggeren står utenfor brennede hus med møbler og andre eiendeler som er reddet ut. Viktige og dramatiske hendelser i Nord-Norge under 2. verdenskrig er ikke omtalt i eksisterende lærebøker. Foto: Scanpix/arkiv

Vi trenger et nytt læreverk

At Kirkenes etter det tyske angrepet på Sovjetunionen i juni 1941 ble et viktig baseområde for den tyske“Lapplandsarmeen” som skulle erobre Murmansk, og som førte til at byen ble utsatt for 328 sovjetrussiske bombeangrep, er heller ikke nevnt i noen av bøkene.

Norges arktiske universitet skal nå starte opp et større forskningsprosjekt om andre verdenskrig i Nord-Norge.  I egenskap av tidligere historielektor i den videregående skolen håper jeg at ett av resultatene av dette prosjektet kan bli et nytt læreverk for den videregående skolen hvor viktige historiske hendelser i Nord-Norge under krigen våren 1940 og okkupasjonen, som så å si er fullstendig utelatt i dagens lærebøker, blir omtalt.

For noen år siden ba daværende fylkesråd for utdanning, Kent Gudmundsen, meg om å gjennomgå fire lærebøker for den videregående skolen fra tre ulike forlag for å undersøke hvordan krigen våren 1940 og okkupasjonen i Nord-Norge var beskrevet. Her er et lite utvalg av det jeg fant ut.

Alle bøkene har tilfredsstillende opplysninger, om enn noe kortfattede, om Vinterkrigen, det tyske angrepet på Norge og betydningen av Narvik som eksporthavn for viktige forsyninger av svensk jernmalm til Tyskland. Men bare en av bøkene nevner senkningen 9. april av panserskipene “Norge” og “Eidsvold” med tap av 276 norske liv. Det store sjøslaget mellom tyske og britiske sjøstridskrefter utenfor Narvik 10. april er ikke nevnt i noen av bøkene. 

Om kampene i Sør-Troms og rundt Narvik, som var det eneste stedet i Norge hvor norske soldater gjorde sterk motstand mot  de tyske angrepsstyrkene, er dette alt som står i de fire bøkene:

De hardeste kampene stod omkring Narvik, utskipningshavnen for det krigsviktige jernet . Der deltok også allierte styrker.”

I Narvik klarte britiske, franske og polske styrker etter harde kamper å gjennerobre byen.” (De norske styrkene er glemt.)

Ved Narvik var det de allierte og nordmennene som hadde overtaket. Byen ble gjenerobret, og tyskerne var nær ved å bli presset over grensen til Sverige.”

Krigen fortsatte i områdene rundt Narvik. Der klarte britiske, franske, polske og norske styrker å drive tyskerne ut av byen og isolere dem på grensen til Sverige.”

At det i hovedsak var norske soldater under ledelse av generalmajor Carl Gustav Fleischer som etter harde kamper i fjellene nord for Narvik drev tyskerne mot den svenske grensen, er altså ikke nevnt.

Ingen av bøkene nevner heller at det den 13. mai ble landsatt franske fremmedlegionærer i Bjerkvik som forberedelse til angrepet på Narvik. Dette var den første allierte landgangsoperasjonen i andre verdenskrig. Dessverre medførte beskytning av landingsområdet fra de allierte krigsskipene til at 18 sivile ble drept.

Da kontakten mellom Sør- og Nord-Norge ble brutt etter 9.april, opprettet fylkesmann Hans J. Gabrielsen og generalmajor Fleischer kort tid etter et styringsorgan for landsdelen, kalt “Nordnorgesadministrasjoen”. I vel en måned styrte de to mennene “eneveldig” landsdelen. Dette er eneste gang et slikt styringsorgan har eksistert i Norge. Men ingen av bøkene har nevnt dette eller at Bodø den 27. mai ble bombet av tyske fly som ga som resultat at mesteparten av byens innbyggere ble hjemløse.

At regjeringen og kongen sammen med kronprinsen oppholdt seg i Troms fra første mai og styrte den frie delen av Norge i vel fem uker før det valgte å dra til Storbritannia, er omtalt på følgende kortfattede måte:

Kongen og regjeringen flyktet nordover og reiste fra Tromsø til England 7. juni.”

Den 7. juni forlot regeringen landet.”

Den 7. juni dro kongen og regjeringen fra Tromsø til Storbritannia for å fortsette kampen derfra.”

Regjeringen og kongen valgte å dra til Storbritannia for å fortsette kampen mot nazistene derfra.”

At Kirkenes etter det tyske angrepet på Sovjetunionen i juni 1941 ble et viktig baseområde  for  den tyske“Lapplandsarmeen” som skulle erobre Murmansk, og som  førte til at byen ble utsatt for 328 sovjetrussiske bombeangrep, er heller ikke nevnt i noen av bøkene. Faktisk var det bare byen La Valetta på Malta som hadde flere bombeangrep under andre verdenskrig.

At sovjetrusserne opprettet et etterretningsnett i Nord-Norge for å skaffe opplysninger om tyske forsyningsskip på vei til Kirkenes, slik at russiske fly og ubåter kunne angripe disse skipene, er heller ikke nevnt i noen av bøkene. Det samme er tilfelle med et etterretningsnett som britene opprettet med norske agenter som hadde til oppgave å overvåke tyske fly- og marinestridskrefter i Nord-Norge for å trygge de allierte forsyningskonvoiene som leverte viktig krigsmateriell og forsyninger til sovjetrusserne.

Jeg kunne ha nevnt flere utelatelser om krigen og okkupasjonen i Nord-Norge, men jeg velger å slutte her med å slå fast at tvangsevakueringen og brenningen av Finnmark og Nord-Troms er omtalt i alle bøkene - om enn noe kortfattet og ufullstendig.

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse