Annonse

Viktig fra Jens Ingvald Olsen og Rødt

Stortingskandidaten for Rødt  i Troms, Jens Ingvald Olsen, mener kloakkutslippene fra oppdrettsnæringen ikke kan aksepteres. Det har han helt rett i.

– Mens Tromsø kommune har investert to milliarder kroner i kloakkrenseanlegg, slipper oppdrettsnæringen fiskekloakken sin urenset rett i havet, under merdene i bynære fjorder og sund. Det kommer i tillegg til den maten som fisken ikke spiser og som synker til bunns. Det er ikke akseptabelt, sier Olsen til Klassekampen.

Det er særdeles bra at en tydelig og kunnskapsrik politiker som Jens Ingvald Olsen nå bruker valgkampen til å sette søkelyset på de store og alvorlige miljøproblemene i oppdrettsnæringen. Dette er en sak som uten tvil opptar mange som bor der anleggene ligger.

Olsen er også folkevalgt i Troms fylkeskommune, som behandler nye konsesjonssøknader. Der har han observert at mengden laks, eller biomasse, som det søkes om i nye anlegg i Troms vil utgjøre en fordobling av det som tidligere har vært vanlig i hver enkelt lokalitet.

Rødt-politikeren viser til at det søkes utvidelser på gamle lokaliteter som delvis er omstridt i lokalsamfunnene. Dette skjer ifølge Olsen uten at noen nye krav til håndtering av fiskeavføring og overskuddsfor.

Olsen tar nå til orde for at oppdrettsnæringen må ta i bruk lukkede anlegg.  Også i næringen er det mange som har erkjent at vekst vil være umulig uten at man får kontroll på problemene med lus og rømming.

De siste årene har lakseprisene vært høye og fortjenestemarginene store for oppdretterne. Men dessverre har det vært skuffende liten vilje til innovasjon i deler av næringen, knyttet til å utvikle bedre og sikrere merder.

Men helsvart er det ikke. Marine Harvest er et selskap som velger å bruke store beløp på å utvikle konsepter som kan ta næringen et steg videre. Det arbeides med løsninger som ikke bare kan hindre rømming og spredning av lus, men som i tillegg fjerner avføring fra fisken og fiskefor som ikke blir spis.

Andre lakse-selskaper er derimot avventende, og ser på åpne anlegg lengre ut til havs som en mer realistisk mulighet.

Vi er ikke overbevist om at det er en bærekraftig løsning å flytte miljøutfordringene fra fjordene og ut i havet. Det finnes i dag ikke sikker kunnskap som dokumenterer at dette eliminerer hovedproblemet, som er forurensing og spredning av sykdom

Oppdrett er en uhyre viktig næring med stor verdiskapning og sysselsetting langs hele kysten. Ikke minst i Troms og Finnmark er det et potensial for videre vekst.

Men det vil være avgjørende at man får på plass løsninger som gjør det forsvarlig. Å bagatellisere problemene, bidrar til svekket omdømme for oppdrettsnæringen.

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse