Annonse

Vi trenger ikke politikere med sterke egeninteresser i politikken

Tromsøbyen med et stort distrikt trenger ordfører og politikere med bred politisk kunnskap for å ivareta oppgavene og den økonomiske styringa for fellesskapet.

Vi trenger ikke politikere med sterke egeninteresser i politikken, massivt engasjement i egne styreverv hvor habiliteten i politiske saker og avgjørelser svekkes. For å utføre en ansvarsfull politisk jobb må de politiske oppgavene prioriteres foran private verv når tidsramma ikke strekker til.

Tromsø kommune må rette opp den økonomiske tilstanden etter ukontrollerte investeringer. Kommunen trenger ny sterk politisk styring som ser og ivaretar verdiskapninga som skjer i distriktene. Politikerne kan ikke fortsette å flytte skoler, barnehager og eldreomsorgen ut av distriktet, det skal være liv og arbeidsplasser i bygdene for de som ønsker å bo der.

Vegstandarden i distriktene må prioriteres og oppgraderes for å sikre fiske- og dyre-bilene og trygge sjåførene ved utkjøring til videreforedlingsbedriftene.

Tromsø og distriktet trenger nytenkende politikere som også ser mulighet i verdiskapning og infrastruktur utenfor bykjernen.

GODT VALG

Alf og Anne-Tove Moe Carstens

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse