Annonse
Foto: Vidar Dons Lindrupsen

Vi trenger hurtigruten!

Vi trenger at hurtigruten også i fremtiden anløper Prostneset havneterminal! Derfor er vi så klare på at vi ønsker dialog og forhandlinger.

Havnestyret drøftet på vårt styremøte 29.6.17, Tromsø havn KFs forhold til hurtigruten, etter at hurtigruten i forrige uke kom med utspill om at de ønsket å bygge ut egen privat kai og anlegg i Eidkjosen. Etter havnestyremøte har iTromsø brukt overskriften -“Vi trenger ikke hurtigruten”, på sin dekning på nett.

La meg presisere på det sterkeste, at for Tromsø som en arktisk hovedstad, er hurtigruten viktig. Hurtigruten og Tromsø sentrum har en sterk tradisjon sammen, som strekker seg helt tilbake til når hurtigruten startet opp i 1893. Denne tradisjonen skal Tromsø havn forvalte, og det må ikke være noen tvil om at vi trenger hurtigruten i sentrum, med ankomst Prostneset. Derfor mener vi at vi i dialog med hurtigruten kan klare å få til en forutsigbarhet og dialog om havneavgifter og infrastruktur som kan sikre dette videre.

Samtidig er Tromsø havn en aktør som er basert på selvkost, hvor de som er kunder hos oss må være med i spleiselaget det koster å bygge og vedlikeholde farleder og kaier. Utfra rent forretningsmessige synspunkter må vi også drøfte hva det å miste en kunde vil bety for foretaket. Hurtigruten innebærer 6% av havneforetakets inntekter. Det er åpenbart at vi dermed i samtaler er i en annerledes situasjon, enn om denne andelen hadde vært 60-70%.  Havnesjefen sier da også at vi ikke trenger hurtigruten, rent økonomisk. Min kommentar når jeg refereres på at jeg er enig, er også med presiseringen, at fra et rent “forretningsmessig synspunkt” gjør det ikke så mye om hurtigruten velger en egen kai, men selvsagt er hurtigruten for Tromsø som arktisk hovedstad svært viktig.

Jeg mener derfor at iTromsø ikke har dekning for en slik overskrift! Den er direkte misvisende, og tatt ut av en klar sammenheng.

La meg derfor som leder av havnestyret og på vegne av Tromsø havn KF igjen være klinkende klar! Hurtigruten er viktig for Tromsø og sentrum. Derfor trenger Tromsø havn KF hurtigruten. Vi trenger at hurtigruten også i fremtiden anløper Prostneset havneterminal! Derfor er vi så klare på at vi ønsker dialog og forhandlinger. Vi kan som utgangspunkt sikre hurtigruten forutsigbarhet. Vårt utgangspunkt er at de prisene vi har i dag er korrekte og at de i hvert fall ikke vil øke når havneterminalen åpner i mars 2018. Samtidig er vi også villige til å forhandle videre om prisstrukturen. Da må hurtigruten fortelle hva som vil være deres utgangspunkt, og deretter må vi gjøre det som faktisk skjer i alle forhandlinger. Vi må forhandle.

Jeg er glad for at Stein Lillebo i Hurtigruten uttaler seg positiv til dette og jeg gleder meg til å fortsette denne gode dialogen.
For Tromsø og Tromsø havn KF trenger hurtigruten, og hurtigruten trenger Tromsø sentrum.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse