Annonse

Viktig med åpenhet

Vi greier ikke å bygge pasientens helsetjeneste hvis ingen tør å ta opp forhold som går ut over pasienten.

Jeg er helt enig med foretakstillitsvalgt Elisabeth Olstad i Yngre Legers Forening i at sykehus skal være lærende organisasjoner, og at det er viktig at helsepersonell blir tatt på alvor når de melder fra om feil. Det er først og fremst et lederansvar å sørge for at vi har en åpenhetskultur som gjør at ansatte opplever trygghet for å ytre seg om kritikkverdige forhold både internt og eksternt.

Skal vi lykkes med å bygge pasientens helsetjeneste er det helt avgjørende at lederne ved sykehusene våre følger opp meldinger om avvik og forslag til forbedringer på en ordentlig måte.

Det er også viktig at de ansatte har gode interne kanaler for å dele synspunkter, og at det er lagt til rette for dialog med ledelsen. Dette tar jeg jevnlig opp med de regionale helseforetakene. Jeg har også bedt dem sørge for at sykehusene utarbeider gode systemer for varsling av kritikkverdige forhold, slik at varslinger blir mottatt og behandlet på en måte som ivaretar varslerens rettigheter. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse