Fra kontraterrorøvelse i Rena leir. Foto: Forsvaret

Det viktige arbeidet fortsetter

Nordnorsk debatt i Nordlys 29. mai kritiserer regjeringens arbeid med beredskap og baserer seg på den pensjonerte generalløytnanten Robert Moods meninger. Jeg er ikke enig i fremstillingen.

Body bilder: 
Justisministeren kommenterer denne lederartikkelen i Nordlys.
Undersøkelsen av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap danner et bilde av situasjonen i 2015. Svært mye er fulgt opp siden den gang, og arbeidet fortsetter.

Det er riktig at norsk beredskap aldri har vært bedre. Men beredskapsarbeid er noe som aldri kan sluttføres. Vi må hele tiden lete etter sårbarheter og måter å bli enda bedre på.

Det er viktig for meg å understreke at regjeringen tar Riksrevisjonens funn på største alvor. Undersøkelsen av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap danner et bilde av situasjonen i 2015. Svært mye er fulgt opp siden den gang, og arbeidet fortsetter.

Når det gjelder undersøkelsen knyttet til objektsikring – politiet og forsvarets evne til å sikre viktige bygg og installasjoner – så gjelder dette en svært begrenset del av den totale beredskapen.

Siden regjeringen tiltrådte har driftsbudsjettet til politiet blitt styrket med 2, 5 milliarder kroner. Det er blitt 1800 flere årsverk i politiet.  900 av disse er politistillinger.  Det ligger an til historisk høy politibemanning mot slutten av 2017. Ny våpeninstruks for politiet bidrar til kortere responstid og bedre beredskap. Nasjonale krav til politiets responstid ble innført i 2015. Målinger viser at kravene oppfylles.

Regjeringen foreslår i 2017 å styrke den nasjonale beredskapen ved å investere i tre nye politihelikopter med løftekapasitet. Siden 2013 har Beredskapstroppens budsjettet blitt styrket, troppen har økt antall tjenestepersoner med 60 prosent siden 2013, og gjort det enklere å ha en del av troppen døgnkontinuerlig tilgjengelig. Det er bevilget midler til planlegging og prosjektering av et nasjonalt beredskapssenter. Politiets situasjonssenter åpnet i 2016 og skal ha en døgnkontinuerlig oversikt over ulike hendelser og være kontaktpunkt knyttet til beredskap, sikkerhet, kriser og alvorlige hendelser.

Nasjonal prosedyre om nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold ble fastsatt med virkning fra februar 2015. Alt innsatspersonell hadde gjennomgått opplæring pr. 1. juni 2016.

Det ble gjennomført to kontraterrorøvelser i 2016 hvor både politiet og Forsvaret deltok. Det er besluttet gjennomføring av ny årlig nasjonal kontraterrorøvelse fra 2017; Nordlys.

PSTs budsjett er økt med nærmere 300 mill. kroner fra regjeringen tok over til vedtatt budsjett 2017. For å styrke samarbeidet mellom PST og E-tjenesten ble Felles kontraterrorsenter etablert i 2014. PSTs nasjonale operasjonssenter åpnet i januar 2017.

Felles Cyber Koordinering Senter ble åpnet i mars i år. Senteret er et samarbeid mellom PST, E-tjenesten, NSM og KRIPOS.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse