Annonse
LÆRLINGER: Forskalingssnekkere er en etterspurt yrkesgruppe. Illustrasjonsfoto: Ole Åsheim

Vi vil sikre elevene læreplass

Nå innfører vi krav om at bedrifter som vil vinne offentlige anbud må ha lærlinger tilknyttet det konkrete prosjektet.

Det er viktig at elever utdanner seg i fag som arbeidslivet har bruk for. I dag er flere fagbrev ikke etterspurt.

Norge kommer til å mangle over 90 000 fagarbeidere fremover. Samtidig står mellom 6 000 og 9 000 yrkesfagelever uten læreplass hvert år. Derfor er arbeidet med å skaffe flere læreplasser blant regjeringens viktigste prioriteringer. 

Vi er enig med Edvin Eriksen (Nordlys 16. mars) om at det må gjøres mer for skaffe læreplasser, slik at flere elever fullfører løpet frem mot et fag- eller svennebrev. Vi har tatt flere grep for å bedre situasjonen for yrkesfagene. 

Vårt mål er at alle kvalifiserte elever som ønsker det, skal få tilbud om læreplass. 14. mars signerte regjeringen og partene i arbeidslivet en ny samfunnskontrakt der vi forplikter oss til tettere samarbeid mot 2020.

Vi skal skaffe flere læreplasser med økt innsats lokalt, fordi det er der læreplasser og lærebedrifter finnes. I det neste halvåret skal vi etablere lokale nettverk i Troms og landets øvrige fylker. Nettverkene skal lage egne handlingsplaner for å skaffe flere læreplasser.   

Nå innfører vi krav om at bedrifter som vil vinne offentlige anbud må ha lærlinger tilknyttet det konkrete prosjektet.

Kravet gjelder bransjer der det er behov for læreplasser, og det gjelder både norske og utenlandske bedrifter. Dette har det blitt snakket om lenge. Vi gjennomfører.

Det er viktig at bedriftene i Troms vil bidra. For å gjøre det lettere for bedrifter å ta inn lærlinger har Høyre, FrP, KrF og Venstre økt lærlingtilskuddet med 15 000 kroner per kontrakt siden regjeringen tiltrådde.

Vi har også etablert en merkeordning for lærebedrifter for å synliggjøre hvilke bedrifter som har lærlinger. Vi håper det øker bevisstheten blant forbrukere i Troms om å velge bedrifter med lærlinger, og gir fordeler til bedrifter som tar ansvar for opplæring og rekruttering.

Staten har i flere år ikke vært god nok til å ta inn lærlinger. Derfor har vi laget en strategi der alle statlige virksomheter må være med i lærlingordningen.

Det er viktig at elever utdanner seg i fag som arbeidslivet har bruk for. I dag er flere fagbrev ikke etterspurt.

Derfor samarbeider vi nå med partene i arbeidslivet om en større gjennomgang av hele tilbudsstrukturen for yrkesfagene. 

Våre grep er viktige bidrag for å sikre flere ungdommer tilgang til læreplass. Fagbevegelsen, næringslivsorganisasjonene og skolen er med og løfter yrkesfagene.

Vi håper også bedriftene og forbrukerne i Troms er med.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse