Vi vil skape og dele

Arbeiderpartiet bygger på en visjon om at vi må skape og dele, og at vårt samfunn er ett produkt av hva vi hver for oss og i fellesskap har fått til.

De borgerlige sin privatisering av Tromsø kommune må stanses.

Vår måte å skape, dele og leve på har gjort at de fleste i Norge har det bra. Vi har utviklet et av verdens beste velferdssamfunn. Men for å kunne dele levekår, må vi skape. Da er arbeid for alle viktigst når ledigheten stiger. I vår forrige regjeringsperiode ble det skapt 350.000 arbeidsplasser, totredjedeler av dem i privat sektor. Vi har ledet gjennom dårligere tider før, og vi vil gjøre det igjen.

I Tromsø kommune er vår jobb nummer én å få økonomien i balanse. Under Høyre, FrP og Venstre har de borgerlige gått med 82 millioner kroner minus i drift, og sparekontoen er tømt. Motiverte ansatte blir vår viktigste kapital for å rette opp skuta. En grunnmur for Arbeiderpartiet har vært sterke arbeidstagerrettigheter. Tryggheten har ikke hemmet, men fremmet evnen til omstilling. At 500.000 nordmenn skifter jobb hvert år illustrerer det. Derfor innfører vi ikke endringene regjeringen har gjort i arbeidsmiljøloven, men beholder arbeidsmiljøloven slik den var. Tromsø kommune sine 5100 ansatte kan stole på at Arbeiderpartiet verner om trepartssamarbeidet.

Alle vet at vi må skape for å ha noe å dele. Vårt svar har vært å sette ned et utvalg sammen med næringslivet i Tromsø. Jobben har vært å lytte til næringsaktørene for å finne ut hva vi kan forbedre dersom vi får velgernes tillit. Konkret betyr det at vi vil gjennomsyre organisasjonen slik at den blir mer næringsvennlig. Ikke fordi vi mener det gjøres en dårlig jobb, men fordi et godt arbeid kan gjøres bedre når vi er oppdatert på hva næringslivet trenger for å skape. Selv vil jeg utvide ordførerrollen til å være et bindeledd mellom kapital og politikk for å få nye arbeidsplasser og satsninger til byen.

Tromsø blir ikke en by for alle dersom vi ikke har en politikk for alle. I Tromsø-skolene skal vi ansette 40 nye lærere, målet er at alle i 1. og 2. klasse skal lære å lese, skrive og regne. Skal Tromsø være for alle, må også boligmarkedet være for alle. Vi bygger 400 selvfinansierende kommunale boliger. Samtidig må eldreomsorgen ha kvalitet. Der har vi tillitt til de ansatte. De skal i større grad få ta avgjørelser basert på sin kjennskap til brukerne og sin egen faglige bakgrunn. I tillegg vil vi tilrettelegge for at det blir mer forutsigbar turnus. Det gir mer kontinuitet og trygghet for pleietrengende.

De borgerlige sin privatisering av Tromsø kommune må stanses. Skattepengene må i størst mulig grad brukes på å forbedre vår velferd. For fortsatt er mye ugjort. Fremdeles er det mennesker som ikke får det tilbudet de trenger og som faller utenom. Vårt svar er alltid at vi søker fellesskapsløsninger – også for mennesker på flukt. Derfor sier vi ja til at Tromsø skal være med på dugnaden med å ønske 140 syrere velkomne.

  • Vi vil et Tromsø med fellesskap og frihet
  • Vi vil et Tromsø der vi skaper og deler
  • Vi vil et Tromsø som tar internasjonalt ansvar

Samfunnet skal rustes til å møte nye utfordringer. Vi vil bruke Arbeiderpartiet sin nesten 130-årige historie som inspirasjon for å bygge samfunn med arbeid og trygghet.

Sånn skaper vi et Tromsø der alle skal med.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse