Annonse
Inngangsparti ved Hammerfest sykehus.
For leseren kan det virke som om hendelsene NRK omtaler ved Hammerfest sykehus, har skjedd i det aktuelle tidsrommet, skriver kommunikasjonssjefen i Finnmarkssykehuset HF.

Den viktige tilliten

NRK har nylig fortalt at det i løpet av to og et halvt år, fra 2016 til 2018, er konkludert med 17 lovbrudd ved Hammerfest sykehus. For leseren kan det virke som om hendelsene har funnet sted i samme periode. Det har de ikke.

I likhet med andre sykehus gjør vi vårt ytterste for å unngå uønskede hendelser.

Bakgrunnen for saken er ulike tilsynsrapporter fra Fylkesmannen/Statens helsetilsyn. NRK skriver at «Hammerfest sykehus dermed har det høyeste antallet lovbrudd i landet i dette tidsrommet. Flere enn det NRK tidligere har omtalt fra Sørlandet, der Helsetilsynet konkluderte med lovbrudd i 15 saker.»

Helse og trygghet

Helsetilbud, beredskap og trygghet er noe vi alle er opptatt av. Vi mener vi trenger en fri presse som driver kritisk journalistikk overfor helsevesenet. Vi ønsker heller ikke å bagatellisere eller å bortforklare hendelser, vi har stor sympati med alle berørte, og vi beklager hver enkelt hendelse som oppstår.

Samtidig er det viktig å ha et korrekt bilde av situasjonen. Vi har derfor hatt en grundig gjennomgang av sakene som danner grunnlaget for NRKs oppslag, og korrigert feilføringer i oversikten vi er forelagt. Vi har også lagt til saker som ikke var med i NRKs oversikt.

Ni hendelser

Det er fremdeles for mye, men resultatet av gjennomgangen vår etter oppslaget, er at Hammerfest sykehus hadde ni faktiske tilfeller av lovbrudd i den aktuelle perioden, ikke 17.

Det korrekte er at vedtakene kom i tidsrommet på to og et halvt år fra 2016 til 2018. Behandlingstiden i sakene har vært varierende fra tilsynsmyndighetene. Den eldste saken er fra 2014.

Vi legger imidlertid ikke skjul på at det i 2015 var et urovekkende høyt antall hendelser, hvor det ble konkludert med lovbrudd. Her har vi funnet åtte tilfeller. Totalt har vi funnet 18 hendelser i perioden 2014 til 2018, der det har blitt påpekt lovbrudd.

Lav terskel for å melde

I likhet med andre sykehus gjør vi vårt ytterste for å unngå uønskede hendelser. Dessverre hender det at det gjøres feil i norske sykehus - slik er det når det handler om mennesker - men det er lite som tyder på at Finnmarkssykehuset skiller seg ut i noen grad. Fordi dette handler om kontinuerlig læring og forbedring, oppfordrer vi også våre kolleger i helseforetaket til å ha lav terskel for å melde fra om alle uønskede hendelser, også de mindre alvorlige, og vi foretar jevnlige revisjoner.

Hvorfor er dette vesentlig? Dette er viktig informasjon fordi det handler om tilliten til spesialisthelsetjenesten. I likhet med andre sykehus i landet, er Hammerfest sykehus full av dyktige og dedikerte fagfolk som jobber med et formål: Pasientens beste.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse