Annonse

Videregående skole i Finnmark

Vi i Finnmark Arbeiderparti vil fortsette jobben med å bedre resultatene og gjennomføringsgraden innenfor videregående skole. Målet er å skape trygge, forutsigbare og framtidsrettede miljøer for læring.

Vi ønsker å gi våre ungdommer et trygt og framtidsrettet tilbud ved de videregående skolene i Finnmark.

Ungdom er framtiden og våre ungdommer fortjener gode utdanningstilbud som gir både kompetanse og kunnskap.
Vi i Finnmark Arbeiderparti vil fortsette jobben med å bedre resultatene og gjennomføringsgraden innenfor videregående skole. Vi vil samtidig jobbe for å etablere flere lærlingplasser. 

Vi har registrert at det er debatter rundt nedlegginger av tilbud under behandling av budsjett i fylkestinget. Dette har ført til usikkerhet for elever, foresatte, ansatte og lokalsamfunn. 

Derfor har Arbeiderpartiet igangsatt et arbeid hvor undervisning på videregående nivå vurderes i lys av tilbud til elevene, den økonomiske virkeligheten og mulighetene for å skape en skolestruktur som ligger fast over tid. Målet er å skape trygge, forutsigbare og framtidsrettede miljøer for læring.

Utgangspunktet for arbeidet er at Finnmark fylkeskommune skal gi våre videregående skoler et rammeverk som holder over en lengre periode og sikrer elevenes tilbud. Vi skal ha høy faglig kvalitet på undervisningen for å øke gjennomføringsgraden og elevresultatene.

Fiskeri, havbruk, landbruk, reindrift og mineral er viktige næringer i vårt spredt bosatte fylke. Det er viktig at Finnmark finner egne løsninger for oppbygging av kompetanse tilpasset bo- og næringsstrukturen. Det er i dette landskapet vi skal tilrettelegge for et godt tilbud innen videregående skole i fylket. 

Her er noen prinsipper som Finnmark Arbeiderpartis årsmøte har vedtatt for skoletilbudet i Finnmark fylkeskommune:

  • Dagens desentraliserte skolestruktur tjener fremtidens behov og beholdes. 
  • Det må i større grad foretas en funksjonsfordeling innen tilbudsstrukturen i den videregående skolen i Finnmark. Denne funksjonsfordelingen skal blant annet ta utgangspunkt i framskrivning av elevtallene for den kommunen hvor den videregående skolen befinner seg. Alle skolene kan ikke ha de samme tilbudene og dette vil bli en større utfordring med færre elever. Utviklingen tilsier at funksjonsfordeling og redusert elevtall vil føre til færre klasser.  
  • LOSA videreføres og videreutvikles sammen med en strategi om distribuert (nettbasert) undervisning. Slik kan man organisere tilbudet i LOSA på en måte som sikrer kvalitet og samtidig holder kostnadene nede.
  • Det igangsettes en prosess for å overføre videre drift og eierskap av Pasvik folkehøyskole til en egnet aktør slik at skolen ikke driftes over fylkeskommunens budsjetter. 
  • Nordkapp videregående skole, maritime fagskole og kurssenter gjennomgås med hensyn til finansiering og drift av disse tre områdene, samt videre selskapsorganisering av kursvirksomheten. 
  • Administrativ struktur på skolenivå og på fylkeskommunalt nivå gjennomgås med sikte på rasjonalisering- og samordning av funksjoner og administrasjoner skoler i mellom.
  • Kostnadene ved landbruksskolen i Tana reduseres betydelig, eksempelvis vurdere ny driftsform for fjøset. 
  • Avtalen rundt IB-linjen i Kirkenes sies opp så snart som mulig. Elevene som har startet på tilbudet får fullføre sin utdanning ved skolen.
  • Det skal jobbes for at linjene innen yrkesfag styrker sitt  samarbeid med næringslivet. 

Vi ønsker å gi våre ungdommer et trygt og framtidsrettet tilbud ved de videregående skolene i Finnmark.

Ronny Wilhelmsen
Fylkestingsrepresentant for Arbeiderpartiet

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse