Annonse

Vi trenger mer enn bare alkolås

Før alkolåser blir installert i busser og taxier, bør flere virksomheter sette seg i førersetet og snakke om rus.

1 av 5 har opplevd at kollegaer har vært sløve på jobb grunnet bakrus én eller flere ganger siste år

Krf fremmer et forslag om at det skal installeres alkolås på all kollektivtransport og taxier. Dette er et forslag som vil bidra til en rusfri trafikk, men like viktig understreker det også behovet for å ha en tydelig og forutsigbar ramme og rutiner rundt alkoholbruk på den enkelte arbeidsplass.

Gevinstene for å ha en tydelig policy for rusmiddelbruk er mange. Av dette kan omdømme, yteevne og trivsel på jobb nevnes. Når det gjelder yrkessjåfører kan imidlertid en viktigere faktor trekkes frem; nemlig sikkerhet.

En yrkessjåfør er gjerne ansvarlig for å frakte last eller mennesker. Derfor må en tenke på sikkerhet for sjåføren selv, passasjerene, og de andre som ferdes i ute i trafikken. En alkolås vil sikre at den som setter seg bak rattet er skjerpet og i stand til å håndtere kjøretøyet på en akseptabel måte.

Det drikkes nødvendigvis ikke mye i selve arbeidstiden, da vi generelt har gode holdninger til alkoholbruk i selve arbeidstiden.  Men privat konsum kan imidlertid få store konsekvenser for de arbeidsoppgavene en ansatt er satt til å gjøre. Dette er viktig å sette ord på fordi privat konsum blir arbeidsgivers anliggende i det øyeblikket det går utover jobb.

Dersom en yrkessjåfør setter seg bak rattet i bakrus, vil dette i verste fall kunne få alvorlige følger i form av trafikkulykker. Senest i fjor gjennomførte Akan kompetansesenter en undersøkelse, i samarbeid med Actis og AV-OG-TIL, der det kom frem at 1 av 5 har opplevd at kollegaer har vært sløve på jobb grunnet bakrus én eller flere ganger siste år. Med andre ord er det ikke usannsynlig at din kollega, eller ansatt, kan komme på jobb i redusert tilstand en eller annen gang. Hva kan vi gjøre med dette?

En alkolås på arbeidsplassen må handle om mer enn kun dette ene virkemiddelet. Vi anbefaler at alkolås settes i sammenheng med at virksomheter formulerer en policy for rusmiddelbruk, samt at de gjør disse kjent blant alle ansatte.

Håndteringen av hva som skal skje dersom noen kommer på jobb, og ikke fått startet kjøretøyet, vil være kjent fordi man har pratet om det innad i virksomheten på forhånd. Vedkommende vil eksempelvis bli sendt hjem, hendelsen vil bli fulgt opp med en eller flere samtaler og en advarsel vil bli gitt for brudd på arbeidsreglement og interne retningslinjer.

Før alkolåser blir installert i busser og taxier, bør flere virksomheter sette seg i førersetet og snakke om rus. En policy for rusmiddelbruk er et enkelt og effektivt tiltak som de fleste vil høste fordeler av. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse