Annonse
Bygge- og anleggsnæringen i Norge trenger 8 500 nye medarbeidere hvert år framover. Bare i Nord-Norge skal det bygges for over 400 mrd kroner de neste åtte årene og entreprenørbedriftene i nord roper etter flere fagarbeidere. Foto: Ole Åsheim

Vi trenger de unge som vil bygge landet!

 «Hva skal jeg satse på etter ungdomsskolen?» Det er spørsmålet mange 10. klassinger grubler på om dagen. De må i hvert fall få vite om at entreprenørene i Nord-Norge står klar med både sikre og godt betalte arbeidsplasser og spennende arbeidsoppgaver innenfor bygg og anlegg.

Hele 30 prosent av ungdomsskoleelevene sier de opplever press til å velge studiespesialisering fremfor yrkesfag selv om de misliker teoretiske fag, og til tross for at karrieremulighetene kan være større om de velger yrkesfag. De forteller om manglende støtte fra foreldre, karriereveiledere og venner ved valg av yrkesfaglig studieretning. Mytene om at yrkesfag gir begrensede karrieremuligheter eller lavere status enn en teoretisk utdanning, resulterer i alvorlig mangel på arbeidskraft i næringen som bygger Nord-Norge.

Antall søkere til yrkesfag har økt noe de siste årene, men på langt nær nok til å møte etterspørselen etter lærlinger og faglært arbeidskraft. Gigantinvesteringer i vei og jernbane kombinert med høy byggeaktivitet gjør at bygge- og anleggsnæringen i Norge trenger 8 500 nye medarbeidere hvert år framover. Bare i Nord-Norge skal det bygges for over 400 mrd kroner de neste åtte årene og entreprenørbedriftene i nord roper etter flere fagarbeidere.

Ungdom over hele Nord-Norge kan starte karrieren med god lønn, ingen studiegjeld og med en garanti om spennende jobbmuligheter. Mulighetene for å ta videreutdanning parallelt med jobb, er også store. Digitalisering og utvikling av bærekraftige byggeprosesser bidrar dessuten til at erfaring fra bygge- og anleggsnæringen vil bli stadig mer relevant også i andre næringer.

Innholdet i den norske skolen gjennomgår nå den største endringen siden Kunnskapsløftet i 2006. Over 40 nye læreplaner skal tas i bruk fra høsten av. For yrkesfag gjennomføres endringer i utdanningsprogrammene som blant annet innebærer at elevene tidligere skal velge retning og spesialisere seg. Dette skal gi rom for mer fordypning i det faget man skal ta fag- eller svennebrev i.

Lav kunnskap og mange myter om yrkesfag og arbeid i bygge- og anleggsnæringen skaper utfordringer for en av Norges største og viktigste næringer. I fjor deltok rundt 2.000 ungdomsskoleelever på «Ung i Bygg og Anlegg»-samlinger rundt om i landet, også i Tromsø. Her er noen av budskapene elevene fikk med seg:

  • Nei, det er ikke bare fysisk hardt arbeid på byggeplassene. Automatisering og digitalisering gjør at næringen er i kontinuerlig utvikling og endring. Erfaring fra bygge- og anleggsnæringen kan være relevant også i andre bransjer. 
  • Jo, vi jobber for utslippsfrie byggeplasser og bruk av bærekraftige materialer. Kompetanse innenfor disse områdene kan gi ansvarsfulle jobber både i og utenfor næringen.
  • Ja, unge medarbeidere kan få stort ansvar, også personalansvar, i ung alder. Dette gir erfaring som sikrer karrieremuligheter både i og utenfor bygg- og anleggsnæringen.
  • Ja, byggeplassene i Norge er trygge og sikre.
  • Ja, vi er opptatt av at alle som jobber på norske byggeplasser skal ha gode og rettferdige arbeidsvilkår, uavhengig av kjønn, nasjonalitet og erfaring.
  • Jo, jenter har egne brakker til klesskift på byggeplassen, og jo, det finnes vernesko i størrelse 36.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse